Hacio’r Iaith – Eisteddfod Genedlaethol 2010, Glyn Ebwy

Hacio’r Iaith – Eisteddfod Genedlaethol 2010, Glyn Ebwy Nos Fawrth 3 Awst 2010 5:00PM – 8:00PM The Picture House Market Street, Glyn Ebwy, NP23 6HP Di-wifr ar gael Dewch i siarad gyda ni am: blogio / technoleg / y we / Cymraeg / fideo / cyfryngau newydd / pynciau amrywiol #haciaith haciaith.cymru Mynediad am ddim.… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith – Eisteddfod Genedlaethol 2010, Glyn Ebwy

adroddiad WordCamp 2010

Mwynhais i WordCamp yng Nghaerdydd llynedd, wnes i golli’r digwyddiad eleni yn anffodus ond mae Puffbox wedi cyhoeddi cofnod amdano fe. WordCamp UK: the camaraderie, the controversy Beth WordCamp Cymraeg fel digwyddiad bach rhywbryd? Pam lai?

Digwyddiadau technolegol yng Nghymru

Darllenwch! Paid anghofio’r tudalen Digwyddiadau yma. Mae 2 digwyddiad Hacio’r Iaith Bach ar y ffordd. http://hedyn.net/digwyddiadau Trefnwch! Wyt ti eisiau cynllunio Hacio’r Iaith Bach yn dy dafarn lleol? Ti angen 2 person neu mwy… Ychwanegwch! Mae unrhyw un yn gallu ychwanegu digwyddiad – Hacio’r Iaith Bach neu rhywbeth arall.