Diodydd Hacio’r Iaith #steddfod2016

corn-pinc-1924-650

Ydych chi’n mynychu Eisteddfod Y Fenni 2016?

Bydd criw ohonom ni yn cwrdd am ddiodydd ar y maes ar y dydd Mercher.

Bydd croeso cynnes i bawb.

Does dim agenda. Bydd hi’n gyfle i sgwrsio â phobl eraill sy’n hoffi:

  • defnyddio’r we a’r chyfryngau digidol yn Gymraeg
  • memynnau, fideo, cynnwys
  • apiau
  • gemau
  • ymgyrchu ar y we
  • ayyb

Dydd Mercher 3ydd mis Awst 2016
Dewch i’r byrddau bwyd.
2pm ymlaen

Pwy fydd yna? Beth yw eich diddordebau? Gadewch sylwadau isod.

O.N. Gyda llaw dyma ragor o ddigwyddiadau tech/iaith yn ‘Steddfod eleni.

2 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.