Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018, Aberystwyth

Dyma wybodaeth wrth Jason Evans:

Ar y 5ed a 6ed o Orffennaf bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cynhadledd Cwlwm Celtaidd.

Cynhadledd Cwlwm Celtaidd 2018 fydd yr ail gynhadledd iaith Wicipedia i’w chynnal ac mi fydd yn canolbwyntio ar gefnogi ieithoedd Celtaidd a brodorol.

Eleni, trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Wikimedia UK. Prif amcan Cwlwm Celtaidd 2018 fydd uno pobl sy’n gweithio’n ddiwyd i gefnogi cymunedau ieithyddol oddi tan yr un to; gan dynhau’r berthynas rhyngddynt yn ‘gwlwm’ cadarn, a’u cynorthwyo i weithredu.

Mae modd cyflwyno papur neu gofrestru am y gynhadledd ar wefan y digwyddiad.

https://wikimedia.org.uk/wiki/Cynhadledd_Cwlwm_Celtaidd_2018

Celtic Knot yw enw arall am y gynhadledd.

(Cysylltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.)

Llun gan Les Barker (CC-BY-SA)