Tagiwyd fel: meddalwedd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 9:25 PM ar 3 January 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: calendr, meddalwedd   

  Dyddiadur a chynllunio 2011, beth wyt ti’n wneud? 

  Beth yw dy hoff “datrysiad” am gynllunio dy amser, apwyntiadau ayyb?

  Dw i wedi bod yn hoff iawn o ddyddiadur papur. Technoleg dda, dim batris, gweledol. Mae’n neis cael fy nghynlluniau a’r cyfrifiadur/ffonau/dyfeisiau ar wahan.

  Ond dw i’n bwriadu trio rhywbeth am y pythefnos cyntaf y flwyddyn. Google Calendar efallai? Mae’r dechrau’r flwyddyn yn cyfle am arbrofi. Bydda i barhau gyda’r dechnoleg – neu anghofio a phrynu dyddiadur wedyn.

   
  • Alws 11:37 PM ar 3 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Google calendar sy’n syncio rhwng y mac ar iphone. Ti mond yn sgwennu apwyntiad unwaith a alle di cael o yn dy boced, ar dy ddesg, neu unrhyw gyfrifiadur yn y byd gyda internet. Mae ambell i bug ynddo a ddim mo’r clean cut a rhywbeth fel mobileme, ond maeo am ddim. Ac yn amlwg mae angen trydan i weld o mewn unrhyw sefyllfa. Rhywbeth i’w gynsidro beth bynnag!

  • Nic Dafis 12:49 AM ar 4 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Dw i’n defnyddio iCal, a llawer o atgoffiadau. Pethau sy angen eu neud tu allan yn mynd ar gardiau indecs yn y poced, ac hefyd unrhywbeth dw i eisiau cofio yn mynd ar gerdyn yn gyntaf, ac wedyn mewn i iCal tro nesa dw i wrth y cyfrifiadur.

   Pan oedd maes-e yn ei anterth, ro’n i’n arfer defnyddio sustem llawer mwy cymhleth (wedi seilio ar “Get Things Done” gan David Allen) – gweler http://www.flickr.com/photos/nicdafis/56015580/ am enghraifft o ba mor geeked-out o’n i ar y pryd. Erbyn hyn dw i ddim yn boddran. Dim ond y cardiau bychain.

  • Colin Nosworthy 2:21 PM ar 6 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Sticio at ddyddiadur papur. Wedi cael trafferth mawr yn bersonol yn trio cadw pethau ar y ffon neu calendrau arlein – angen bod yn llawer iawn fwy trefnus i ddefnyddio google calendr yn effeithiol

 • Hywel Jones 10:53 PM ar 29 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , meddalwedd   

  Google Refine 

  Soniais am Freebase Gridworks pan ysgrifennais am OpenTech 2010. Roedd sôn bryd hynny bod Google yn mynd i’w ail-enwi a nawr maen nhw wedi gwneud: mae Google Refine yw e nawr. Rwyf wedi bod yn ei ddefnyddio am y tro cyntaf yr wythnos hon ac, fel roeddwn wedi disgwyl, mae’n declyn defnyddiol iawn i rywun sy’n gorfod glanhau data.

  Wrth lanhau rwy’n golygu sicrhau bod y data wedi fformatio’n gyson, geiriau wedi eu sillafu’n gyson ac yn y blaen. Er y gellir glanhau data mewn taenlen trwy “Ffeindio a disodli” drosodd a throsodd, mae Gridworks yn gwneud y broses lawer yn haws. Ei brif nodwedd efallai yw ei ddefnydd o beth mae’n ei alw’n “agweddau” [facets]. Wrth edrych ar golofn a defnyddio “agwedd testun”, er enghraifft, ceir crynodeb o’r golofn ar ffurf crynodeb amlder. Efallai y bydd yn dangos bod y golofn yn cynnwys 6 rhes â “Caerdydd” a 2 res â “Cardydd”. Gydag un clic, gellir eu newid i gyd i “Caerdydd”. Dydw i ddim am fanylu’n fwy. Edrycher ar y fideos sy ar y ddolen uchod i gael syniad gwell. Yn anffodus, does fawr ddim o ddogfennaeth a dydy fideos ddim yn gallu cymryd lle dogfennaeth mewn gwirionedd. Os hoffech ddarllen mwy, mae’r ddolen ganlynol yn rhoi syniad am beth mae’n gallu ei wneud: Using Freebase Gridworks to Create Linked Data

   
  • Carl Morris 9:30 AM ar 30 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Diolch, defnyddiol. (Fydd e’n iawn gyda “Gaerdydd” a threigladau?)

 • Carl Morris 9:34 PM ar 23 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , meddalwedd   

  Gwerthu meddalwedd Android am arian 

  http://www.talkandroid.com/12009-developer-proves-that-android-is-a-lucrative-platform/

   
 • Carl Morris 11:37 PM ar 26 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Cysgair, , Excel, , meddalwedd, To Bach, , Word   

  Sut i newid dy feddalwedd i Gymraeg – Windows, Word, Excel, Office, Facebook, Cysill, Cysgair, To Bach 

  Fideo cynorthwyol i bobol sy ddim yn gwybod sut i newid feddalwedd i Gymraeg

   
 • Carl Morris 11:13 PM ar 26 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , meddalwedd,   

  Stori ar gyfer plant bach ar iPhone Beth… 

  Stori ar gyfer plant bach ar iPhone

  Beth yw’r enw meddalwedd, unrhyw un?

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:54 PM ar 2 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: anghynhadledd, , dyfeisiau, meddalwedd, ,   

  Teclynnau trefnu Hacio’r Iaith 

  Ok, yn ysbryd agored y digwyddiad dwi am drio sgwennu rhai cofnodion dros yr wythnos nesaf ar sut drefnwyd Hacio’r Iaith.

  Yn gyntaf dwi jest am greu rhestr o’r teclynnau, meddalwedd neu wasanaethau ddefnydion ni ar gyfer cydweithio i dynnu’r elfennau gwahanol at eu gilydd. Croeso i chi ychwanegu at y rhestr os dwi wedi anghofio unrhywbeth.

  • Twitter – ar gyfer hyrwyddo, anfon negeseuon cyflym, defnyddio’r dorf i’n helpu (cafwyd dwy restr fawr o ebyst cysylltiadau y wasg drwy holi’r dorf)
  • WordPress.org (thema P2 – fersiwn Gymraeg ar gael yma!) – defnyddiwyd WP.org i greu gwefan swyddogol y digwyddiad (hon, ‘lly). Roedd hwn yn flog arferol i ddechrau, ond cyn y digwyddiad newidiodd Carl y thema i un P2 oedd yn ein galluogi ni i’w agor fyny i fod yn flog cyhoeddus ar gyfer yr holl fynychwyr eraill.
  • DocuWiki – hollol elfennol i’r trefnu. Defnyddiwyd sawl tudalen ar hedyn.net i drafod syniadau, i roi gwybodaeth, i gofrestru, ac i gyd-drefnu elfennau gwahanol.
  • Google Docs – ar gyfer ysgrifennu’r datganiad i’r wasg a’r erthygl WalesHome ar y cyd; ac ar gyfer cyfieithu ffeil .po y thema WordPress P2 ar y cyd
  • Google Wave – ar gyfer trafod syniadau a threfniadau dechreuol
  • Twapperkeepr – ar gyfer archifo trydar oedd yn defnyddio’r tag #haciaith. Mae archif Twitter yn ddiwerth, ac mae posib allforio’r trydar fel pdf gyda hwn.
  • Flickr – rhannu lluniau a delweddau cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad
  • Yousendit – i rannu ffeiliau sain/fideo dan 100MB dros ebost
  • Dropbox – i rannu ffeiliau mawr (dylunio a fideo). Rhannwyd un ffolder rhwng 5 person. Mae’n dal hyd at 2GB.
  • Odeo – i chwarae mp3s o recordiadau sesiynau
  • Facebook – ar gyfer hyrwyddo
  • Audacity – i dorri pen a chynffon recordiadau sain mp3
  • Final Cut Pro – mi fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer golygu’r fideo.
  • YouTube – i lanlwytho cyfweliadau byrion o’r digwyddiad
  • Skype – i recordio’r mini-bodlediad
  • Ustream – i ddarlledu’r podlediad byw
  • Boinx.tv – i gymysgu dwy sianel fideo a thrac sain y podlediad byw.
  • SoundCloud – er mwyn llwytho mp3s o sesiynau’r digwyddiad (gallwch lwytho hyd at 120 munud am ddim)
  • VisibleTweets – er mwyn gwneud visualisation cŵl o tweets #haciaith ar sgrin fawr yn y cyntedd
  • Gmail (un personol i fi) – mae system Gmail yn trefnu ebyst yn ôl sgwrs, yn hytrach nac yn ôl amser derbyn yr ebost unigol. Mae hyn yn angenrheidiol i fi pan yn delio gyda sgwrs hir dros ebost gyda nifer fawr o bobol. (Gyda llaw gallwch chi wneud i Outlook roi ebyst mewn edefynnau fel Gmail hefyd.)
  • Remember The Milk (un personol i fi) – gwasanaeth rhestr “To Do”. Yn anffodus mae angen talu ffi blynyddol i gael o i syncio gyda iPhone, ond mae’n syncio gyda rhyngwyneb Gmail am ddim.

  Mae’n anhygoel faint o dechnolegau gwahanol mae rhywun yn ei ddefnyddio pan ti’n cyfri popeth. Oes rhai eraill dwi di anghofio?

   
  • Carl Morris 10:47 PM ar 2 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Cofnod gwych!

   Twitter – Dylen ni meddwl am proffiliau agor yn yr iaith Gymraeg.

   Cleientiaid Twitter? – Seesmic, Tweetdeck, ayyb

   WordPress.org + P2 == Blogio gyflym iawn. Beth am blogiau P2 am bynciau eraill? Ffilmiau, cerddoriaeth… Syniad am ddim – pobol? Ewch!

   DokuWiki – dw i’n chwilio am bobol i helpu gyda chyfieithiad… Dylen ni cael rhyngwyneb Hedyn yng Nghymraeg (yn Saesneg ar hyn o bryd). Byddan ni rhyddhau’r cyfieithiad i bawb am wiciau eraill wrth gwrs.

   Google Docs – caru

   Google Wave – casáu! (gyda fersiwn ar hyn o bryd)

   Thunderbird – fy hoff raglen ebost (well na Outlook!). Gan gymuned a Mozilla hefyd. Fel Firefox am ebost.

   Skype – mae’n bosib gwneud negeseua sydyn yna – am drafodaeth / cyfweliadau. Dyna ni, cofnod blog gyflym. Syniad: beth am sgwrs negeseua sydyn misol am Hacio’r Iaith? Dyn ni’n gallu cyhoeddi’r rhannau gorau yma neu ar Metastwnsh. Fel podlediad OND ti’n gallu chwilio am eiriau ar Google…

  • Carl Morris 12:38 AM ar 3 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Gyda llaw, dyn ni’n gallu trafod pob teclyn yma yn y cyd-destun yr iaith Cymraeg – fel trafodaethau agored.

  • Daf Tudur 11:07 AM ar 6 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Ro’n i’n licio’r ffordd roedd y trydar yn cael ei arddangos ar y sgrin deledu yn y cyntedd?

   Pa declyn gafodd ei ddefnyddio i wneud hynny?

  • Rhodri ap Dyfrig 12:29 PM ar 8 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   O ie, Iestyn ddaru argymell hwnna: http://visibletweets.com/

   Wedi ei ychwanegu at y rhestr yn ogystal â SoundCloud

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel