Sir Fynwy – cyngor cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu trwydded data agored

Mae Sir Fynwy yn rhyddhau data dan y Drwydded Llywodraeth Agored. Nhw ydy’r cyngor cyntaf i ddewis unrhyw drwydded agored ar gyfer ei chynnwys – a’r sefydliad cyhoeddus Cymreig cyntaf hefyd dw i’n meddwl? Developers and citizens who want to create useful ‘apps’ to improve people’s lives can now freely access and use data on… Parhau i ddarllen Sir Fynwy – cyngor cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu trwydded data agored

Cymru Agored

Claire Miller: […] Wales is lagging behind on open data. This page from Openly Local pretty much sums up the problem with Wales, with a grand total of no open data councils, not even any semi open ones – every other region of Great Britain at least manages a few. Open data appears to have… Parhau i ddarllen Cymru Agored

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

DATA: corpws/rhestr fawr o eiriau Cymraeg (1,600,000 gair)

1,600,000 “gair” Cymraeg http://borel.slu.edu/obair/cy-freq.zip 6.9MB ffeil zip (23 MB dad-zip) Diolch i Kevin Scannell o Indigenous Tweets am y data. Mae’r data yn eitha brwnt, lot o swn. Mae’n dod o gropian gwefannau Cymraeg fel rhan o broject gyda Geiriadur Prifysgol Cymru. Efallai byddi di eisiau glanhau am rhai o ddefnyddiau. Ti’n gallu gwneud beth… Parhau i ddarllen DATA: corpws/rhestr fawr o eiriau Cymraeg (1,600,000 gair)

Mapiau heddlu DU: “troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol” yn dy ardal

http://www.police.uk Lansiad neithiwr hanner nos. Os oes gyda ti Cymraeg fel prif iaith yn dy osodiadau porwr, ti’n gallu gweld darnau o’r wefan yn Gymraeg. (Darnau.) Lawrlwytha data am dy brojectau dy hun. http://www.police.uk/data Mwy: BBC News http://www.bbc.co.uk/news/uk-12330078 Talk About Local Police Crime Mapping Site Goes Live

Culturomics: cronfa data massif o Google Books

Corpus mawr newydd o lyfrau http://ngrams.googlelabs.com/ 5.2m llyfr (“tua 4% o lyfrau sydd wedi cael ei chyhoeddi”) Dim Cymraeg yn swyddogol ond mae’n gynnwys llyfrau Cymraeg dan y categori English am ryw rheswm. e.e. chwilio am “iaith” http://ngrams.googlelabs.com/graph?content=iaith&year_start=1800&year_end=2000&corpus=0&smoothing=3 cofnod da gan David Crystal am terfynau y project http://david-crystal.blogspot.com/2010/12/on-culturomics.html Unrhyw ganlyniadau diddorol?

Google Refine

Soniais am Freebase Gridworks pan ysgrifennais am OpenTech 2010. Roedd sôn bryd hynny bod Google yn mynd i’w ail-enwi a nawr maen nhw wedi gwneud: mae Google Refine yw e nawr. Rwyf wedi bod yn ei ddefnyddio am y tro cyntaf yr wythnos hon ac, fel roeddwn wedi disgwyl, mae’n declyn defnyddiol iawn i rywun… Parhau i ddarllen Google Refine

Cynhadledd Opentech 2010

Dyma ychydig o nodiadau am beth ddysgais neu welais yng nghynhadledd OpenTech 2010. Mae manylion pwy oedd yno, a rhagor, ar Lanyrd. Cafodd y gynhadledd ei noddi eleni gan data.gov.uk a’r sesiynau am ddata oedd yr rhai oedd o ddiddordeb pennaf i mi. Efallai i mai’r sesiwn cyntaf oedd y mwyaf diddorol o’m safbwynt i.… Parhau i ddarllen Cynhadledd Opentech 2010