Sir Fynwy – cyngor cyntaf yng Nghymru i fabwysiadu trwydded data agored

Mae Sir Fynwy yn rhyddhau data dan y Drwydded Llywodraeth Agored. Nhw ydy’r cyngor cyntaf i ddewis unrhyw drwydded agored ar gyfer ei chynnwys – a’r sefydliad cyhoeddus Cymreig cyntaf hefyd dw i’n meddwl?

Developers and citizens who want to create useful ‘apps’ to improve people’s lives can now freely access and use data on Monmouthshire Council’s website.

From today, the Monmouthshire website has changed its licensing terms to that of the Open Government Licensing. Monmouthshire is the first Welsh council to do this. […]

http://www.monmouthshire.gov.uk/site/scripts/news_article.php?newsID=547

(Does dim fersiwn Cymraeg o’r tudalen yn anffodus. Gobeithio bydd mwy o gynghorau yn dilyn yr enghraifft o ran data agored ac yn gynnig gwasanaeth Cymraeg go iawn hefyd.)

Mwy o gefndir gan Claire Miller a’r tîm cyfathrebu Sir Fynwy.

Maen nhw yn defnyddio Subversion i gynnal dogfen map o’r data sydd ar gael.

2 sylw

  1. Er nad oes fersiwn Cymraeg ar gael, y ffordd orau o arwain yw i ni greu rhaglenni uniaith Gymraeg a bod ar y blaen.

Mae'r sylwadau wedi cau.