Ceri Anwen James yn ennill gwobr Ewropeaidd am ddefndydd cyfryngau cymdeithasol mewn addysg

http://elearningeuropa.info/en/book/winner-announcement

Our sincere congratulation goes to the winner, teacher Ceri Anwen James in a Welsh-medium school Ysgol Gyfun Bro Morgannwg from Vale of Glamorgan, Wales (UK). In her quest for combining language learning and social media use, she has created an integrated website for German learning students. Combined with a learning platform, online blogging and Podcasting, her practice has met particular linguistic, academic and practical demands. In the meantime, this practice was highly appreciated as it connects school, teacher, students as well as their families and friends.

Dyma fanylion y gwaith: http://elearningeuropa.info/en/book/practice-8

4 sylw

  1. Haia Ceri, llongyfarchiadau!

    Swnio fel prosiect gwych. Be am ddod i Hacio’r Iaith ym mis Ionawr i sôn am be ti di bod yn gwneud? Ma na dipyn o addysgwyr eraill yn dueddol o fynychu. Dwi’n gwybod am o leia un athro Cymraeg ail iaith ac un athro Dylunio a Thechnoleg fydd yn dod. Dwi’n siwr byddech chi gyd yn gwneud sesiwn da ar ddefnydd cyfryngau digidol ar gyfer dysgu. Mae’r manylion i gyd yma: http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012

Mae'r sylwadau wedi cau.