Wicigyfarfod Caerdydd, 22 Chwefror 2015

Mae tudalen ar Meta-wiki am y pedwerydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd: Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 4 Dydd Sul 22 Chwefror 2015 — 12:00 ymlaen Lleoliad: The Central Bar (Wetherspoons), 39 Plas Windsor CF10 3BW #cdfwiki Mae wicigyfarfod yn gyfle i ddefnyddwyr prosiectau Wikimedia gwrdd â’i gilydd a… Sgwrsio am Wicipedia, Wikimedia, cynnwys agored neu unrhyw bwnc arall… Parhau i ddarllen Wicigyfarfod Caerdydd, 22 Chwefror 2015

Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015!

Mae’n falch iawn gen i ddweud, y bydd chweched anghynhadledd Hacio’r Iaith yn digwydd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fawrth 2015. I’r rhai ohonoch chi fuodd llynedd, mae hi yn yr un lle, yn y Ganolfan Fusnes yn y Brifysgol ac yn swyddfeydd y Ganolfan Technoleg Iaith. Mawr ddiolch iddyn nhw am… Parhau i ddarllen Cyhoeddi Hacio'r Iaith 2015!

Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014

Beth yw Hacio’r Iaith Bach? Cyfarfododd bychain (fel arfer mewn tafarn!) ble mae criw o rhwng (4 a 20+) yn cwrdd am drafodaethau rownd y bwrdd. Beth fyddwch yn ei drafod? Unrhyw beth, ond mae’n bosib y trafodwn data, ymgyrchu, diflaniad Geiriadur y BBC, gemau a chant a mil o bethau eraill. Dyma flas o… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014

Hacio'r Iaith 2014: llety, gofod cydweithio, swper a rhaglen…

Mae mis i fynd tan Hacio’r Iaith 2014 ym Mangor ar ddydd Sadwrn 15fed o fis Chwefror 2014! Dyma nodyn bach sydyn i ddweud ein bod ni wedi diweddaru’r tudalen wici Hedyn gyda rhagor o wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer y digwyddiad: Llety (gan gynnwys nifer gyfyngedig o lefydd ar ostyngiad arbennig i bobl Hacio’r Iaith yn y… Parhau i ddarllen Hacio'r Iaith 2014: llety, gofod cydweithio, swper a rhaglen…

Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwyr, Caerdydd. 1-2/2/2014

Mae Wikimedia UK yn cynnig cwrs hyfforddiant deuddydd o’r enw Hyfforddi’r Hyfforddwyr yng Nghaerdydd ar benwythnos y 1af a’r 2il o Chwefror yng Nghaerdydd. Cwrs cyffredinol ar fod yn hyfforddwr ydyw, ac nid ar sut i olygu’r Wicipedia. Darperir yr hyfforddiant drwy gyfrwng y Saesneg, ond rhoddir blaenoriaeth i siaradwyr Cymraeg er mwyn gallu cynorthwyo gyda proseictau… Parhau i ddarllen Cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwyr, Caerdydd. 1-2/2/2014

WiciGyfarfod, Caerdydd. Nos Wener 1/11/13

Gyda chynhadledd Edu Wiki 2103 yn cymryd lle yr un pryd dyma feddwl am drefnu WiciGyfarfod (tebyg i Hacio’r Iaith Bach) ar y nos Wener. Mae’n gyfle anffurfiol i sgwrsio gyda wicipedwyr hen a newydd o Gymru a thu hwnt. Y gobaith yw y bydd Alex Hinojo yno ar ran Wicipedia Catalonia hefyd. Mae Alex yn gwneud gwaith anhygoel yng… Parhau i ddarllen WiciGyfarfod, Caerdydd. Nos Wener 1/11/13

Diwrnod Ada Lovelace 15/10/2013: dathlu llwyddiannau menywod yn y maes technoleg

Mae Diwrnod Ada Lovelace yn digwydd pob blwyddyn ers 2009, sef dathliad rhyngwladol o lwyddiannau benywod yn wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  Amcan y digwyddiad yw rhannu straeon benywod sydd wedi ein hysbrydoli ni er mwyn creu modelau newydd i ferched a benywod ym meysydd lle mae dynion yn goruchafu. Dydd Mawrth 15fed o Hydref… Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 15/10/2013: dathlu llwyddiannau menywod yn y maes technoleg

Cynhadledd EduWiki 2013 (Wikipedia mewn Addysg): Caerdydd, 1 a 2 Tachwedd

Mae bellach modd cofrestru ar gyfer cynhadledd EduWiki 2013, sef ail gynhadledd Wikimedia UK i drafod prosiectau addysgol. Cynhelir y gynhadledd yng Nghaerdydd ar y 1 a 2 o Dachwedd a bydd yn trafod ystod eang o bynciau o Adnoddau Dysgu Agored, Rhaglen Addysgol Wikipedia, asesu ac achredu, tybiaeth feirniadol, llythrennedd digidol a llythrennedd Wikipedia.… Parhau i ddarllen Cynhadledd EduWiki 2013 (Wikipedia mewn Addysg): Caerdydd, 1 a 2 Tachwedd

Cwrs ‘Datblygu Gwefannau gan ddefnyddio WordPress’ AM DDIM, 17-18.10.13 Caerfyrddin

Mae Cynghrair Meddalwedd Cymru yn cynnal cwrs deuddydd ar greu gwefan yn defnyddio WordPress. O’r wefan: Mae WordPress yn caniatàu i unrhyw un ddatblygu gwefan yn cynnwys: Busnesau sy’n dymuno sefydlu presenoldeb ar-lein Ffotograffwyr a dylunwyr sy’n dymuno arddangos eu portffolio ar-lein Masnachwyr sy’n dymuno creu siopau ‘e-fasnachol’ ar-lein Unigolion sy’n dymuno creu gwefannau newyddion… Parhau i ddarllen Cwrs ‘Datblygu Gwefannau gan ddefnyddio WordPress’ AM DDIM, 17-18.10.13 Caerfyrddin