BLOGIO BYW – SESWIN 1: Apps Cyw

Sioned Mills yn trafod arlwy apps Cyw. Beth yw ymateb y cyhoedd? – Derbyn llawer o adborth positif annecdotal, o canran fechan iawn sy’n lawrlwytho yn gadael sylwadau/adolygiadau yn yr App Oes llawer o du allan i Gymru/DG yn eu defnyddio? Dim omdd gwahaniaethu ystadegau ar lefel Cymru, mond lefel DG. ‘Spikes’ ar gyfer UDA,… Parhau i ddarllen BLOGIO BYW – SESWIN 1: Apps Cyw