Diweddariadau Iestyn Lloyd Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Iestyn Lloyd 10:24 PM ar 19 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  HacDolig 2016 

  O’r diwedd, mae 2016 yn dod i ben, a mae’n amser am barti Nadolig yr Haclediad – mae na damed lleia o tech yn y bennod, ond llwyth o bŵz a trio argyhoeddi pawb y bydd popeth yn iawn yn y diwedd. Ciciwch tîn 2016 efo ni, Dolig Llawen!

   
 • Iestyn Lloyd 10:14 PM ar 19 December 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Ffrwd Newydd Yr Haclediad. 

  Os da chi heb dderbyn rhifyn diweddaraf yr Haclediad (rhif 53), mae’r we wedi torri, am ychydig bethbynag.

  Rwyf wedi newid yr ‘hosting’ ag y ffrwd, ag yn ôl son mae hyn yn gallu cymeryd pedwar wythnos i’r apiau podledu a gwefanau i sylweddoli ar hyn! Pa flwyddyn yw hi? 1997!?

  Bethbynag, os da chi am gael y rhifyn Nadolig cyn y Nadolig, ail tanysgrifiwch i’r cyfeiriad yma:

  https://haclediad.fireside.fm/rss

  Sori am yr hassle, ond mi fydd werth o!

   
  • Carl Morris 1:32 PM ar 20 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Mae’r ffrwd wreiddiol i weld yn gweithio bellach…?

   Sef:
   https://haciaith.cymru/?feed=podcast

   Hynny yw, dw i’n gweld yr eitemau iawn yn y ffrwd ar hyn o bryd.

   Dyna’r un sydd yn y golofn ar y dde ar wefan Hacio’r Iaith.

   Gad i mi wybod os dw i wedi gwneud unrhyw gamgymeriad!

  • Iestyn Lloyd 2:21 PM ar 20 Rhagfyr 2016 Dolen Barhaol

   Meddwl ei fod yn iawn rwan. I weld fel fod y ddau yn gweithio!

 • Iestyn Lloyd 10:16 PM ar 5 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad #30: Yn Fyw o’r M@es 

  Helo a chroeso i rhifyn arbenig o’r Haclediad yn fyw o faes yr Eisteddfod. Yn anffodus roedd Sioned methu bod efo ni, ond yn lwcus doedd dim alcohol, felly cadwodd Bryn a fina eithaf call.

  Rydym yn sgwrsio efo Kim Jones o Technocamps sydd yn helpu dysgu plant am gyfrifiaduron, robots a pob fathau o prosiectau Raspberry Pi.

  Wedyn mae na sgwrs arall am sefyllfa elyfrau yng Nghymru ar ôl lawnsiad app siop newydd gan y Cyngor Llyfrau. Ydy nhw’n mynd y ffordd iawn? A oes goleuni ar ddiwadd y DRM? Cawn weld.

  Robin o Wicimedia Cymru sydd yn trafod y gwaith arbennig maent yn ei wneud i drio rhyddhau gwybodaeth a lluniau allan i’r cyhoedd.

  Mae’n ddrwg genym am ansawdd y sain, doedd Gafyn ddim ar gael i rhoid y polish arno.

  Diolch yn fawr i Carl am trefnu popeth.

   
 • Iestyn Lloyd 2:08 PM ar 16 January 2013 Dolen Barhaol  

  Branch – Safle sgwrsio newydd 

  Logo Branch

  Fel mae Hacio’r Iaith 2013 yn agosáu o’n i’n meddwl fyswn i’n sôn am Branch – A new way to talk to each other

  Rydym yn wastad wedi bod yn cael sgyrsiau ar Twitter ond ar ôl hyn a hyn o ‘Tweets’ mae’n anodd cadw trac. Mae Brach yn galluogi y sgwrs i gario drosodd o Twitter ac yn ei ehangu i fwy na 140 nodyn. Rydych hefyd yn gallu dechrau sgwrs trwy rhoi URL i wefan, llun, fideo neu sain (Soundcloud a Spotify). Rydych hefyd yn gallu cyhoedi y sgwrs yma ar eich gwefan.

  Mae Branch newydd ddod allan o ‘Beta’ ac mae gan Haciaith grŵp yno, felly dewch draw i ymuno a’r sgwrs.

   
 • Iestyn Lloyd 3:28 PM ar 23 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad #24: Yr un efo Elliw! 

  Mae’n ddrwg gennym am y tawelwch sydd wedi bod, ond mae rhai ohonom wedi bod i ffwrdd yn gwneud pethau pwysicach.

  Felly dyma ei’n Haclediad cyntaf heb Sioned. Roedd yn ormod o risg gadael Bryn a fi ar ben eu hunain i fwydro, felly rhowch croeso mawr cynnes i Elliw Gwawr — sy’n trio ei gorau i gadw trefn.

  Gadewch i’r rhefru ddechrau…

  O.N. Mi gafwyd hwn ei recordio pythefnos yn ôl, oherwydd materion y meddwl dim ond rŵan mae’n cael ei gyhoeddi. Ymddiheuriadau.

   
 • Iestyn Lloyd 2:32 PM ar 20 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Maps   

  Sawl tafarn sydd yn Gaernarfon? 2 yn ôl Apple. 

  Neithiwr fe lawr-lwythais iOS 6 i fy iPad ag fy iPhone. Y newid mwyaf oedd yn dod gyda’r diweddariad yma oedd y ffaith fod Apple yn cael gwared o Google fel eu system mapio ac yn creu un eu hyn.

  Roedd gennai ddim llawer o ffydd y fydd Apple yn poeni am ein cornel bach ni o’r byd, ag mi o’n i’n iawn i boeni. Mi es yn syth i Gaernarfon ar y Maps app, a newid i ‘Satellite’ view, ddim byd ond blur mawr. OK fe allai fyw efo hyn (dio ddim yn hir ers i Google ychwanegu Caernarfon efo lluniau da). Wedyn fe drïais be fysa pob Cofi yn ei neud, teipio ‘Pub’ yn y search. Fe aeth y map yn syth i fyny allan o Gaernarfon i ddangos rhan fwyaf o Gogledd Cymru i mi a dweud mai Tŷ Isaf ym Methesda oedd yr un agosaf! …ok, mi driai ‘Bar’, gan mai term Americanaidd ydi o, a dyna ni The Harp Inn (yn y lle anghywir) a Bar Llywelyn (sydd ddim yn bodoli ddim mwy).

  Apple Maps Caernarfon - iOS 6

  Mi trïais i yr un peth yn yr hen ‘Maps’ app o iOS 5 wedyn a gefais llawer mwy o ganlyniadau am ‘Pub’.

  Google Maps Caernarfon - iOS 5

  Wrth gwrs di’r problem yma ddim yn unig yn Gaernarfon, mae Gizmodo UK wedi ysgrifennu am problemau trwy Lloegr, a mae’r Guardian wedi darganfod maes awyr newydd yn Dublin.

  Rwyf wedi ffeindio yn Aberystwyth fod Woolworths dal yn bodoli a fod y gorsaf trên wedi mynd!

  Mae Apple yn defnyddio llawer ffynhonnell ddata i creu y mapiau yma, un ohonynt yw Yelp, ag er fod Yelp yn dangos llawer o fusnesau yn Gaernarfon tydi nhw ddim yn dod i’r golwg ar y map!?

  Wrthgwrs mae Google wedi bod yn creu eu mapiau ers 2005 a da ni i gyd wedi eu helpu nhw i adeiladu y bas data anferth yma. Felly mae yr opsiwn genom ni rŵan i helpu Apple adeiladu eu bas data nhw i wella y mapiau trwy Gymru a Prydain. Felly os yw eich busnes chi neu eich hoff lle yfed ddim ar y map, gyrrwch neges i Apple, mae na ddau ffordd o wneud hyn; Ar waelod y map mae y gornel ar y dde yn troi i fyny ychydig, cliciwch arno, wedyn cliciwch ar ‘Report a problem’ mae llawer o opsiynau wedyn. Os mae problem efo rhywbeth sydd ar y map yn barod, ar ôl clicio ar yr ‘i’ ar y symbol mae na fotwm ‘Report a Problem’ yna hefyd.

  Y gobaith gennai, os allwn cael digon o pobl o Gymru yn cwyno y bydd nhw’n cymeryd sylw.

  Diweddariad: Apple yn ymateb i helynt y mapiau


  O.N. Na, does na ddim chance fy mod am symud i Android dim ond am y map. Mae hyn yn creu cystadleuaeth dda i Google i gario mlaen i wella eu mapiau nhw hefyd.

  O.O.N. Mae gweddill system y mapiau yn wych, mae’r 3D yn Llundain a Manceinion yn anhygoel! Mae nhw wedi troi y mynyddoedd ym Mlaenau Ffestiniog a Dyffryn Conwy i 3D hefyd – random – Mi gai gyfle i drio y ‘Sat-nav’ fory

   
 • Iestyn Lloyd 10:01 PM ar 26 July 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: bt,   

  96% o Gartrefi a Busnesau Cymru am cael Rhyngrwyd ffeibr erbyn 2015! 

  Newyddion da i Gymru o’r diwedd:

  Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi manylion bargen newydd â BT gyda’r amcan fydd 96 y cant o gartrefi a busnesau Cymru yn gallu manteisio ar Band Eang y Genhedlaeth Nesaf erbyn diwedd 2015.

  Mae nhw am fuddsoddi £425 miliwn i fewn i band eang trwy Cymru.

  Am rhyw reswm dwi’n ffeindio hyn yn anodd iawn i goelio/brosesu. Mi fydd ei’n gwlad bach ni gyda un o gysylltiadau gorau yn y byd!

   
 • Iestyn Lloyd 1:59 AM ar 10 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , eGyhoeddi, , , , , ,   

  Creu eLyfrau (ePub) 

  Cefais y cyfle i siarad yn Hacio’r Iaith 2012 am sut i greu eLyfrau, roedd pawb yn dweud wrthyf ei fod wedi mynd yn grêt ond yn fy mhen i oedd y cyflwyniad dros y siop (efallai mai dyna sut mae cyflwyniadau munud olaf i fod ar ddiwrnodau fel hyn!). I neud i fyny am hyn o’n i’n meddwl byswn yn ysgrifennu erthygl i drio esbonio yn well y ffurf sydd ar gael ar y funud i greu eLyfrau.

  Beth yw eLyfr?

  Yn blwmp ac yn blaen llyfr electroneg yw eLyfr, ond yn debyg iawn i unrhyw beth electroneg mae ‘na llawer o fformatia wahanol ar gael. Y rhai mwyaf poblogaidd – oherwydd poblogrwydd yr Amazon Kindle – yw .azw .mobi a’r un newydd ers y Kindle Fire, KF8. Y brif un arall, mae bron pob darllenydd eLyfrau – heblaw am y Kindle – yn ei gefnogi yw .ePub, a dyma mae pawb yn cytuno yw safon agored eLyfrau. (Mae .pdf hefyd yn cael ei gysidro fel ffurf o eLyfr.)

  Felly sut mae creu eLyfr (ePub)?

  Y ffordd Hawdd

  Pages ‘09 – £13.99 – Apple

  Apple's Pages

  Prosesydd geiriau gan Apple yw Pages, yn y rhy’n fodd mai Word yw un Microsoft. Os ydych yn gwybod sut i ddefnyddio Word mi fyddwch yn eithaf cartrefol yn Pages.

  Yn syml, dyma rhai o bethau i gofio ar gyfer creu eLyfr yn Pages:

  • Teipiwch eich llyfr trwy ddefnyddio Blank Template
  • Ar ôl neu yn ystod teipio fformatiwch y ddogfen trwy ddefnyddio paragraph styles sydd yn cuddio o dan View / Show Styles Drawer
  • Unrhyw eiriau fyddwch yn fformatio i fod yn Heading 1 fydd penodau’r eLyfr
  • Fe allwch lusgo lluniau i mewn i’r ddogfen o unrhyw ffolder, ond i gael y llun i ymddangos yn yr eLyfr mi fydd rhaid ei wneud yn Inline (efo’r llun wedi ei ddewis mae’r botwm yn ymddangos ar y top ar y dde).
  • Os ychwanegwch lun i’r tudalen cyntaf mae modd ei ddefnyddio fel clawr y llyfr.
  • Fe allwch ychwanegu fideo a thraciau sain i mewn i’r ddogfen yn y rhy’n fodd a’r lluniau.
  • Pan fyddwch wedi gorffen ewch i File / Export a dewis ePub. Yn fan hyn fydd y dewis i newid y tudalen cyntaf i fod yn glawr.
  • A dyna ni…

  Y ffordd sydd ddim mor hawdd

  InDesign CS5.5 – £714 – Adobe

  Adobe InDesign

  Mae InDesign wedi cael ei greu gan Adobe, y rhy’n pobl y tu ôl i Photoshop. Os rydych wedi edrych ar Photoshop ac wedi meddwl pa mor gymhleth mae’n ei edrych, wel mae InDesign eithaf tebyg. Yn fy ngwaith dwi’n defnyddio InDesign bron pob dydd i greu dogfennau ar gyfer print, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi dechrau troi i mewn i raglen sy’n trio creu cylchgronau a llyfrau yn ddigidol hefyd.

  Ni rwyf am fynd i mewn i lawer am y broses yn fan o greu eLyfr o InDesign gan eich bod yn gorfod dysgu’r rhaglen ei hun yn gyntaf ac yma fyswn i! Fe allwch ei ddefnyddio yn y rhy’n fodd a Pages a gosod allan eich dogfen yn blaen ac wedyn mynd i File / Export a dewis ePub. Mi gewch lawer mwy o ddewisiadau na Pages sydd yn beth da a drwg.

  Mi fydd Adobe yn dod a fersiwn newydd o InDesign allan yn y misoedd nesaf. Mae ‘na lawer o obeithion gan bobl fydd y fersiwn yma, CS6, yn neud y broses llawer haws i greu llyfrau a chylchgronau digidol (hint hint apGolwg).

  Y ffordd anodd – ond y gorau

  Côd – £AM DDIM ag i fyny

  Panic's Coda

  Os ydych o ddifri am ddechrau creu eLyfrau yn llawn amser, mae rhaid i chi ddysgu am beth sy’n gwneud ePub. Yn syml, cyfuniad o côd XHTML, XML a CSS yw ePub efo ychydig o ffeiliau eraill sy’n cyfuno nhw i gyd at ei gilydd. Y ffordd hawdd o feddwl am ePub yw fel gwefan bach. Yn y rhu’n fodd ac mae rhaglenni sydd yn gadael i chi creu gwefannau heb gyffwrdd côd yn creu côd hyll iawn, mae rhaglenni sy’n creu .ePub yn creu côd hyll iawn. Y broblem efo hyn yw ei fod yn gallu niweidio eich llyfr ac yn creu gwallau ar rhai darllenydd. Hefyd dyma’r unig ffordd, ar y funud, i allu creu eLyfr hollol unigryw â’i gael i edrych yn union fel da chi eisiau.

  I ddysgu am ‘y côd’ hyn rwyf yn argymell yn fawr iawn y llyfr darllenais i pedair blynedd yn ôl, Build Your Own Website the Right Way gan Ian Lloyd (ddim perthynas!). Mi wneith hwn ddysgu chi bron popeth y gwelwch chi y tu fewn i .ePub.

  Y rhaglen da ni’n ei ddefnyddio i greu gwefannau a rŵan ei’n eLyfrau yw Coda ond mae’n bosib gwneud y gwaith i gyd trwy ddefnyddio unrhyw raglen ‘text editor’ allan yna, hyd yn oed y rhai sy’n dod am ddim ar ei’ch cyfrifiadur.

  Gwyro’r Gwallau

  Unwaith fyddwch wedi creu eich ePub mae angen ei drio i weld os mae’n gweithio. Mi oeddwn i yn defnyddio Adobe Digital Editions i wneud hyn, ond ers i Apple ddod a’r rhaglen Book Proofer (mae rhaid bod yn aelod o iTunes Connect i gael hwn) allan rydym yn defnyddio’r iPad yn syth i weld sut mae’n edrych. (Diweddariad: Mae cwmni o’r enw TidBITS newydd ddod a darllenwr eLyfrau newydd allan i’r Mac o’r enw Bookle sydd i weld werth ei edrych arno.)

  Os oes unrhyw broblemau, neu hyd yn oed os does ‘na ddim, mae gwerth rhedeg eich .ePub trwy’r ‘ePub Validator’ i weld beth yn union sydd yn bod ar eich ffeil.

  I Gloi

  Mae hyn wedi bod y mwyaf i mi erioed teipio fel erthygl, felly rwyf am orffen yn fan hyn. Mi fyswn yn gallu mynd i mewn i sut i newid .ePub i mewn i fformat i’r Kindle, mi fyswn yn gallu dysgu chi fwy am strwythur dogfen .ePub, mi fyswn yn gallu mynd i mewn i siarad am eLyfrau ‘fixed width’. Mae gymaint i drafod yn y pwnc hwn fe allai gymered gwefan cyfan i fyny. Os ydych eisiau i mi fynd i mewn i fwy o fanylder gadewch gofnod isod.

  Mi nai orffen gyda rhestr o raglenni eraill sydd ar gael (dwi un ai heb eu defnyddio, neu yn meddwl eu bod nhw’n warthus e.e. Calibre – hyll uffernol):

  O.N. Mi rwyf yn Mac ‘biased’ gan mai dyna rwyf yn ei ddefnyddio. Sori, gennai ddim syniad am feddalwedd i Windows a Linux, unrhyw un arall yn gwybod?

   
  • Howlsedhes Services 2:11 AM ar 24 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Mae nifer o wefanna sy’n troi pdf i ePub am ddim, ac mae’m bosib hefyd i neud pdf-au gan Openoffice (meddalwedd rhydd fel MSOffice i bub llwyfan). Efallai dyna’r ffordd hawsa. Oes ‘na broblema gan hynny?

  • iestyn 10:35 AM ar 28 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Dwi heb ddefnydio y gwefannau yna, ond dwi’n siwr eu bod yn gweithio’n iawn os mai mond tecst rwyt ti’n delio efo. Unwaith mae lluniau a fideos yn dechra dod i mewn i’r llyfr fe all fynd yn fler.

 • Iestyn Lloyd 4:10 PM ar 18 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  eLyfrau Cymraeg yn dod i Gwales.com 

  Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor wedi bod yn brysur yn creu y sylfaen i ddod a eLyfrau Cymraeg i’r farchnad.

  Mae Canolfan Bedwyr wedi gwneud llawer o ymchwil ac wedi creu’r Adroddiad eGyhoeddi yn y Gymraeg (copi Saesneg). Mae llawer o bethau diddorol yn yr adroddiad, gormod i mi ddisgrifio fan hyn, ewch i ddarllen o!

  Y pethau mwyaf diddorol i mi ddoth allan ohono oedd y ffaith fod gwefan Gwales yn mynd i fod y canolfan i werthu yr holl eLyfrau Cymraeg. Mae hyn wrth gwrs yn opsiwn i pob cyhoeddwr ac efallai yn haws na gwerthu eu llyfrau ar gwefannau eu hunain. Mi fydd safle Gwales yn defnyddio Gardners Books fel warws yr eLyfrau, mae hyn hefyd yn eu galluogi i werthu drwy yr iBookstore gan Apple a gwefan Waterstones yn hawdd iawn gan eu bod wedi partneru hefo nhw i gyhoeddi i’r ddau safle. Yr unig drwg welai yn hyn yw fod Gardners yn defnyddio DRM Adobe, ac mi oeddwn i yn gobeithio fuasai Cymru yn arwain y ffordd a peidio defnyddio DRM ar eu llyfrau gan rhoid ffydd ynom ni fel pobl gonest i beidio rhannu y llyfrau allan (erthygl dda ar hyn ar Gigaom.com).

  Ond mae llawer iawn o ddyfeisiadau yn cefnogi y math yma o DRM, yr un dyfais poblogaidd sydd ddim yn ei gefnogi yw’r Amazon Kindle. Ar y funud mae pawb i weld eisiau gwerthu ar y Kindle ond rwy’n gobeithio os fydd gymaint o gyhoeddwyr yn cyhoeddi yn y fformat ePub mi fydd rhaid i’r Kindle cefnogi hyn yn y pen draw.

  Does dim dyddiad pendant i’r lansiad yma ar Gwales.com ond mi fydd yn bendant yn dod yn 2012. Felly os ydych yn awyddus i gael darllenwr eLyfrau y Nadolig yma cofiwch ddweud wrth Siôn Corn mai nid Kindle da chi eisiau.

   
  • Carl Morris 5:30 PM ar 18 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Datblygiad diddorol iawn. Wrthi’n mynd trwy’r adroddiad Bedwyr. Diolch Iestyn.

   Sut mae Gwales yn gweithio gyda chyhoeddwyr ar hyn o bryd – dw i’n gwybod am yr arian cyhoeddus ond pa fath o fenter ydy e? e.e. ydyn nhw yn cadw rhan o’r gwerthiannau? Ydyn nhw yn ‘cystadlu’ gyda Palas Print, Siop y Pethe, Caban a chwmniau eraill? Jyst gofyn.

   Dw i wedi bod yn meddwl pa mor llwyddiannus bydd y marchnad Kindle heb DRM. Pa mor anochel fydd dyfodol Kindle heb DRM, ydy e’n polisi dros dro? Maen nhw yn colli arian ar bob Kindle Fire achos prif busnes nhw ydy’r cynnwys. O leiaf prif busnes Apple yw dyfeisiau ac os rydyn ni’n ystyried Apple iTunes Store fel cynsail roedd DRM ar cynhyrchion iTunes Store am chwe blynedd cyn iddyn nhw cael gwared â’r DRM. Ond roedd y dyfeisiau yn ‘agored’ i MP3 ers y dechrau heb gymaint o ffwdan â’r sefyllfa Kindle. Felly does dim lot o siawns yn fy marn i.

   Oes modd creu ‘gwrth-hysbyseb’ Kindle ar gyfer Nadolig yma?!

  • Nici Beech 6:49 PM ar 18 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Diolch Iestyn, fel ti’n gwbod roedd hi’n gyd-ddigwyddiad od pnawn ‘ma pan wnes i alw heibio wrth iti bostio hwn ar y blog. Roedd Mam newydd gynnig prynu Kindle i fi fel anrheg penblwydd a do’n i ddim yn siwr be i ddeud felly ddois i draw i holi dy farn! Wnes i son wrth mam nad ydi Amazon yn cefnogi llyfrau Cymraeg. Mae hi’n dweud bod ‘na ffordd o drosglwyddo fformats eraill i’r Kindle drwy’r PC….? Dwi dal ddim yn siwr be i wneud! Dwi yn prynu llawer o lyfrau Cymraeg ac yn hoffi cefnogi fy siop lyfrau lleol http://www.palasprint.com . Dwi hefyd yn prynu nifer o lyfrau llais arlein. Mae gen i app Kindle i’r Iphone a wnes i ddarllen llyfr Chris Cope The Way Forward ar hwnnw. Ydw i angen E-reader hefyd…?!

  • iestyn 3:04 PM ar 22 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Dibynnu faint o ddarllen tisho neud, i fi mae’r iPhone rhy fach. Mae’r ipad yn gret ond yn ddrud. Mae na llwyth o ddyfeisiadau da allan yna, problem y Kindle yw fod y llyfrau yn gaeth iddo, ond os ti’n ddigon barod malu cach efo Calibre mi fydd yn iawn, a mi fyddi di yn gallu rhoi llyfrau Cymraeg arno.

  • iestyn 3:07 PM ar 22 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Carl – na’i weld am y ‘gwrth-hysbyseb’ na. Ddim syniad sori am manylion Gwales.

  • libalyson 2:52 PM ar 3 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Gwales – rhan o Cyngor Llyfrau yw e. Mae CLlC yn ‘distributor’ fel Gardners, ac maen nhw prynu llyfrau o’r cyhoeddwyr, at discount, wedi, gwerthu i’r siop llyfrau yng Nghymru. Mae warehouse yn Aberystwyth, ac mae ‘reps’ syn teithio i werthu llyfrau Cymraeg/Cymreig i’r siopau llyfrau. Dw i’n credu tua pob cyhoeddwyr yng Nghymru yn defnyddio CLlC achos mae’n defnyddiol. Mae siop llyfrau siwr o fod yn defnyddio hefyd, as well as archebu llyfrau trwy’r Gardners ayyb o Loegr. (sorry for spelling mistakes)

 • Iestyn Lloyd 3:56 PM ar 6 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Steve Jobs   

  Steve Jobs 1955 – 2011 

  “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don’t settle.”

  — Steve Jobs

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel