96% o Gartrefi a Busnesau Cymru am cael Rhyngrwyd ffeibr erbyn 2015!

Newyddion da i Gymru o’r diwedd: Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi manylion bargen newydd â BT gyda’r amcan fydd 96 y cant o gartrefi a busnesau Cymru yn gallu manteisio ar Band Eang y Genhedlaeth Nesaf erbyn diwedd 2015. Mae nhw am fuddsoddi £425 miliwn i fewn i band eang trwy Cymru. Am… Parhau i ddarllen 96% o Gartrefi a Busnesau Cymru am cael Rhyngrwyd ffeibr erbyn 2015!

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel newyddion Cofnodion wedi'u tagio ,

Llyfr: “Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace”

http://www.ifapcom.ru/files/Documents/multiling_eng.pdf Proceedings of the International Conference (Yakutsk, Russian Federation, 2-4 July, 2008) The book includes communications by the participants of the International Conference Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace (Yakutsk, Russian Federation, 2-4 July, 2008), that turned out to be one of the most significant events of the International Year of Languages. The authors present… Parhau i ddarllen Llyfr: “Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace”

Papur academaidd ar effaith y rhyngrwyd ar gadw a gwella safon iaith Fasgeg

http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=980627/Maia-Larretxea+Larrea-Muxika+241-260.pdf Gan Julian Maia-Larretxea a Kepa Larrea-Muxika o Brifysgol Gwlad y Basg. Llawer mwy o erthyglau ar ieithoedd lleiafrifol yn y cyfnodolyn Estoneg yma. Safoni ie? Beth am effaith y rhyngrwyd ar gael pobol i siarad *eu* math nhw o Fasgeg beth bynnag ei safon? Dyna sydd o ddiddordeb i fi.