96% o Gartrefi a Busnesau Cymru am cael Rhyngrwyd ffeibr erbyn 2015!

Newyddion da i Gymru o’r diwedd: Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi manylion bargen newydd â BT gyda’r amcan fydd 96 y cant o gartrefi a busnesau Cymru yn gallu manteisio ar Band Eang y Genhedlaeth Nesaf erbyn diwedd 2015. Mae nhw am fuddsoddi £425 miliwn i fewn i band eang trwy Cymru. Am… Parhau i ddarllen 96% o Gartrefi a Busnesau Cymru am cael Rhyngrwyd ffeibr erbyn 2015!

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel newyddion Cofnodion wedi'u tagio ,