Dadansoddi enwau llefydd ar fap

http://bigthink.com/ideas/41499

Bydd dadansoddiad o enwau yng Nghymru/yn Gymraeg yn ddiddorol. Mae data yma.

2 sylw

  1. Mae rhai o’r sylwadau ar y blog gwreiddiol yn berthnasol iawn. Heblaw am wneud yn siŵr bod yr “Y” yn “Y Bala” a lleoedd tebyg yn cael eu trin mewn ffordd briodol, dydw i ddim yn meddwl bod llawer mwy i’w gwneud. Gan fod y rhan fwyaf o enwau lleoedd Cymru yn Gymraeg beth bynnag, fyddwn i ddim yn disgwyl y byddai’r darlun yn newid ryw lawer.

Mae'r sylwadau wedi cau.