Mapio ac anghyfartaledd

Erthygl diddorol iawn am sut mae mapio anghyson yn gallu cyfrannu at anghyfartaledd:

[…] This old idea of paper maps as power brokers offers a good analogy for how we might think today about the increasingly complex maps of digital information on the physical world that exist in the “geoweb.” This is where Wikipedia pages and online restaurant reviews and geocoded tweets live, all theoretically floating atop the actual cities and neighborhoods they describe.

“In many ways, it’s not even an analogy,” says Mark Graham, a researcher at the Oxford Internet Institute. “We actually are talking about maps of some sort, in a way. Just because they’re maybe more ephemeral, or maybe more invisibly layered over our cities, it doesn’t mean they’re any less important or any less real.”

On these maps of digital information, a familiar trend is emerging. Some places are covered much more densely with information than others (Manhattan compared to upstate New York, Europe compared to Africa). But that information density bears no direct relationship to the density of human populations. And the gap between these two metrics provides a new way of looking at old questions of inequality. […]

Mae sôn yn yr erthygl am sut mae ieithoedd yn ffiltro’r byd a dylanwadu ein hargraff o lefydd. Mae enghraifft o eiriau gwahanol am ‘bwyty’ yn Tel Aviv. (Gyda llaw mae dim ond 119 canlyniad ar Google Maps am y term ‘bwyty’ a lot mwy am y gair ‘restaurant’.)

Mae gymaint o fapiau eraill: erthyglau Wicipedia, trydariadau Cymraeg gyda lleoliad, blogiau mewn llefydd gwahanol

Dw i’n dal i feddwl am sut mae’r casgliadau yn yr erthygl yn berthnasol i ni. Dwedodd rhywun ‘tasai’r Gymraeg yn wlad ar-lein byddai hi’n wlad trydydd byd’. Byddai mwy o ddata yn ddefnyddiol i brofi’r datganiad hwn.