Santa Dirgel: gwasanaeth Nadoligaidd ar-lein @santadirgel

santa-dirgel-sgrinlun

Tipyn bach yn hwyr eleni dw i’n gwybod ond dw i newydd darganfod Santa Dirgel, gwasanaeth sydd yn hwyluso’r tasg o drefnu Santa Dirgel ymhlith pobl mewn swyddfa (neu labordy, beudy, stabl, ayyb).

http://santadirgel.co.uk/

Dw i’n newydd rhedeg prawf ac mae’n gweithio yn dda.

Diolch o galon i Marc Thomas am ddatblygu’r gwasanaeth defnyddiol yma!