2 sylw

  1. Diddorol ond mae’n rhyfedd i ddisgrifio iaith fel “problem”. Mae iaith(oedd) yw’r datrysiad! Trafodwch.

Mae'r sylwadau wedi cau.