Papur academaidd ar effaith y rhyngrwyd ar gadw a gwella safon iaith Fasgeg

http://www.fl.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=980627/Maia-Larretxea+Larrea-Muxika+241-260.pdf

Gan Julian Maia-Larretxea a Kepa Larrea-Muxika o Brifysgol Gwlad y Basg.

Llawer mwy o erthyglau ar ieithoedd lleiafrifol yn y cyfnodolyn Estoneg yma.

Safoni ie? Beth am effaith y rhyngrwyd ar gael pobol i siarad *eu* math nhw o Fasgeg beth bynnag ei safon? Dyna sydd o ddiddordeb i fi.