Hacio’r Iaith – Eisteddfod Genedlaethol 2010, Glyn Ebwy

Hacio’r Iaith – Eisteddfod Genedlaethol 2010, Glyn Ebwy

Nos Fawrth 3 Awst 2010
5:00PM – 8:00PM
The Picture House
Market Street, Glyn Ebwy, NP23 6HP
Di-wifr ar gael

Dewch i siarad gyda ni am:
blogio / technoleg / y we / Cymraeg / fideo / cyfryngau newydd / pynciau amrywiol

#haciaith
haciaith.cymru

Mynediad am ddim. Croeso i bawb!

Wedyn… dyn ni’n gallu mynd i’r noson comedi yng Nghlwb Rygbi Glyn Ebwy.
(Mawrth 3 Awst, “Y Babell Wên”: £4
Noson Stand-yp dan ofal Elidir Jones
Noel James / Gez Couch
Iestyn Jones / DJ Hefin Jones
a gwesteion arbennig o’r byd llenyddol
ar y cyd â Tu Chwith)

Digwyddiadau Hacio’r Iaith eraill
http://hedyn.net/digwyddiadau

Gyda llaw mae pobol yn cwrdd yng Nghwyl Arall, 24ain mis Gorffenaf 2010 hefyd

4 sylw

  1. Dw i’n hapus i wneud gweithdy WordPress os mae bobol eisiau dysgu cam-wrth-gam.

    “FyWordPressCyntaf.com – does dim angen profiad o flaen llaw”

  2. Dw i am ddod, ond bydd hi wedi 6:00 arna i’n cyrraedd. bydda i’n gwerthfgawrogi unrhyw genhadwri ar greu blog ar WordPress – dw i eisoes wedi sortio hy hosting ayyb.

  3. Os wyt ti eisiau hacio’r iaith, beth am sillafu Glynebwy yn gywir Carl yn lle’r cyfieithiad slafaidd o’r Saesneg.

Mae'r sylwadau wedi cau.