Digwyddiadau technolegol yng Nghymru

Darllenwch!
Paid anghofio’r tudalen Digwyddiadau yma. Mae 2 digwyddiad Hacio’r Iaith Bach ar y ffordd.
http://hedyn.net/digwyddiadau

Trefnwch!
Wyt ti eisiau cynllunio Hacio’r Iaith Bach yn dy dafarn lleol? Ti angen 2 person neu mwy…

Ychwanegwch!
Mae unrhyw un yn gallu ychwanegu digwyddiad – Hacio’r Iaith Bach neu rhywbeth arall.