Cod agored BBC Vocab

Dw i newydd wedi ychwanegu’r dolen côd agored BBC Vocab i Hedyn http://hedyn.net/eraill#vocab Mae’r côd dan drwydded côd agored arbennig BBC. Mae’n hollol bosib creu ategion Firefox, WordPress, ayyb gyda fe.

Dolennu Dwfn a’r BBC

Blogwyr y BBC: dalier sylw! The BBC and linking part 2: a call to become curators of context Dwi’n credu bod hyn hyd yn oed yn fwy pwysig a pherthasol i wefan BBC Cymru gan bod ecosystem dolennu lawer llai gan wefannau Cymraeg a dylai’r BBC, fel prif wefan Gymraeg Cymru, gymryd rôl flaenllaw yn y… Parhau i ddarllen Dolennu Dwfn a’r BBC

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,