£2.8 miliwn i lyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau Cymru

Bydd y cyllid yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau, sy’n amrywio o foderneiddio adeiladau llyfrgelloedd cyhoeddus i gefnogi amgueddfeydd a reolir gan wirfoddolwyr.

Eleni, mae nifer o gynlluniau i gefnogi arloesi a gweithgareddau addysgol wedi cael cyllid…

http://wales.gov.uk/newsroom/cultureandsport/2011/110328libraries/?skip=1&lang=cy