Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 9:30 AM ar 26 September 2019 Dolen Barhaol  

  @techiaith yn ennill gwobr RCSLT! 

  Neithiwr yn seremoni gwobrwyo’r Royal College of Speech and Language Therapists derbyniodd Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wobr Giving Voice Award am eu gwaith yn datblygu Lleisiwr, project i greu lleisiau synthetig personol i gleifion sydd ar fin colli eu gallu i siarad o ganlyniad i gyflyrau megis Clefyd Niwronau Echddygol a Chanser y Gwddf.

  Dyfarnwyd y wobr yn sgil rhaglen Achub Llais John a welwyd ar S4C yn ystod yr haf eleni. Cynigydd am y wobr oedd Rhian Wyn, Therapydd Iaith a Lleferydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

  Llongyfarchiadau i’r criw, i Rhian ac i Gwion Hallam, luniodd rhaglen Achub Llais John ar gyfer S4C. Mae’r rhaglen i’w gweld ar Clic

   
 • Rhos Prys 4:44 PM ar 14 August 2019 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.3 

  Mae’r fersiwn diweddaraf o LibreOffice wedi ei ryddhau gydag amryw o nodweddion newydd, y pennaf yw gwelliannau i’r Bar Adnoddau newydd sy’n ehangu’r swyddogaethau sydd ar gael ynddo. Dyma restr o’r nodweddion i gyd:

  Nodweddion Newydd i’r Bar Adnoddau!

  Mae rhyngwyneb defnyddiwr y Bar Adnoddau gyflwynwyd yn LibreOffice 6.2 wedi ei ddatblygu ymhellach ar gyfer fersiwn 6.3. Mae’r Modd Tabiedig Cryno, yn y ddewislen Golwg, yn darparu rhagor o ofod ar gyfer eich dogfennau, taenlenni a chyflwyniadau. Gwyliwch y fideo Saesneg isod i weld sut mae’n gweithio – a dysgu am y nodweddion newydd yn y fersiwn yma.

  https://youtu.be/SIBjmHSHs-w

  Perfformiad sydyn

  Gallwch nawr olygu eich dogfennau i dynnu neu guddio manylion sensitif. Gall hyn gynorthwyo eich gwmni neu gorff i gyd-fynd â rheoliadau lleol. Hefyd, mae modd allforio dogfennau fel templedi .dotx a .xltx, ar gyfer gwell cydnawsedd â Microsoft Office, tra bod cefnogaeth i PDF/A-2 wedi ei gyflwyno.

  Grymuso eich taenlenni

  Yn Calc, mae teclyn cwymplen newydd yn y bar fformiwla yn cymryd lle’r hen declyn Sum, yn cynnig mynediad sydyn i’r defnyddiwr i’r swyddogaethau mwyaf poblogaidd. Hefyd, mae swyddogaeth FOURIER wedi ei ychwanegu i gyfrifo’r trawsnewid Fourier o’r arae mewnbwn.

  LibreOffice Ar-lein – eich offer swyddfa, ym mhob man

  Yn LibreOffice Ar-lei, fersiwn y cwmwl o LibreOffice, gallwch nawr weld ffeiliau Microsoft Visio.  Hefyd, mae nawr yn bosib i ychwanegu nodau dŵr ac mae nodweddion fformatio amodol wedi eu hychwanegu i Calc.

   
 • Rhos Prys 2:08 PM ar 2 August 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod 

  Bydd gan ymgyrch Common Voice bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod eleni. Dewch draw i stondin Common Voice Cymraeg sydd o dan ofal Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr @techiaith yn y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

  Dewch i glywed am y datblygiad diweddaraf ym myd technoleg llais yn y Gymraeg!

  voice.mozilla.org/cy

   
 • Rhos Prys 2:02 PM ar 2 August 2019 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19.2 

  Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf.

  Mae Linux Mint 19.1 “Tina” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux Mint 19.0. Mae llinach  Linux Mint 19 yn un tymor hir fydd yn cael ei gynnal tan 2023. Mae’r diweddariad yn cynnwys meddalwedd sydd wedi ei ddiweddaru, nifer o welliannau ac amryw o nodweddion newydd sy’n gwneud eich bwrdd gwaith yn le mwy cysurus.

  Cinnamon yw’r bwrdd gwaith yma ac mae Linux Mint hefyd yn cynnig rhai eraill – MATE a xfce. Mae gwybodaeth am y rhain ar wefan Linux Mint. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi digwydd ar ‘Cinnamon’. Mae modd gosod ‘Cinnamon’ ar ddosbarthiadau Linux eraill.

  Mae manylion am yr holl newidiadau i’w gweld yma.

  Bydd cyfarwyddiadau ar sut i ddiweddaru o Linux Mint 19.1 i Linux Mint 19.2 yn ymddangos ar y wefan yn fuan.

   
 • Rhos Prys 1:50 PM ar 25 June 2019 Dolen Barhaol  

  Mentrau Iaith yn gosod targed o 22 awr i helpu ymgyrch Common Voice Cymraeg 

  Mae Common Voice Cymraeg yn gofyn i siaradwyr y Gymraeg ym mhob cwr o’r byd i chwarae eu rhan wrth ddiogelu dyfodol digidol yr iaith Gymraeg trwy recordio a dilysu lleisiau. Mozilla, y cwmni meddalwedd, sy’n arwain ar y prosiect hwn mewn ymdrech i hybu gwasanaethau digidol yn yr iaith Gymraeg.

  Rhagor…

   

   
 • Rhos Prys 11:22 AM ar 8 June 2019 Dolen Barhaol  

  Dathlu Blwyddyn o Common Voice Cymraeg 

  Mae’n flwyddyn nawr ers i Mozilla ryddhau Common Voice ar gyfer y Gymraeg, gw. Parlez-vous Deutsch? Rhagor o Leisiau i Common Voice

  Mae gennym darged cychwynnol o 100 awr ac rydym wedi cyrraedd 42 awr wedi’u dilysu a 48 awr wedi eu recordio, felly, cynnydd da, ond tipyn o ffordd i fynd!

  Diolchiadau felly i bawb sydd wedi cyfrannu eu llais neu/ac wedi bod yn dilysu – diolch yn fawr!

  Diolch hefyd i Mozilla a’u staff sydd wedi bod yn gefnogol iawn i’r gwaith, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, sydd wedi gweithio’n agos gyda Mozilla ar sail eu profiad gyda’r gwaith o amgylch yr ap casglu lleisiau, Paldaruo.

  Diolch hefyd i Fentrau Iaith Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Mudiad Meithrin am hyrwyddo Common Voice o fewn eu corff.

  Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi trydariad gyda fideo cyfarwyddiadau. Diolch yn fawr 🙂

  Bu Stefano Gizhalli, Uned Technolegau Iaith ar rhaglen radio Ffion Dafis yn sôn am Common Voice.

  A wnewch chi gyfrannu eich llais a dilysu? Beth am drefnu rhywbeth yn yr ysgol neu waith? Beth am gynnal parti Common Voice ar gyfer eich ffrindiau?

  Fel hyn byddwn yn darparu technoleg llais ar gyfer ni ein hunain ac ar gyfer ein cyd siaradwyr Cymraeg.

  Ymlaen, felly!

   
 • Rhos Prys 4:27 PM ar 15 May 2019 Dolen Barhaol  

  700 yn cefnogi Common Voice!! 

  Rydym wedi cyrraedd 700 o gyfranwyr!

  Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu. 🙂

  Ar hyn o bryd mae gennym 40 awr o ddata wedi ei ddilysu a 47 awr wedi ei recordio. Felly, mae angen parhau i recordio gymaint ag y bo modd ac i wrando a dilysu lleisiau, os gwelwch chi’n dda.

  Ymlaen at y 100 awr!

  voice.mozilla.org/cy

   
 • Rhos Prys 11:20 AM ar 10 May 2019 Dolen Barhaol  

  Fideo Gwrando ar leisiau ar Common Voice Cymraeg 

  Mae dilysu’r clipiau yn hanfodol i gael y dechnoleg i weithio ar ei orau. Dyma fideo’n dangos sut i gyfrannu tuag at wrando a dilysu clipiau llais Common Voice Cymraeg.

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu, ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

   
 • Rhos Prys 11:07 AM ar 10 May 2019 Dolen Barhaol  

  Fideo Recordio eich Llais i Common Voice Cymraeg 

  Fel anogaeth i LOT o bobl gyfrannu eu lleisiau LOT o weithiau i Common Voice Cymraeg, dyma gyflwyniad fideo ar sut mae gwneud. Oes, mae angen *LOT FAWR IAWN* o ddata. 🙂

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

   
 • Rhos Prys 4:43 PM ar 8 May 2019 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.2 

  Gwaith pellach ar ddatblygu dull newydd WordPress o weithio drwy gyfrwng blociau. Mae’r pwyslais y tro yma ar gadw’r wefan yn ddiogel ac yn iach.

  Croeso i WordPress 5.2

  Mae’r ategyn Classic Editor yn rhwystro’r defnydd o’r Golgydd Bloc newydd. Newid gosodiadau’r Classic Editor.

  Llongyfarchiadau ar ddiweddaru i WordPress 5.2! Mae’r diweddariad hwn yn ei gwneud yn haws nag erioed i drwsio’ch gwefan os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.

  Cadw’ch Gwefan yn Ddiogel

  Mae WordPress 5.2 yn rhoi offer hyd yn oed mwy cadarn i chi ar gyfer nodi a thrwsio problemau ffurfweddu a gwallau angheuol. P’un a ydych chi’n ddatblygwr yn helpu cleientiaid neu’n rheoli eich unig wefan, gall yr offer hyn eich helpu i gael y wybodaeth gywir pan fydd ei hangen arnoch.


  Archwiliad Iechyd Gwefan

  Gan adeiladu ar y nodweddion Iechyd Gwefan a gyflwynwyd yn 5.1, mae’r ryddhad hwn yn ychwanegu dwy dudalen newydd i helpu dadfygio materion cyfluniad cyffredin. Mae hefyd yn ychwanegu lle y gall datblygwyr gynnwys gwybodaeth dadfygio ar gyfer cynhalwyr gwefannau.Gwiriwch statws eich gwefan, a dysgwch sut i ddadfygio anawsterau .


  Diogelu Gwall PHP

  Bydd y diweddariad hwn sy’n canolbwyntio ar y gweinyddwr yn gadael i chi ddatrys neu reoli camgymeriadau angheuol yn ddiogel heb fod angen amser datblygwr arnoch. Mae’n cynnwys ymdrin yn well â’r “sgrin gwyn o farwolaeth”, a ffordd o gofnodi modd adfer, sy’n oedi ategion neu themâu sy’n achosi gwallau.


  Gwelliannau i Bawb

  Diweddariadau Hygyrchedd

  Mae nifer o newidiadau yn gweithio gyda’i gilydd i wella ymwybyddiaeth gyd-destunol a llif llywio bysellfwrdd i’r rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn a thechnolegau cynorthwyol eraill.

  Eiconau Bwrdd Gwaith Newydd

  Mae tri ar ddeg o eiconau newydd yn cynnwys Instagram, cyfres o eiconau ar gyfer BuddyPress, ac eiconau cylchdroi’r Ddaear ar gyfer cynhwysiant eang. Dewch o hyd iddyn nhw yn y Bwrdd Gwaith a chael hwyl!


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Symud Fersiwn PHP Ymlaen

  Cefnogaeth leiaf PHP yw5.6.20. O WordPress 5.2, gall themâu a ategion fanteisio’n ddiogel ar gofodau enwau, swyddogaethau dienw, a mwy!

  Diweddariadau Preifatrwydd

  Mae templed tudalen thema newydd, swyddogaeth amodol, a dau ddosbarth CSS yn gwneud dylunio ac addasu’r dudalen Polisi Preifatrwydd yn haws.

  Bachyn Tag Corff Newydd

  Mae 5.2 yn cyflwyno bachyn wp_body_open, sy’n caniatáu i themâu gefnogi chwistrellu cod yn syth ar gychwyn elfen <body>.

  Adeiladu JavaScript

  Gydag ychwanegu gwebecyn a ffurfweddau Babel yn y pecyn @ wordpress/scripts, ni fydd yn rhaid i ddatblygwyr boeni am osod offer adeiladu cymhleth i ysgrifennu JavaScript moder n.


   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel