Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 4:44 PM ar 14 August 2019 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.3 

  Mae’r fersiwn diweddaraf o LibreOffice wedi ei ryddhau gydag amryw o nodweddion newydd, y pennaf yw gwelliannau i’r Bar Adnoddau newydd sy’n ehangu’r swyddogaethau sydd ar gael ynddo. Dyma restr o’r nodweddion i gyd:

  Nodweddion Newydd i’r Bar Adnoddau!

  Mae rhyngwyneb defnyddiwr y Bar Adnoddau gyflwynwyd yn LibreOffice 6.2 wedi ei ddatblygu ymhellach ar gyfer fersiwn 6.3. Mae’r Modd Tabiedig Cryno, yn y ddewislen Golwg, yn darparu rhagor o ofod ar gyfer eich dogfennau, taenlenni a chyflwyniadau. Gwyliwch y fideo Saesneg isod i weld sut mae’n gweithio – a dysgu am y nodweddion newydd yn y fersiwn yma.

  https://youtu.be/SIBjmHSHs-w

  Perfformiad sydyn

  Gallwch nawr olygu eich dogfennau i dynnu neu guddio manylion sensitif. Gall hyn gynorthwyo eich gwmni neu gorff i gyd-fynd â rheoliadau lleol. Hefyd, mae modd allforio dogfennau fel templedi .dotx a .xltx, ar gyfer gwell cydnawsedd â Microsoft Office, tra bod cefnogaeth i PDF/A-2 wedi ei gyflwyno.

  Grymuso eich taenlenni

  Yn Calc, mae teclyn cwymplen newydd yn y bar fformiwla yn cymryd lle’r hen declyn Sum, yn cynnig mynediad sydyn i’r defnyddiwr i’r swyddogaethau mwyaf poblogaidd. Hefyd, mae swyddogaeth FOURIER wedi ei ychwanegu i gyfrifo’r trawsnewid Fourier o’r arae mewnbwn.

  LibreOffice Ar-lein – eich offer swyddfa, ym mhob man

  Yn LibreOffice Ar-lei, fersiwn y cwmwl o LibreOffice, gallwch nawr weld ffeiliau Microsoft Visio.  Hefyd, mae nawr yn bosib i ychwanegu nodau dŵr ac mae nodweddion fformatio amodol wedi eu hychwanegu i Calc.

   
 • Rhos Prys 2:08 PM ar 2 August 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod 

  Bydd gan ymgyrch Common Voice bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod eleni. Dewch draw i stondin Common Voice Cymraeg sydd o dan ofal Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr @techiaith yn y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

  Dewch i glywed am y datblygiad diweddaraf ym myd technoleg llais yn y Gymraeg!

  voice.mozilla.org/cy

   
 • Rhos Prys 2:02 PM ar 2 August 2019 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19.2 

  Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf.

  Mae Linux Mint 19.1 “Tina” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux Mint 19.0. Mae llinach  Linux Mint 19 yn un tymor hir fydd yn cael ei gynnal tan 2023. Mae’r diweddariad yn cynnwys meddalwedd sydd wedi ei ddiweddaru, nifer o welliannau ac amryw o nodweddion newydd sy’n gwneud eich bwrdd gwaith yn le mwy cysurus.

  Cinnamon yw’r bwrdd gwaith yma ac mae Linux Mint hefyd yn cynnig rhai eraill – MATE a xfce. Mae gwybodaeth am y rhain ar wefan Linux Mint. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi digwydd ar ‘Cinnamon’. Mae modd gosod ‘Cinnamon’ ar ddosbarthiadau Linux eraill.

  Mae manylion am yr holl newidiadau i’w gweld yma.

  Bydd cyfarwyddiadau ar sut i ddiweddaru o Linux Mint 19.1 i Linux Mint 19.2 yn ymddangos ar y wefan yn fuan.

   
 • Rhos Prys 1:50 PM ar 25 June 2019 Dolen Barhaol  

  Mentrau Iaith yn gosod targed o 22 awr i helpu ymgyrch Common Voice Cymraeg 

  Mae Common Voice Cymraeg yn gofyn i siaradwyr y Gymraeg ym mhob cwr o’r byd i chwarae eu rhan wrth ddiogelu dyfodol digidol yr iaith Gymraeg trwy recordio a dilysu lleisiau. Mozilla, y cwmni meddalwedd, sy’n arwain ar y prosiect hwn mewn ymdrech i hybu gwasanaethau digidol yn yr iaith Gymraeg.

  Rhagor…

   

   
 • Rhos Prys 11:22 AM ar 8 June 2019 Dolen Barhaol  

  Dathlu Blwyddyn o Common Voice Cymraeg 

  Mae’n flwyddyn nawr ers i Mozilla ryddhau Common Voice ar gyfer y Gymraeg, gw. Parlez-vous Deutsch? Rhagor o Leisiau i Common Voice

  Mae gennym darged cychwynnol o 100 awr ac rydym wedi cyrraedd 42 awr wedi’u dilysu a 48 awr wedi eu recordio, felly, cynnydd da, ond tipyn o ffordd i fynd!

  Diolchiadau felly i bawb sydd wedi cyfrannu eu llais neu/ac wedi bod yn dilysu – diolch yn fawr!

  Diolch hefyd i Mozilla a’u staff sydd wedi bod yn gefnogol iawn i’r gwaith, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, sydd wedi gweithio’n agos gyda Mozilla ar sail eu profiad gyda’r gwaith o amgylch yr ap casglu lleisiau, Paldaruo.

  Diolch hefyd i Fentrau Iaith Cymru, Cyngor Gwynedd a’r Mudiad Meithrin am hyrwyddo Common Voice o fewn eu corff.

  Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi trydariad gyda fideo cyfarwyddiadau. Diolch yn fawr 🙂

  Bu Stefano Gizhalli, Uned Technolegau Iaith ar rhaglen radio Ffion Dafis yn sôn am Common Voice.

  A wnewch chi gyfrannu eich llais a dilysu? Beth am drefnu rhywbeth yn yr ysgol neu waith? Beth am gynnal parti Common Voice ar gyfer eich ffrindiau?

  Fel hyn byddwn yn darparu technoleg llais ar gyfer ni ein hunain ac ar gyfer ein cyd siaradwyr Cymraeg.

  Ymlaen, felly!

   
 • Rhos Prys 4:27 PM ar 15 May 2019 Dolen Barhaol  

  700 yn cefnogi Common Voice!! 

  Rydym wedi cyrraedd 700 o gyfranwyr!

  Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu. 🙂

  Ar hyn o bryd mae gennym 40 awr o ddata wedi ei ddilysu a 47 awr wedi ei recordio. Felly, mae angen parhau i recordio gymaint ag y bo modd ac i wrando a dilysu lleisiau, os gwelwch chi’n dda.

  Ymlaen at y 100 awr!

  voice.mozilla.org/cy

   
 • Rhos Prys 11:20 AM ar 10 May 2019 Dolen Barhaol  

  Fideo Gwrando ar leisiau ar Common Voice Cymraeg 

  Mae dilysu’r clipiau yn hanfodol i gael y dechnoleg i weithio ar ei orau. Dyma fideo’n dangos sut i gyfrannu tuag at wrando a dilysu clipiau llais Common Voice Cymraeg.

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu, ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

   
 • Rhos Prys 11:07 AM ar 10 May 2019 Dolen Barhaol  

  Fideo Recordio eich Llais i Common Voice Cymraeg 

  Fel anogaeth i LOT o bobl gyfrannu eu lleisiau LOT o weithiau i Common Voice Cymraeg, dyma gyflwyniad fideo ar sut mae gwneud. Oes, mae angen *LOT FAWR IAWN* o ddata. 🙂

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

   
 • Rhos Prys 4:43 PM ar 8 May 2019 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.2 

  Gwaith pellach ar ddatblygu dull newydd WordPress o weithio drwy gyfrwng blociau. Mae’r pwyslais y tro yma ar gadw’r wefan yn ddiogel ac yn iach.

  Croeso i WordPress 5.2

  Mae’r ategyn Classic Editor yn rhwystro’r defnydd o’r Golgydd Bloc newydd. Newid gosodiadau’r Classic Editor.

  Llongyfarchiadau ar ddiweddaru i WordPress 5.2! Mae’r diweddariad hwn yn ei gwneud yn haws nag erioed i drwsio’ch gwefan os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.

  Cadw’ch Gwefan yn Ddiogel

  Mae WordPress 5.2 yn rhoi offer hyd yn oed mwy cadarn i chi ar gyfer nodi a thrwsio problemau ffurfweddu a gwallau angheuol. P’un a ydych chi’n ddatblygwr yn helpu cleientiaid neu’n rheoli eich unig wefan, gall yr offer hyn eich helpu i gael y wybodaeth gywir pan fydd ei hangen arnoch.


  Archwiliad Iechyd Gwefan

  Gan adeiladu ar y nodweddion Iechyd Gwefan a gyflwynwyd yn 5.1, mae’r ryddhad hwn yn ychwanegu dwy dudalen newydd i helpu dadfygio materion cyfluniad cyffredin. Mae hefyd yn ychwanegu lle y gall datblygwyr gynnwys gwybodaeth dadfygio ar gyfer cynhalwyr gwefannau.Gwiriwch statws eich gwefan, a dysgwch sut i ddadfygio anawsterau .


  Diogelu Gwall PHP

  Bydd y diweddariad hwn sy’n canolbwyntio ar y gweinyddwr yn gadael i chi ddatrys neu reoli camgymeriadau angheuol yn ddiogel heb fod angen amser datblygwr arnoch. Mae’n cynnwys ymdrin yn well â’r “sgrin gwyn o farwolaeth”, a ffordd o gofnodi modd adfer, sy’n oedi ategion neu themâu sy’n achosi gwallau.


  Gwelliannau i Bawb

  Diweddariadau Hygyrchedd

  Mae nifer o newidiadau yn gweithio gyda’i gilydd i wella ymwybyddiaeth gyd-destunol a llif llywio bysellfwrdd i’r rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn a thechnolegau cynorthwyol eraill.

  Eiconau Bwrdd Gwaith Newydd

  Mae tri ar ddeg o eiconau newydd yn cynnwys Instagram, cyfres o eiconau ar gyfer BuddyPress, ac eiconau cylchdroi’r Ddaear ar gyfer cynhwysiant eang. Dewch o hyd iddyn nhw yn y Bwrdd Gwaith a chael hwyl!


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Symud Fersiwn PHP Ymlaen

  Cefnogaeth leiaf PHP yw5.6.20. O WordPress 5.2, gall themâu a ategion fanteisio’n ddiogel ar gofodau enwau, swyddogaethau dienw, a mwy!

  Diweddariadau Preifatrwydd

  Mae templed tudalen thema newydd, swyddogaeth amodol, a dau ddosbarth CSS yn gwneud dylunio ac addasu’r dudalen Polisi Preifatrwydd yn haws.

  Bachyn Tag Corff Newydd

  Mae 5.2 yn cyflwyno bachyn wp_body_open, sy’n caniatáu i themâu gefnogi chwistrellu cod yn syth ar gychwyn elfen <body>.

  Adeiladu JavaScript

  Gydag ychwanegu gwebecyn a ffurfweddau Babel yn y pecyn @ wordpress/scripts, ni fydd yn rhaid i ddatblygwyr boeni am osod offer adeiladu cymhleth i ysgrifennu JavaScript moder n.


   
 • Rhos Prys 11:11 AM ar 18 March 2019 Dolen Barhaol  

  Firefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau 

  Mae Firefox Send yn wasanaeth rhannu ffeiliau rhad ac am ddim y gall unrhyw un ei defnyddio, does dim rhaid defnyddio Firefox na bod a Chyfrif Firefox.

  Mae modd ychwanegu ffeiliau hyd at 1GB fel defnyddiwr heb gofrestru. Mae maint y ffeiliau’n codi i 2.5Gb i ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae cofrestru’n golygu bod â Chyfrif Firefox, felly os oes gennych chi un eisoes gallwch ddefnyddio hwnnw, os nad cofrestru am un o’r newydd. Mae’n werth cofrestru gan ei fod yn codi maint y ffeiliau i 2.5Gb a’r gallu i reoli ffeiliau wedi eu llwytho i fyny o ddyfeisiau eraill a newid cyfnod dod i ben. Does dim rhaid talu am gyfrif.

  Gallwch lusgo a gollwng ffeiliau i’w rannu gydag eraill ar wefan Firefox Send neu ddefnyddio’r botwm llwytho i fyny i ddefnyddio’r chwilotwr ffeiliau i ddewis eich ffeiliau.

  Mae’r holl ffeiliau gafodd eu dewis yn cael eu dangos gyda’u henwau a’u maint. Bydd Firefox Send yn dangos cyfanswm maint y ffeiliau gyda’r dewis i ychwanegu rhagor o ffeiliau i’r ciw.

  Bydd ffeiliau wedi eu llwytho i fyny’n dod i ben yn awtomatig ymhen amser penodol neu nifer o weithiau wedi eu llwytho i lawr. Bydd yn eu dileu ar ôl eu llwytho i lawr unwaith neu o fewn 24 awr fel rheol. Mae modd codi’r nifer o lwythi i 100  neu 7 diwrnod. Gall llwythi i lawr ddod i ben ymhen 5 munud o’u llwytho i fyny.

  Mae Firefox Send yn defnyddio amgryptiad i ddiogelu ffeiliau ac mae defnyddio cyfrinair yn ychwanegu at y diogelwch.

  Beth am roi cynnig arno?

   
  • Aled Powell 11:07 PM ar 31 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Da iawn. Dylid rhannu newyddion am hyn, yn enwedig gyda sefydliadau sydd fod i’n gwasanaethu yn Gymraeg.

   Bu’n rhaid i mi drosglwyddo dipyn o ffeiliau i rywun yng Nghyngor Wrecsam yn ddiweddar a gofynnwyd i mi ddefnyddio WeTransfer. Edrychais yn yr opsiynau ond am nad yw’r Gymraeg yn opsiwn dewisais iaith arall a bu’n rhaid i swyddog y Cyngor gwneud synnwyr o’r broses yn Swedeg!

  • Aled Powell 10:41 AM ar 2 Ebrill 2019 Dolen Barhaol

   Newydd ddefnyddio hwn. Dw i’n synnu nad oes opsiynau iaith i’w gweld yn Firefox Send. Mae’n ymddangos yn Gymraeg dim ond os ydy defnyddiwr wedi gosod y Gymraeg yn newisiadau ei borwr fel dewis iaith gyntaf cynnwys ar y we. Mae hyn yn handi i’r rhai ohonom sy’n gwybod ac yn gwneud felly, ond i’r mwyafrif mae’n golygu y bydd Send yn ymddangos yn Saesneg heb fod dewis Cymraeg – nac unrhyw iaith arall – ar gael.

   Dw i’n teimlo bod yr arfer hyn yn dod yn fwy cyffredin ac mae’n fater i’w drafod yn ehangach, dw i’n credu.

  • Rhoslyn Prys 11:04 AM ar 2 Ebrill 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Aled am y sylwadau hyn.
   Mae’r ffaith nad oes dewislen iaith ar Firefox Send, a’i fod yn dilyn iaith y porwr, yn rhywbeth dwi eisoes wedi codi gyda Mozilla fel ymarfer gwael, felly dwi’n falch dy fod wedi codi hwn.
   Beth yw barn pobl eraill i mi gael trafod adborth defnyddwyr gyda’r criw lleoleiddio ym Mozilla?
   Diolch 🙂

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel