Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 4:27 PM ar 15 May 2019 Dolen Barhaol  

  700 yn cefnogi Common Voice!! 

  Rydym wedi cyrraedd 700 o gyfranwyr!

  Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu. 🙂

  Ar hyn o bryd mae gennym 40 awr o ddata wedi ei ddilysu a 47 awr wedi ei recordio. Felly, mae angen parhau i recordio gymaint ag y bo modd ac i wrando a dilysu lleisiau, os gwelwch chi’n dda.

  Ymlaen at y 100 awr!

  voice.mozilla.org/cy

   
 • Rhos Prys 11:20 AM ar 10 May 2019 Dolen Barhaol  

  Fideo Gwrando ar leisiau ar Common Voice Cymraeg 

  Mae dilysu’r clipiau yn hanfodol i gael y dechnoleg i weithio ar ei orau. Dyma fideo’n dangos sut i gyfrannu tuag at wrando a dilysu clipiau llais Common Voice Cymraeg.

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu, ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

   
 • Rhos Prys 11:07 AM ar 10 May 2019 Dolen Barhaol  

  Fideo Recordio eich Llais i Common Voice Cymraeg 

  Fel anogaeth i LOT o bobl gyfrannu eu lleisiau LOT o weithiau i Common Voice Cymraeg, dyma gyflwyniad fideo ar sut mae gwneud. Oes, mae angen *LOT FAWR IAWN* o ddata. 🙂

   

  Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

   
 • Rhos Prys 4:43 PM ar 8 May 2019 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.2 

  Gwaith pellach ar ddatblygu dull newydd WordPress o weithio drwy gyfrwng blociau. Mae’r pwyslais y tro yma ar gadw’r wefan yn ddiogel ac yn iach.

  Croeso i WordPress 5.2

  Mae’r ategyn Classic Editor yn rhwystro’r defnydd o’r Golgydd Bloc newydd. Newid gosodiadau’r Classic Editor.

  Llongyfarchiadau ar ddiweddaru i WordPress 5.2! Mae’r diweddariad hwn yn ei gwneud yn haws nag erioed i drwsio’ch gwefan os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.

  Cadw’ch Gwefan yn Ddiogel

  Mae WordPress 5.2 yn rhoi offer hyd yn oed mwy cadarn i chi ar gyfer nodi a thrwsio problemau ffurfweddu a gwallau angheuol. P’un a ydych chi’n ddatblygwr yn helpu cleientiaid neu’n rheoli eich unig wefan, gall yr offer hyn eich helpu i gael y wybodaeth gywir pan fydd ei hangen arnoch.


  Archwiliad Iechyd Gwefan

  Gan adeiladu ar y nodweddion Iechyd Gwefan a gyflwynwyd yn 5.1, mae’r ryddhad hwn yn ychwanegu dwy dudalen newydd i helpu dadfygio materion cyfluniad cyffredin. Mae hefyd yn ychwanegu lle y gall datblygwyr gynnwys gwybodaeth dadfygio ar gyfer cynhalwyr gwefannau.Gwiriwch statws eich gwefan, a dysgwch sut i ddadfygio anawsterau .


  Diogelu Gwall PHP

  Bydd y diweddariad hwn sy’n canolbwyntio ar y gweinyddwr yn gadael i chi ddatrys neu reoli camgymeriadau angheuol yn ddiogel heb fod angen amser datblygwr arnoch. Mae’n cynnwys ymdrin yn well â’r “sgrin gwyn o farwolaeth”, a ffordd o gofnodi modd adfer, sy’n oedi ategion neu themâu sy’n achosi gwallau.


  Gwelliannau i Bawb

  Diweddariadau Hygyrchedd

  Mae nifer o newidiadau yn gweithio gyda’i gilydd i wella ymwybyddiaeth gyd-destunol a llif llywio bysellfwrdd i’r rhai sy’n defnyddio darllenwyr sgrîn a thechnolegau cynorthwyol eraill.

  Eiconau Bwrdd Gwaith Newydd

  Mae tri ar ddeg o eiconau newydd yn cynnwys Instagram, cyfres o eiconau ar gyfer BuddyPress, ac eiconau cylchdroi’r Ddaear ar gyfer cynhwysiant eang. Dewch o hyd iddyn nhw yn y Bwrdd Gwaith a chael hwyl!


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Symud Fersiwn PHP Ymlaen

  Cefnogaeth leiaf PHP yw5.6.20. O WordPress 5.2, gall themâu a ategion fanteisio’n ddiogel ar gofodau enwau, swyddogaethau dienw, a mwy!

  Diweddariadau Preifatrwydd

  Mae templed tudalen thema newydd, swyddogaeth amodol, a dau ddosbarth CSS yn gwneud dylunio ac addasu’r dudalen Polisi Preifatrwydd yn haws.

  Bachyn Tag Corff Newydd

  Mae 5.2 yn cyflwyno bachyn wp_body_open, sy’n caniatáu i themâu gefnogi chwistrellu cod yn syth ar gychwyn elfen <body>.

  Adeiladu JavaScript

  Gydag ychwanegu gwebecyn a ffurfweddau Babel yn y pecyn @ wordpress/scripts, ni fydd yn rhaid i ddatblygwyr boeni am osod offer adeiladu cymhleth i ysgrifennu JavaScript moder n.


   
 • Rhos Prys 11:11 AM ar 18 March 2019 Dolen Barhaol  

  Firefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau 

  Mae Firefox Send yn wasanaeth rhannu ffeiliau rhad ac am ddim y gall unrhyw un ei defnyddio, does dim rhaid defnyddio Firefox na bod a Chyfrif Firefox.

  Mae modd ychwanegu ffeiliau hyd at 1GB fel defnyddiwr heb gofrestru. Mae maint y ffeiliau’n codi i 2.5Gb i ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae cofrestru’n golygu bod â Chyfrif Firefox, felly os oes gennych chi un eisoes gallwch ddefnyddio hwnnw, os nad cofrestru am un o’r newydd. Mae’n werth cofrestru gan ei fod yn codi maint y ffeiliau i 2.5Gb a’r gallu i reoli ffeiliau wedi eu llwytho i fyny o ddyfeisiau eraill a newid cyfnod dod i ben. Does dim rhaid talu am gyfrif.

  Gallwch lusgo a gollwng ffeiliau i’w rannu gydag eraill ar wefan Firefox Send neu ddefnyddio’r botwm llwytho i fyny i ddefnyddio’r chwilotwr ffeiliau i ddewis eich ffeiliau.

  Mae’r holl ffeiliau gafodd eu dewis yn cael eu dangos gyda’u henwau a’u maint. Bydd Firefox Send yn dangos cyfanswm maint y ffeiliau gyda’r dewis i ychwanegu rhagor o ffeiliau i’r ciw.

  Bydd ffeiliau wedi eu llwytho i fyny’n dod i ben yn awtomatig ymhen amser penodol neu nifer o weithiau wedi eu llwytho i lawr. Bydd yn eu dileu ar ôl eu llwytho i lawr unwaith neu o fewn 24 awr fel rheol. Mae modd codi’r nifer o lwythi i 100  neu 7 diwrnod. Gall llwythi i lawr ddod i ben ymhen 5 munud o’u llwytho i fyny.

  Mae Firefox Send yn defnyddio amgryptiad i ddiogelu ffeiliau ac mae defnyddio cyfrinair yn ychwanegu at y diogelwch.

  Beth am roi cynnig arno?

   
  • Aled Powell 11:07 PM ar 31 Mawrth 2019 Dolen Barhaol

   Da iawn. Dylid rhannu newyddion am hyn, yn enwedig gyda sefydliadau sydd fod i’n gwasanaethu yn Gymraeg.

   Bu’n rhaid i mi drosglwyddo dipyn o ffeiliau i rywun yng Nghyngor Wrecsam yn ddiweddar a gofynnwyd i mi ddefnyddio WeTransfer. Edrychais yn yr opsiynau ond am nad yw’r Gymraeg yn opsiwn dewisais iaith arall a bu’n rhaid i swyddog y Cyngor gwneud synnwyr o’r broses yn Swedeg!

  • Aled Powell 10:41 AM ar 2 Ebrill 2019 Dolen Barhaol

   Newydd ddefnyddio hwn. Dw i’n synnu nad oes opsiynau iaith i’w gweld yn Firefox Send. Mae’n ymddangos yn Gymraeg dim ond os ydy defnyddiwr wedi gosod y Gymraeg yn newisiadau ei borwr fel dewis iaith gyntaf cynnwys ar y we. Mae hyn yn handi i’r rhai ohonom sy’n gwybod ac yn gwneud felly, ond i’r mwyafrif mae’n golygu y bydd Send yn ymddangos yn Saesneg heb fod dewis Cymraeg – nac unrhyw iaith arall – ar gael.

   Dw i’n teimlo bod yr arfer hyn yn dod yn fwy cyffredin ac mae’n fater i’w drafod yn ehangach, dw i’n credu.

  • Rhoslyn Prys 11:04 AM ar 2 Ebrill 2019 Dolen Barhaol

   Diolch Aled am y sylwadau hyn.
   Mae’r ffaith nad oes dewislen iaith ar Firefox Send, a’i fod yn dilyn iaith y porwr, yn rhywbeth dwi eisoes wedi codi gyda Mozilla fel ymarfer gwael, felly dwi’n falch dy fod wedi codi hwn.
   Beth yw barn pobl eraill i mi gael trafod adborth defnyddwyr gyda’r criw lleoleiddio ym Mozilla?
   Diolch 🙂

 • Rhos Prys 9:13 AM ar 25 February 2019 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.1 

  Mae WordPress ar garlam i gael y golygydd newydd “Gutenberg” yn ei le yn ddiogel ac yn gweithio’n dda. Dyma ail ran o’r datblygiad a bydd rhan arall yn cyrraedd ddiwedd Ebrill, gyda WordPress 5.2.

  Bosib bydd rhai ohonon ni’n cadw at yr hen drefn nes bod y drefn newydd i gyd yn ei le – Classic Editor, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg. 😉

  Dyma’r blyrb am y diweddariadau:

  Ychydig yn Well Bob Dydd

  Rydych wedi uwchraddio’n llwyddiannus i WordPress 5.1! Yn dilyn WordPress 5.0 – ryddhad mawr a gyflwynodd y golygydd bloc newydd – me 5.1 yn canolbwyntio ar sglein, yn enwedig trwy wella perfformiad cyffredinol y golygydd. Yn ogystal, mae’r ryddhad hwn yn dangos y ffordd ar gyfer WordPress gwell, cyflymach a mwy diogel gyda rhai offer hanfodol ar gyfer gweinyddwyr gwefannau a datblygwyr.

  Iechyd y Wefan

  Gyda diogelwch a chyflymder mewn cof, mae’r datganiad hwn yn cyflwyno nodweddion Iechyd Gwefannau cyntaf WordPress. Bydd WordPress yn dechrau dangos hysbysiadau i weinyddwyr gwefannau sy’n rhedeg fersiynau diweddar o PHP, sef yr iaith raglennu sy’n gyrru WordPress.

  Wrth osod ategion newydd, bydd nodweddion Iechyd y Wefan WordPress yn gwirio a oes angen fersiwn o PHP sy’n anghydnaws â’ch gwefan os oes angen ategyn. Os felly, bydd WordPress yn eich atal rhag gosod yr ategyn hwnnw.

  Dysgu rhagor am ddiweddaru PHP

  Perfformiad y Golygydd

  Wedi ei gyflwyno yn WordPress 5.0, mae’r golygydd bloc newydd yn parhau i wella. Yn fwyaf arwyddocaol, mae WordPress 5.1 yn cynnwys gwelliannau perfformiad cadarn yn y golygydd. Dylai’r golygydd deimlo ychydig yn gynt i ddechrau, a dylai teipio deimlo’n llyfnach. Serch hynny, disgwyliwch fwy o welliannau perfformiad yn y fersiynau nesaf.

  Adeiladu eich cofnod gyntaf


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Metadata Aml Wefan

  Mae 5.1 yn cyflwyno tabl cronfa ddata newydd i storio metadata sy’n gysylltiedig â gwefannau ac yn caniatáu storio data gefan mympwyol sy’n berthnasol mewn cyd-destun aml wefan / rhwydwaith.
  Darllen rhagor.

  API Cron

  Mae’r Cron API wedi’i ddiweddaru gyda swyddogaethau newydd i gynorthwyo wrth ddychwelyd data ac mae’n cynnwys hidlwyr newydd ar gyfer newid storio cron. Mae newidiadau eraill mewn ymddygiad yn effeithio ar bario chron ar weinyddion sy’n rhedeg fersiynau FastCGI a PHP-FPM 7.0.16 ac uwch.
  Darllen rhagor.

  Prosesau Adeiladu JS Newydd

  Mae WordPress 5.1 yn cynnwys opsiwn adeiladu JavaScript newydd, yn dilyn ad-drefnu cod mawr yn ryddhad 5.0.
  Darllen rhagor.

  Manteision Datblygwr Eraill

  Mae gwelliannau amrywiol yn cynnwys diweddariadau i werthoedd ar gyfer cysonyn WP_DEBUG_LOG , ffeil ffurfweddu prawf newydd yn gyson yn y gyfres brawf, bachau gweithredu teclyn newydd, hidlwyr byr-gylched ar gyfer wp_unique_post_slug() a WP_User_Query a count_users() , swyddogaeth human_readable_duration newydd, tacsonomeg gwella glanhau metabox , cymorth LIKE cyfyngedig ar gyfer meta allweddi wrth ddefnyddio WP_Meta_Query , rhybudd “ei wneud yn anghywir” newydd wrth gofrestru diweddbwyntiau API REST, a mwy!
  Darllen rhagor.

  Dysgu sut i gychwyn

   

   
 • Rhos Prys 2:30 PM ar 21 February 2019 Dolen Barhaol  

  Cadw Google a Facebook yn eu lle… 

  Wyddoch chi fod cwmnïau mawr y we yn eich dilyn o amgylch y we, yn casglu tystiolaeth o’ch ymddygiad ar-lein ac yn ei werthu i hysbysebwyr? Mwyaf o ddata sydd gan hysbysebwyr mwyaf effeithiol mae nhw’n credu y gallan nhw eich targedu.

  Mae’n fusnes mawr, mae’r biliynau o elw wnaeth Google a Facebook yn seiliedig yn llwyr ar hyn. Does dim modd gwneud llawer o arian ar-lein heblaw eich bod yn gwerthu data i hysbysebwyr.

  Mae Google wedi bod yn gwneud hyn ers o leiaf 2004, felly meddyliwch faint o ddata mae nhw wedi ei werthu amdanoch chi. Ydyn nhw wedi gofyn eich caniatâd? Na.

  Oes na rhywbeth mae modd ei wneud i ddiogelu rhywfaint o’n hunain?

  Oes, mae Mozilla, y cwmni tu ôl i’r porwr Firefox a Common Voice, y rhaglen casglu lleisiau wedi ryddhau cynhwysydd – container – arbennig  i gyfyngu ar allu’r cwmnïau hyn i gipio data eich pori i’w gwefan eu hunain. Mae gan y cwmnïau hyn y gallu i’ch dilyn o amgylch y we heb eich bod wedi ymweld a’u gwefan nhw eu hunain.

  Mae’r Facebook Container yn ychwanegyn ar gyfer Firefox ar y cyfrifiadur a’r ffôn/tabled. Mae’n agor pan ewch ci i wefan Facebook ac mae’n cyfyngu gallu Facebook i’ch tracio chi tua allan i’w gwefan. Fel arall, mae gan y cwmnïau hyn y gallu i’ch dilyn o amgylch y we heb eich bod wedi ymweld a’u gwefan nhw eu hunain, hyd yn oed.

  Mae’r Google Container a’r Twitter Container yn ddatblygiadau o gynhwysydd Facebook ar gyfer y gwefannau/gwasanaethau hynny.

  Unrhyw beth arall? Defnyddiwch ychwanegyn atal hysbysebion uBlock Origin a Privacy Badger sy’n dysgu pa dracwyr sy’n eich dilyn ac yn eu rhwystro.

  Ac wrth gwrs, defnyddiwch Firefox fel eich porwr ar-lein, mae’n gyflym, yn ddiogel ac yn Gymraeg.

   
 • Rhos Prys 11:12 AM ar 20 February 2019 Dolen Barhaol  

  Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled 

  Mae’n haws cofio i recordion ar Common Voice gyda eicon ar sgrin y ffôn neu dabled er mwyn cofio. Sut mae gwneud?

  Ffwrdd â ni…

  Firefox Android

  Agor yr ap a thapio’r botwm  dewislen tri dot ar y dde, dewis Tudalen a thapio Creu Llwybr Byr Tudalen. Dyna ni, bydd eicon Mozilla’n ymddangos ar sgrin cartref eich dyfais.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chrome Android

  Tapio’r botwm dewislen a thapio Add to Home Screen. Byddwch hefyd yn gallu gosod enw i’r llwybr hyr a bydd Chrome yn e ychwanegu i’ch sgrin cartref.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Apple iPhone, iPad ac iPod Touch(?)

  Agor porwr Safari a mynd i wefan Common Voice Cymraeg Tapio’r botwm rhannu, y sgwâr gyda’r saeth ar i fyny, tapio ar Add to Home Screen a bydd y llwybr byr yn ymddangos ar sgrin y ffôn neu’r iPad.

  Mae modd cael Firefox ar gyfer iPhone, iPad ac mae’r cyfarwyddiadau yr un peth a Firefox Android.

  • Mae yna Ap ar gael ar gyfer Common Voice yn yr App Store ar gyfer iOS 10+. Nid yw’n gweithio gyda ffonau a thabledi hŷn – rhaid defnyddio Safari.

  *Does gen i ddim teclyn Apple cyfoes wrth law i gael lluniau allan ohono, ymddiheuriadau.

  *Mae’r cyfarwyddiadau yma’n gweithio ar gyfer unrhyw dudalen gwe. 🙂

   

   
 • Rhos Prys 11:57 AM ar 11 February 2019 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.2 

  Croeso i’r Bar Adnoddau!

  Mae LibreOffice 6.2 yn cynnwys cynllun rhyngwyneb defnyddiwr newydd – dewisol – o’r enw’r Bar Adnoddau.. Mae’n uno’r barau offer a’u grwpio i dabiau, gan eich cynorthwyo i weithio’n gynt a chlyfrach. Gwyliwch y fideo er mwyn gweld y bar ar waith a sut mae modd i chi ei brofi.

   https://youtu.be/6HUnR5IoAQk

  Prosesu geiriau ar y lefel nesaf

  Yn Writer, pan fyddwch yn tracio newidiadau mewn dogfen, mae’r perfformiad llawer yn gynt – yn arbennig  mewn dogfennau mawrion. Hefyd, gallwch ludo data taenlenni’n syth i dabl cyfredol (yn lle fel gwrthrych, testun plaen neu dabl newydd). Mae LibreLogo, y rhyngwyneb rhaglennu ar gyfer cynllunio graffig ac addysg wedi cael profi unedau, mae’r crynhowr hefyd wedi cael nifer o welliannau defnyddiol.

  Ewch â’ch taenlenni ymhellach

  Yn Calc, mae nawr yn bosibl gwneud ddadansoddiadau atchweliad amrywebol gan ddefnyddio’r teclyn atchwelydol. Mae llawer mwy o fesurau ystadegol ar gael yn yr allbwn dadansoddi, tra bod dilysu data nawr yn cynnwys fformiwlâu cyfaddas.

  Yn olaf, mae swyddogaeth newydd REGEX wedi ei ychwanegu, i gyfatebu tewstun i fynegiad rheolaidd ac o ddewis i gymryd ei le.

  Cyflwyniadau a lluniadau caboledig

  Tra’ch bod yn golygu animeiddiad yn Impress, gallwch nawr newid  y llwybr symud drwy lusgo ei bwyntiau rheoli, Hefyd, mae nifer o arddulliau lluniadu testunau wedi eu hychwanegu, tra bod dewislen Tabl wedi ei ychwanegu i’r ddewislen Fformat yn Draw.

  LibreOffice Ar-lein – eich offer swyddfa, yn unrhyw le

  Yn LibreOffice Ar-lei, fersiwn y cwmwl o LibreOffice, mae rhyngwyneb y defnyddiwr wedi ei symleiddio ar gyfer ei ddefnyddio ar ddyfeisiau symudol, gyda gwell ymatebolrwydd a diweddariadau i’r bysellfwrdd ar-lein. Yn y cyfamser, mae diogelwch wedi ei gryfhau gyda dilysu sy’n cydweddu â Verisign a llofnodi dogfennau ynghyda â bar gwybodaeth llofnodi newydd, wedi eu hychwanegu.

   
 • Rhos Prys 5:22 PM ar 21 January 2019 Dolen Barhaol  

  Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg 

  Mae Signal, yr ap negeseuon diogel newydd ei ryddhau’n Gymraeg. Mae modd dewis y Gymraeg drwy fynd i Settings > Appearance a dewis Cymraeg. Bydd y rhyngwyneb yn troi’n Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ar gael yn Android yn unig.

  Mae Signal yn ap sy’n defnyddio’r signal ffôn neu’r rhyngrwyd i gyfathrebu. Mae modd anfon negeseuon testun, siarad ar y ffôn a throsglwyddo ffeiliau o fathau gwahanol.Mae’n un o amryw o apiau sy’n cynnig y nodwedidon hyn ond ei fod yn cynnig trefn amgryptiad uwch ac nid yw’n gysylltiedig á chwmni sy’n hysbys ei fod yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

  Dyma beth mae Signal yn dweud amdano’i hun.

  Mae Signal yn gwneud preifatrwydd yn bosib

  Gan ddefnyddio Signal, gallwch gyfathrebu’n syth gan osgoi costau SMS, creu grwpiau er mwyn sgwrsio byw gyda’ch ffrindiau a rhannu cyfryngau neu ffeiliau eraill mewn preifatrwydd llwyr. Nid oes gan weinyddion Signal fynediad i’ch cyfathrebu ac nid ydyn nhw’n storio dim o’ch data.

  ★ Dweud Unrhyw Beth. Mae Signal yn defnyddio protocol amgryptio uwch o un pen i’r llalluses an advanced end-to-end encryption protocol to keep your conversations private. Every message, every call, every time.

  ★ Cod Agored. Mae Signal am ddim ac yn God Agored, sy’n galluogi unrhyw un i wirio ei ddiogelwch trwy archwilio’r cod. Signal yw’r unig negesydd preifat sy’n defnyddio protocolau cryptograffig sy’n cael ei adolygu gan gymheiriaid cod agored er mwyn cadw’ch negeseuon a’ch galwadau’n ddiogel.

  ★ Byddwch yn Chi eich Hun- Mae Signal yn defnyddio’ch rhif ffôn a’ch llyfr cyfeiriadau. Does dim mewngofnodion eraill, enwau defnyddwyr, cyfrineiriau, neu PINs i’w  rheoli neu eu colli.

  ★ Sgwrs Grŵp. Mae Signal yn caniatáu i chi greu grwpiau wedi’u hamgryptio fel y gallwch gael sgyrsiau preifat gyda’ch holl ffrindiau ar unwaith. Nid yn unig y mae’r negeseuon wedi’u hamgryptio, ond nid oes gan y gweinydd Signal fynediad i unrhyw fetadata grŵp fel y rhestr aelodaeth, teitl y grŵp, neu eicon grŵp.

  ★ Cyflym. Mae’r protocol Signal wedi’i gynllunio i weithredu yn yr amgylchedd mwyaf cyfyngedig posibl. Wrth ddefnyddio Signal, mae negeseuon yn cael eu gyrru’n syth at eich ffrindiau.

  ★ Siarad yn Rhydd – Gwneud galwadau ffôn clir i bobl sy’n byw ar draws y dref, neu ar draws y môr, heb unrhyw gostau galwadau pell.

  Nid yw Signal ar hyn o bryd yn gydnaws â thabledi.

   
  • Carl Morris 11:41 AM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Dw i newydd newid iaith yr ap ar Android ac mae’n edrych yn wych i mi. Diolch am dy waith caled Rhos!

  • Rhoslyn Prys 3:50 PM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch! Yr her nawr yw cael gymaint â phosib i ddefnyddio Signal yn Gymraeg.

   Pawb wedi recordio eu llais ar Common Voice Cymraeg. voice.mozilla.org/cy

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel