Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 5:22 PM ar 21 January 2019 Dolen Barhaol  

  Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg 

  Mae Signal, yr ap negeseuon diogel newydd ei ryddhau’n Gymraeg. Mae modd dewis y Gymraeg drwy fynd i Settings > Appearance a dewis Cymraeg. Bydd y rhyngwyneb yn troi’n Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ar gael yn Android yn unig.

  Mae Signal yn ap sy’n defnyddio’r signal ffôn neu’r rhyngrwyd i gyfathrebu. Mae modd anfon negeseuon testun, siarad ar y ffôn a throsglwyddo ffeiliau o fathau gwahanol.Mae’n un o amryw o apiau sy’n cynnig y nodwedidon hyn ond ei fod yn cynnig trefn amgryptiad uwch ac nid yw’n gysylltiedig á chwmni sy’n hysbys ei fod yn rhannu gwybodaeth am ddefnyddwyr.

  Dyma beth mae Signal yn dweud amdano’i hun.

  Mae Signal yn gwneud preifatrwydd yn bosib

  Gan ddefnyddio Signal, gallwch gyfathrebu’n syth gan osgoi costau SMS, creu grwpiau er mwyn sgwrsio byw gyda’ch ffrindiau a rhannu cyfryngau neu ffeiliau eraill mewn preifatrwydd llwyr. Nid oes gan weinyddion Signal fynediad i’ch cyfathrebu ac nid ydyn nhw’n storio dim o’ch data.

  ★ Dweud Unrhyw Beth. Mae Signal yn defnyddio protocol amgryptio uwch o un pen i’r llalluses an advanced end-to-end encryption protocol to keep your conversations private. Every message, every call, every time.

  ★ Cod Agored. Mae Signal am ddim ac yn God Agored, sy’n galluogi unrhyw un i wirio ei ddiogelwch trwy archwilio’r cod. Signal yw’r unig negesydd preifat sy’n defnyddio protocolau cryptograffig sy’n cael ei adolygu gan gymheiriaid cod agored er mwyn cadw’ch negeseuon a’ch galwadau’n ddiogel.

  ★ Byddwch yn Chi eich Hun- Mae Signal yn defnyddio’ch rhif ffôn a’ch llyfr cyfeiriadau. Does dim mewngofnodion eraill, enwau defnyddwyr, cyfrineiriau, neu PINs i’w  rheoli neu eu colli.

  ★ Sgwrs Grŵp. Mae Signal yn caniatáu i chi greu grwpiau wedi’u hamgryptio fel y gallwch gael sgyrsiau preifat gyda’ch holl ffrindiau ar unwaith. Nid yn unig y mae’r negeseuon wedi’u hamgryptio, ond nid oes gan y gweinydd Signal fynediad i unrhyw fetadata grŵp fel y rhestr aelodaeth, teitl y grŵp, neu eicon grŵp.

  ★ Cyflym. Mae’r protocol Signal wedi’i gynllunio i weithredu yn yr amgylchedd mwyaf cyfyngedig posibl. Wrth ddefnyddio Signal, mae negeseuon yn cael eu gyrru’n syth at eich ffrindiau.

  ★ Siarad yn Rhydd – Gwneud galwadau ffôn clir i bobl sy’n byw ar draws y dref, neu ar draws y môr, heb unrhyw gostau galwadau pell.

  Nid yw Signal ar hyn o bryd yn gydnaws â thabledi.

   
  • Carl Morris 11:41 AM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Dw i newydd newid iaith yr ap ar Android ac mae’n edrych yn wych i mi. Diolch am dy waith caled Rhos!

  • Rhoslyn Prys 3:50 PM ar 22 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Diolch! Yr her nawr yw cael gymaint â phosib i ddefnyddio Signal yn Gymraeg.

   Pawb wedi recordio eu llais ar Common Voice Cymraeg. voice.mozilla.org/cy

 • Rhos Prys 11:08 AM ar 17 January 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg nawr ar Microsoft Edge 

  Hyd yma dim ond ar Firefox a Google Chrome mae Common Voice Cymraeg wedi bod ar gael. Heddiw, mae Mozilla wedi cyflwyno newidiadau i’r wefan sy’n golygu ei fod ar gael ar Microsoft Edge, y porwr Cymraeg sydd gan Microsoft yn Windows 10.

  Mae rhai sefydliadau yn cyfyngu eu dewis o borwr i offer Microsoft gan gynnwys Internet Explorer ac Edge. Fydd Common Voice er hynny ddim yn gweithio yn Internet Explorer oherwydd diffygion technolegol y porwr.

  Felly, os ydych yn ddefnyddiwr Edge hapus, mae hwn yn ddatblygiad i’w groesawu

  Os yw eich man gwaith yn defnyddio Edge, mae modd gofyn iddyn nhw greu ymgyrch ymhlith staff i gasglu lleisiau. Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau yn gwneud defnydd o dechnoleg llais yn y dyfodol felly mae cyfrannu tuag at Common Voice yn fantais iddyn nhw.

   
 • Rhos Prys 12:13 PM ar 12 January 2019 Dolen Barhaol  

  Cystadleuaeth Fideo Firefox 

  Mae Firefox yn rhedeg cystadleuaeth fideo 16 eiliad Firefox Fights for You ym mhob iaith posib.

  Byddai’n grêt cael rhai Cymraeg – beth amdani!

  Manylion creu’r fideo a’r testun: https://events.mozilla.org/firefoxfightsforyoucampaign

   
 • Rhos Prys 3:35 PM ar 3 January 2019 Dolen Barhaol  

  Scratch 3.0 – y Scratch Newydd! 

  Mae Scratch wedi ei anelu at alluogi pobl ifanc o bob oed i raglennu eu straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eu hunain – a rhannu eu creadigaethau gydag eraill yng nghymuned ar-lein Scratch.

  Mae Scratch 3 yn cynnwys amryw o welliannau gan gynnwys, mae’n gweithio ar dabledi, estyniadau ar gyfer estyn galluoedd Scratch, gwell golygu sain a lliwiau, chwilio gwell ar gyfer corluniau, seiniau a chefndiroedd, ac ati…

  Mae Scratch yn cynorthwyo pobl ifanc i ddysgu i feddwl yn greadigol, ymresymu yn systemig a chydweithio – sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif.

  Mae Scratch yn broject gan y Lifelong Kindergarten Group yn yr MIT Media Lab. Mae ar gael yn rhad ac am ddim ac yn Gymraeg.

  Yn awyddus am ddeunydd ar gyfer gwersi codio neu glwb codio? ewch i adran Addysgwyr Scratch

  Yn rhiant ac eisiau gwybod mwy, ewch i Adran Rhieni

  Mae Scratch Bwrdd Gwaith hefyd ar gael ar gyfer defnydd all-lein.

   
 • Rhos Prys 3:00 PM ar 31 December 2018 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19.1 

  Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf.

  Mae Linux Mint 19.1 “Tessa” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux Mint 19.0. Mae llinach  Linux Mint 19 yn un tymor hir fydd yn cael ei gynnal tan 2023. Mae’r diweddariad yn cynnwys meddalwedd sydd wedi ei ddiweddaru, nifer o welliannau ac amryw o nodweddion newydd sy’n gwneud eich bwrdd gwaith yn le mwy cysurus.

  Cinnamon yw’r bwrdd gwaith yma ac mae Linux Mint hefyd yn cynnig rhai eraill – MATE a xfce. Mae gwybodaeth am y rhain ar wefan Linux Mint. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi digwydd ar ‘Cinnamon’. Mae modd gosod ‘Cinnamon’ ar ddosbarthiadau Linux eraill.

  Mae manylion am yr holl newidiadau i’w gweld yma.

  Mae cyfarwyddiadau ar sut i ddiweddaru o Linux Mint 19.0 i Linux Mint 19.1 i’w gweld yma

   
  • Carl Morris 2:30 PM ar 3 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Dw i’n rhedeg Mint ers sbel ac dw i’n hapus iawn!

   Dw i ddim yn gweld eisiau Windows o gwbl, ac mae’r ddau yn eithaf tebyg o ran defnydd o ddydd i ddydd.

 • Rhos Prys 5:02 PM ar 11 December 2018 Dolen Barhaol  

  Adnoddau Codio yn Gymraeg 

  Dyma restr o rai o’r adnoddau sydd ar gael i ddysgu codio yn Gymraeg ac i godio yn Gymraeg. Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddeunydd Scratch, Kodu, Python, ac ati. Hefyd mae gwybodaeth am yr hybiau gwybodaeth sydd ar gael sy’n cynnwys meddalwedd codio Cymraeg. 

  Mae’r rhestr wedi ei llunio gan Gareth Morlais o Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru.

  Diolch yn fawr, Gareth!

   

  Scratch Meddal https://www.meddal.com/meddal/?page_id=1111 

  Scratch https://scratch.mit.edu/(Mae dewis iaith y dudalen reit ar y gwaelod) 

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub 

  Technocamps: http://www.technocamps.com/cy/resources/scratch 

  Rhai o brosiectau Cymraeg Scratch: https://scratch.mit.edu/search/projects?q=cymraeg

  Scratching the Surface gan Ysgol Bryn Deri

  https://hwb.gov.wales/search?query=codio&strict=true&popupUri=%2FResource%2Fa8747142-da91-493e-8621-b00dfe14c3f7 

  Poster Scratch

  https://hwb.gov.wales/repository/resource/bf47baa7-d302-41f6-8f75-b28c28d9813c/cy (yn anffodus, er bod y poster yn Gymraeg, Scratch Saesneg sy’n cael ei ddangos) 

  Kodu

  https://www.meddal.com/meddal/?page_id=1036

  Python

  http://www.technocamps.com/cy/resources/python

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

  Algorithma

  http://www.technocamps.com/storage/app/uploads/public/5c0/15e/6c5/5c015e6c55b79446148406.pdf (llyfr gwaith Rhaglen STEM Bl. 11)  

  Raspberry Pi

  https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/projects  

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

  Arduin

  http://www.technocamps.com/cy/resources/arduino (er bod teitlau Saesneg i rai o PDFs Technocamps, mae’r cynnwys yn Gymraeg) 

  Microbit

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

  Y Rhyngrwyd

  http://www.technocamps.com/cy/resources/internet

  HTML5, Javascript a CSS

  Adnoddau gweithdy creu ap Mei Gwilym  o Eisteddfod 2013

  https://github.com/meigwilym/haciaith13  

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

  Ap codio Botio

  https://www.tinint.com/education-skills/botio-app/https://itunes.apple.com/us/app/botio/id1296278646?ls=1&mt=8

  AppInventor

  http://www.technocamps.com/cy/resources/app-inventor

  Casgliad Adnoddau Barefoot Computing

  https://dysgu.hwb.gov.wales/playlists/view/3e1314cf-dd16-4393-92eb-7ec47b2539fb/cy#page1

  Y Prawf Turing / Turing Test

  https://github.com/PorthTechnolegauIaith/turing-test-lessons

  Adnabod gorchmynion ar lafar / Speech command recognition

  https://github.com/techiaith/julius-cy

  Deallusrwydd Artiffisial

  http://www.technocamps.com/cy/resources/artificial-intelligence

  Alice

  http://www.technocamps.com/cy/resources/alice

  Greenfoot

  http://www.technocamps.com/cy/resources/greenfoot

  LEGO

  http://www.technocamps.com/cy/resources/lego

  Microbotiaid

  http://www.technocamps.com/cy/resources/microbots

  OpenCV

  http://www.technocamps.com/cy/resources/opencv

  Sense Hat

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

  Sonic Pi

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

  Blender (3D)

  Code Club https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub

  Cyfrifiadura

  Cynlluniau gwersi Noreen Kay – Ysgol Uwchradd Aberaeronhttp://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/computing/164/index.html

  Pyrth i’r wybodaeth

  Hwb.cymru – https://hwb.gov.wales 

  Technocamps – http://www.technocamps.com/cy 

  CodeClub – https://projects.raspberrypi.org/cy-GB/codeclub (cefndir: “Mae gennym ni 21 o brosiectau Code Club wedi eu cyfieithu, yn cynnwys Scratch, HTML & CSS a Python. Mae hefyd gennym ni fersiynau Cymraeg o adnoddau sydd yn cynnwys tystysgrifau, posteri a ffurflenni caniatâd – popeth sydd angen arnoch chi i redeg Clwb Codio yn Gymraeg.” https://blog.codeclub.org.uk/category/club-resources/ Scratch; HTML a CSS; Python; Raspberry Pi; Sense Hat; Sonic Pi; Micro:Bit; Blender ) 

  Meddal.cymru – http://meddal.cymru/

  Diolch i:Gareth Morlais
  Uned y Gymraeg, Llywodraeth Cymru

   
  • Carl Morris 8:35 PM ar 27 Rhagfyr 2018 Dolen Barhaol

   Mae’n syfrdanol i weld faint o adnoddau sydd ar gael bellach. Dw i wedi gwneud copi o’r rhestr ar Hedyn.net hefyd. Diolch i ti a Gareth am rannu.

  • Luke Clement 12:33 PM ar 11 Ionawr 2019 Dolen Barhaol

   Rwyf bron wedi gorffen cyfieithu’r Rhaglen STEM Bl. 11 Technocamps yn gyfan gwbl, erbyn diwedd y mis bydd pob dim wedi ei wneud! Diolch am rhannu ein adnoddau!

 • Rhos Prys 8:04 PM ar 6 December 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  WordPress 5.0 

  Mae WordPress 5.0 nawr ar gael!

  Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd…

  Mae thema newydd Twenty Nineteen wedi ei greu i ddefnyddio’r blociau newydd. Hefyd, mae nifer o ategion sy’n ymestyn y dull blociau i’w cael yn adran Ategion gwefan WordPress.

  Er mwyn cadw defnyddwyr profiadol yn hapus mae modd defnyddio’r Classic Editor yn lle Golygydd Gutenberg, y golygydd newydd. Rwyf hefyd wedi lleoleiddiad ategyn Disable Gutenberg, sy’n gwneud beth mae ei enw’n ei awgrymu ac yn honni cynnig mwy o nodweddion na’r Classic Editor.

  Ffigyrau

  I’r rhai sy’n hoff o ffigyrau, mae’r ffigyrau llwytho i lawr ar gyfer WordPress 4.9 Cymraeg fel â ganlyn:

  Pecyn Ryddhau: 1,946 a Pecyn Iaith: 36,361. (Gan gofio fod yna wedi bod naw fersiwn o WP 4.9)

  Ffigyrau blaenorol

  4.8 973 a 13,351.

  4.6 521 a 4,191

  4.5 446 a 3,356

  4.4 250 a 3,369

  Mwynhewch a byddwch gynhyrchiol!

  Dyma’r broliant…

  Dweud Helo wrth y Golygydd Newydd

  Rydych wedi uwchraddio’n llwyddiannus i WordPress 5.0! Rydym wedi gwneud newidiadau mawr i’r golygydd. Ein golygydd newydd, sy’n seiliedig ar flociau, yw’r cam cyntaf tuag at ddyfodol newydd gyffrous gyda phrofiad golygu syml ar draws eich gwefan. Bydd gennych fwy o hyblygrwydd ar sut mae cynnwys yn cael ei arddangos, p’un a ydych chi’n adeiladu eich gwefan cyntaf, ail-lunio’ch blog, neu’n ysgrifennu cod ar gyfer eich bywoliaeth.

  Gwneud mwy gyda llai o ategion.
  Creu cynlluniau modern, aml-gyfrwng sylweddol.
  Gweithio ar draws pob maint sgrin a dyfeisiau.
  Hyder fod eich golygydd yn edrych fel eich gwefan.

  Adeiladu gyda Blociau

  Ni fydd y golygydd bloc newydd yn newid y ffordd y mae eich cynnwys yn edrych i’ch ymwelwyr. Yr hyn y bydd yn ei wneud yw gadael i chi fewnosod unrhyw fath o amlgyfrwng a’i ail-drefnu yn ôl yr angen. Bydd pob darn o gynnwys yn ei floc ei hun; gydag amlapiwr arbennig ar gyfer ei symud yn hawdd. Os ydych chi’n fwy o fath HTML a CSS o berson, yna fydd y blociau ddim yn mynd yn eich ffordd. Mae WordPress yma i symleiddio’r broses, nid y canlyniad.

  Mae gennym dunelli o flociau drwy ragosodiad, ac mae mwy yn cael eu hychwanegu gan y gymuned bob dydd. Dyma rai o’r blociau i’ch helpu i gychwyn arni:

  Paragraff
  Pennyn
  Rhagffomatedig
  Dyfyniad
  Delwedd
  Oriel
  Clawr
  Fideo
  Sain
  Colofnau
  Ffeil
  Cod
  Rhestr
  Botwm
  Mewnblannu
  Rhagor

  Rhyddid i Adeiladu, Rhyddid i Ysgrifennu

  Mae’r profiad golygu newydd hwn yn darparu triniaeth mwy cyson o gynllunio yn ogystal â chynnwys. Os ydych yn adeiladu gwefannau cleient, gallwch greu blociau y mae modd eu hailddefnyddio. Mae hyn yn gadael i’ch cleientiaid ychwanegu cynnwys newydd ar unrhyw adeg, tra’n parhau i gynnal golwg a theimlad cyson.


  Thema Newydd Rhagosodedig Trawiadol

  Blaen Twenty Nineteen ar y chwith, a sut mae’n edrych yn y golygydd ar y dde.

  Cyflwyno Twenty Nineteen, thema ddiofyn newydd sy’n dangos pwer y golygydd newydd.

  Wedi’i gynllunio ar gyfer y golygydd bloc

  Mae Twenty Nineteen yn cynnwys arddulliau cyfaddas ar gyfer y blociau sydd ar gael yn ragosodedig yn 5.0. Mae’n gwneud defnydd helaeth o arddulliau golygyddol drwy’r thema. Felly, yr hyn rydych yn ei greu yn eich golygydd cynnwys yw’r hyn welwch ar flaen eich gwefan.

  Cynllun syml, sy’n cael ei yrru gan y math o gynnwys

  Yn cynnwys digon o le gwyn, penawdau modern sans-serif ynghyd â thestun corff serif clasurol, mae Twenty Nineteen wedi ei hadeiladu i fod yn brydferth o’r cychwyn. Mae’n defnyddio ffontiau system i gynyddu cyflymder llwytho. Dim oedi hir ar rwydweithiau araf!

  Dylunio amlbwrpas ar gyfer pob gwefan

  Mae Twenty Nineteen wedi ei gynllunio i weithio ar gyfer amrywiaeth eang o achosion defnydd. P’un a ydych chi’n cynnal blog lluniau, yn lansio busnes newydd, neu’n cefnogi menter dim-er-elw, mae Twenty Nineteen yn ddigon hyblyg i ddiwallu’ch anghenion.


  Hapusrwydd Datblygwyr

  Digelu

  Mae blociau’n ffordd gyfforddus i ddefnyddwyr newid y cynnwys yn uniongyrchol, a hefyd yn sicrhau nad oes modd i darfu ar strwythur y cynnwys yn hawdd trwy olygu cod damweiniol. Mae hyn yn caniatáu i’r datblygwr reoli’r allbwn, adeiladu cod cynnwys trawiadol a semantig sy’n cael ei gadw trwy olygiadau ac nad yw’n hawdd ei dorri.

  Cyfansoddi

  Manteisiwch ar gasgliad eang o APIau a chydrannau rhyngwyneb i greu blociau hawdd gyda rheolaethau greddfol i’ch cleientiaid. Mae defnyddio’r elfennau hyn nid yn unig yn cyflymu gwaith datblygu ond hefyd yn darparu rhyngwyneb mwy cyson, defnyddiadwy a hygyrch i bob defnyddiwr.

  Creu

  Mae’r paradeim bloc newydd yn agor llwybr archwilio a dychmygu o ran datrys anghenion defnyddwyr. Gyda’r llif mewnosod bloc unedig, mae’n haws i’ch cleientiaid a’ch cwsmeriaid ddod o hyd i flociau ar gyfer pob math o gynnwys. Gall datblygwyr ganolbwyntio ar weithredu eu gweledigaeth a chynnig profiadau golygu cyfoethog, yn hytrach na thrafferthu gydag APIs anodd.


  Cadw’r Clasurol

   
 • Rhos Prys 9:00 AM ar 17 November 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Firefox Monitor 

  Mae gwasanaeth Firefox Monitor yn cynnig cyfle i weld os yw eich cyfrif(on) e-bost wedi cael eu torri a’r posibilrwydd fod eich manylion personol wedi eu cipio. Mae’r gwasanaeth, sy’n seiliedig ar Have I been pwnd, ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg. Bydd angen i chi sicrhau fod y Gymraeg yn uchaf ar ddewis iaith eich porwr i gael mynediad ato yn Gymraeg. O gyflwyno eich cyfeiriad e-bost bydd y gwasanaeth yn datgelu os yw eich cyfrif wedi cael ei dorri, pryd a pha gategori o ddata sydd wedi ei gyfaddawdu, e.e. cyfeiriadau e-bost, awgrymiadau cyfrinair, cyfrineiriau, enwau defnyddwyr, ac ati. Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyngor ar sut i ddiogelu eich hunan yn erbyn dor data yn y dyfodol ac yn cynnig y gallu i chi dderbyn diweddariadau a rhybuddion ar gyfer y dyfodol. Mae’n wasanaeth sy’n werth ei ddefnyddio i ddiogelu eich hun, cofiwch gyfeirio eich teulu, ffrindiau a chydnabod ato, er mwyn codi ymwybyddiaeth am ddiogelwch ar-lein.
   
 • Rhos Prys 9:37 AM ar 16 November 2018 Dolen Barhaol  

  Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg – Uned Technolegau Iaith 

  Dydd Gwener, 25 Ionawr, 2019, yn Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor  10.30 y bore i 4 y prynhawn

  http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2019/

  Bydd rhaglen y gynhadledd yn dilyn.

  Y drydedd yn ein cyfres ar gyfer academyddion ac ymarferwyr sydd â diddordeb yn nefnydd a lledaeniad technolegau iaith mewn ieithoedd lleiafrifol, ac yn arbennig, y Gymraeg.

  I’w agor gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes fydd yn cyflwyno Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru

  Ymhlith y siaradwyr eraill bydd:

  Claudia Soria, Sefydliad Ieithyddiaeth Gyfrifiadurol “A. Zamplli”, Pisa, yr Eidal: The DLDP’s Digital Language Survival Kit

  Kelly Davis, Mozilla: Mozilla’s Deep Speech Project for Speech Recognition

  Teresa Lynn, DCU, Iwerddon: Machine Translation and the Irish Experience

  Myfyr Prys, Cysylltai KTP Cymen / Prifysgol Bangor: Cyfieithu Peirianyddol Parth Benodol

  Jason Evans, Wikimediwr Cenedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Wicipedia Cymraeg a Data Cymraeg Wikidata

  Themâu’r gynhadledd fydd:

  • Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg
  • Strategaethau digidol ac adfywiad iaith
  • Adnabod Lleferydd ar gyfer y Gymraeg
  • Technolegau iaith fel gyrrwr i’r economi

  Mae cofrestru ar gyfer y gynhadledd ar agor.

  (Dim ond lle i 50 sydd.)

  Noddir y gynhadledd gan Lywodraeth Cymru

   

  Dolenni

  Rhaglen y Gynhadledd

  Arddangos meddalwedd

  Pwyllgor gwyddonol

  Llety ar gyfer y Gynhadledd

  Lleoliad Y Ganolfan Rheolaeth a Pharcio

   
 • Rhos Prys 5:27 PM ar 1 November 2018 Dolen Barhaol  

  Diweddariad Mis Hydref Common Voice Cymraeg 

  Newyddion am ddatblygiadau Common Voice Cymraeg i’w gweld ar wefan Meddal.com.

  Apêl arbennig i Hacwyr Iaith gyfrannu!

  Common Voice Cymraeg

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel