Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 10:40 AM ar 13 April 2016 Dolen Barhaol  

  WordPress 4.5 

  Logo WordPressMae’r fersiwn diweddaraf o WordPress wedi ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru!

  Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.

  Gyda lansio WordPress 4.5 mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.4. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 250 o becynnau ryddhau a 3,369 pecyn iaith hyd heddiw.

  Mae’r cofnod ar haciaith.cymru ar 19 Awst am WordPress 4.3 yn cyfeirio at y ffaith fod 205 o becynnau ryddhau wedi eu llwytho i lawr ar gyfer WordPress 4.2. Cynnydd felly o 45 gwefan. Does gen i ddim ffigwr cyfatebol ar gyfer y pecynnau iaith. Mae WordPress.org wedi ei lwytho i lawr dros 42 miliwn (42,737,524) o weithiau ym mhob iaith.

  Mae cyfieithiad WordPress 4.5 wedi ei drosglwyddo i WordPress.com. Does dim data o ran defnydd y rhyngwyneb Cymraeg ar WordPress.com.

  Diolch i Rhoslyn Prys, Carl Morris, Iwan Standley a Gruffudd Prys.

  Dyma sy’n newydd:

  Gwelliannau Golygu

  Dolennu Mewnlin

  Canolbwyntiwch ar eich ysgrifennu gyda rhyngwyneb fydd yn tarfu llai a sy’n caniatáu i chi gysylltu’n haws â’ch cynnwys.

  Fformatio Llwybrau Byr

  Ydych chi’n mwynhau defnyddio llwybrau byr fformatio ar gyfer rhestrau a phenawdau? Mae nhw nawr yn fwy defnyddiol byth, gyda llinellau llorweddol a <code>.


  Gwelliannau Cyfaddasu

  Rhagolwg Byw Ymatebol

  Bydd eich gwefan yn edrych yn dda ar bob sgrin! Gallwch weld rhagolwg yn syth ar eich dyfais symudol, tabled a bwrdd gwaith drwy’r cyfaddaswr.

  Logos Penodol

  Mae themâu nawr yn gallu cynnal logos ar gyfer eich busnes neu frand. Mae themâu Twenty Fifteen a Twenty Sixteen wedi eu diweddaru i gynnal logos penodol, sydd i’w gweld yn adran Hunaniaeth Gwefan y cyfaddaswr.


  O Dan y Clawr

  Adnewyddu Dewisol

  Mae’r cyfaddaswr nawr yn cynnal fframwaith cynhwysfawr ar gyfer cyflwyno rhannau o’r rhagolwg heb ailysgrifennu eich cod PHP yn JavaScript. Gallwch ei weld ar waith gyda Dewislenni.

  Newid Maint Delwedd Clyfar

  Mae delweddau mawr yn llwytho hyd at 50% yn gynt gyda dim colled mewn ansawdd. Mae’n edrych yn dda.

  Diweddariadau Llyfrgell JavaScript

  Mae jQuery 1.12.3, jQuery Migrate 1.4.0, Backbone 1.2.3, ac Underscore 1.8.3 wedi eu cynnwys.

  Gwelliannau i’r Llwythwr Sgriptiau

  Mae gwell cefnogaeth wedi ei ychwanegu ar gyfer sgriptiau dibyniaethau pennyn/troedyn. Mae’r wp_add_inline_script() newydd yn caniatáu ychwanegu cod ychwanegol i sgriptiau cofrestredig.

   
 • Rhos Prys 9:29 AM ar 16 February 2016 Dolen Barhaol  

  Robotiaid a Straeon Cynllwyn – Dan yr Wyneb 

  Dylan Iorwerth BBC

  Roedd Dan yr Wyneb neithiwr yn trafod deallusrwydd artiffisial a robotiaid. Mae modd gwrando arno eto drwy wefan y BBC Radio Cymru.

  Cyflwynydd: Dylan Iorwerth. Cyfranwyr: Osborne Jones, Dr Wayne Aubrey a Rhoslyn Prys.

  Mae’r llun yn perthyn i’r BBC.

   
 • Rhos Prys 9:41 AM ar 20 November 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress iOS ar gael yn Gymraeg 

  Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch.

  Dewislenni WordPress iOS

  Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress.

  Dyma’r cyflwyniad swyddogol:

  Mae ysbrydoliaeth yn taro — ar unrhyw adeg, yn unrhyw le. Rheolwch eich blog neu wefan WordPress o’ch dyfais iOS, adref neu ar daith: gallwch edrych ar eich ystadegau, cymedroli sylwadau, creu a golygu cofnodion a thudalennau a llwytho cyfryngau gwahanol. Y cyfan sydd ei angen yw blog neu wefan hunanwesteio WordPress 3.6 neu well. Gyda WordPress ar gyfer iOS mae gennych rym cyhoeddi yng nghledr eich llaw — lluniwch ddrafft o englyn byrfyfyr ar y trên, cymrwch lun yn ystod tro rhyw brynhawn ar gyfer cystadleuaeth yn y wasg. Gallwch ymateb i’r sylwadau diweddaraf neu asesu eich ystadegau i weld o le daw eich darllenwyr. Peidiwch ag anghofio â thagio eich cofnodion sy’n cael eu cyhoeddi o’r ap gyda #wponthego fel y gall y gymuned ganfod eich campweithiau.

  Datblygiadau diweddaraf WordPress iOS 5.7:

  • Mae modd hidlo’r Hysbysiadau yn ôl math: Sylwadau, Hoffi, Ailflogio, yn dwt!

  • Roedd ein darllenydd weithiau’n methu gweld cofnodion newydd yn eich ffrydiau felly mae wedi bod i gael sbectol newydd. Gan gychwyn yn y fersiwn yma bydd yn adnabod cofnodion coll ac yn cynnig y dewis i chi o’u casglu.

  • Gallwch nawr ddiweddaru llawer o osodiadau’ch gwefan WordPress.com site o fewn yr Ap.

  • Er ein bod yn hoffi emoji, roedd gweld gwennoglun anferth yn rhythu arnom fel delwedd nodwedd yn ormod. Maen nhw nawr wedi eu tynnu o’r nodwedd honno.

  • Rydym wedi cywiro nifer o wallau cynllun yn iOS 9oedd yn achosi tablau i edrych… bach yn hyll. Maen nhw lot deliach nawr.

  Mae WordPress ar gyfer iOS yn broject Cod Agored, sy’n golygu y gallwch chi gyfrannu at ei ddatblygiad. Dysgwch ragor yn http://ios.wordpress.org. Angen cymorth gyda’r ap? Ewch i’n fforymau yn http://ios.forums.wordpress.org neu ein trydar @WordPressiOS.

  —————————–

  Gosod y Gymraeg:

  Er mwyn defnyddio WordPress iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

   
 • Rhos Prys 5:47 PM ar 12 November 2015 Dolen Barhaol  

  Firefox iOS yn Gymraeg 

  Firefox-iOSm

  Os ydych yn ddefnyddiwr iPhone, iPad, iPod touch byddwch yn falch o ddeall fod Firefox iOS nawr ar gael o App Store Apple.

  Mae Firefox iOS yn caniatáu i chi gymryd eich hoff borwr gyda chi lle bynnag fyddwch yn mynd. Mae’n cynnwys nodweddion poblogaidd – chwilio clyfar a hyblyg, rheoli tabiau yn hawdd, cydweddu gyda’ch Cyfrif Firefox a Phori Preifat.

  Mae modd defnyddio Cyfrif Firefox i gydweddu eich hanes pori, tabiau a chyfrineiriau a rhannu eich nodau tudalen, gyda’r dyfeisiau eraill i Firefox iOS.

  *Awgrymiadau chwilio – darogan beth rydych yn chwilio amdano yn eich hoff beiriant chwilio.
  *Tabiau Gweledol – caniatáu i chi reoli tabiau lluosog ar yr un sgrin.
  *Pori Preifat –  cynnig y gallu i bori’r We heb gadw eich hanes na rannu eich cwcis cyfredol gyda’r wefan rydych yn ymweld â hi.

  Er mwyn gallu defnyddio Firefox iOS yn hawdd ar eich dyfais iOS gallwch ei ychwanegu i’r doc ar waelod eich sgrin cartref.

  ———————————————————————————————-

  Er mwyn defnyddio Firefox iOS yn Gymraeg mae angen paratoi ychydig ar eich iPhone, iPad neu iPad touch. Mae angen ei fod yn rhedeg iOS 8.2 neu well. Edrychwch yn Settings>General>About>Version. Os oes modd i chi ddiweddaru, gwnewch hynny.

  Ewch i Settings>General>Language & Regions. O dan Preferred Language Order cliciwch ar Add Language… a gosod Cymraeg ar frig y rhestr. Bydd apiau a gwefannau yn defnyddio’r iaith gyntaf ar y rhestr.

  Mae gan Mozilla ragor o wybodaeth am eu cynnyrch a sut i bori yn ddiogel ar y we.

   
  • Aled 11:43 PM ar 16 Tachwedd 2015 Dolen Barhaol

   Duwcs! Synnu nad oedd Firefox ar gael yn Gymraeg i ddefnyddwyr Apple cyn rŵan. Da iawn.

   Mae’r enw Firefox iOS yn drysu braidd wrth ystyried bod Firefox OS yn system gweithredu.

   Oes rheswm am beidio cyfeirio ato fel “Firefox ar gyfer iOS” tybed, gan ddilyn arferiad ieithoedd eraill, megis Firefox for iOS, Firefox pour iOS, Firefox fur iOS, Firefox per a l’iOS, Firefox за iOS, Firefox iOS용, iOS 版 Firefox, ayyb?

 • Rhos Prys 2:53 PM ar 5 November 2015 Dolen Barhaol  

  Mozilla – Deall yn well am y We 

  Deallynwell

  Mae Mozilla wedi cychwyn cyhoeddi cyfres cymorth i ddiogelu defnyddwyr  ar y we o dan y teitl Deall yn Well, gan gychwyn gyda Tracio.

  Mae’r cynnwys yn amlygu beth yw tracio a sut mae cwmnïau ar y we, gan gynnwys trydydd partïon, yn gwneud defnydd o’r data rydym yn ei adael ar ein hôl. Mae’n cynnig gwybodaeth am dracio a syniadau ar sut i leihau peryglon tracio. Mae’n werth ei ddarllen a’i rannu gyda theulu a ffrindiau.

  Bydd y gyfres Deall yn Well yn cychwyn fel cyfres o 3 o gynghorion gan arweinwyr polisi a rhaglennwyr Mozilla. Bydd y gyfres cychwynnol yn cynnwys Tracio, Diogelwch ar y we a  Llywodraeth yn gwylio, sy’n amserol iawn.

  Mae hyn yn cyd-fynd â’r Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio cyhoeddwyd gan Mozilla ddoe ac sydd i’w gael ar y porwr Firefox ar Windows, Apple a Linux, yn ogystal â Firefox Android. Bydd Firefox iOS, sydd  i gyrraedd tua diwedd y mis, hefyd y ei gynnwys.

   
 • Rhos Prys 11:17 AM ar 4 November 2015 Dolen Barhaol  

  Firefox 42, yn cynnwys Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio 

  Mae Firefox 42, newydd ei ryddhau ac yn cynnwys nodwedd newydd o’r enw Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio.

  Diogelwch

  Hyd yma nid yw pori preifat wedi cadw defnyddwyr rhag cael eu tracio. Does gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we ddim syniad fod trydydd partion yn casglu, cadw a gwerthu gwybodaeth amdanyn nhw. Mae Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio’n rhoi rheolaeth yn ôl i ddefnyddwyr dros y data mae nhw’n ei rannu drwy atal tracwyr rhag eu tracio.

  Cyflwyniad ar Bori Preifat

  Mae Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio hefyd yn cael ei gynnwys yn y fersiwn diweddaraf o Firefox Android.

  Hefyd:

  • Bydd rhagor o wybodaeth ar gael, yn fuan ac yn Gymraeg, ar dracio a sut mae’n effeithio arnoch chi a beth mae modd ei wneud i’w wrthweithio.
  • Bydd Firefox iOS yn cael ei ryddhau yn hwyrach ym mis Tachwedd.
  • Bydd hi’n ben-blwydd hapus i Firefox yn 11 oed ar Dachwedd y 9fed.
   
 • Rhos Prys 3:34 PM ar 15 October 2015 Dolen Barhaol  

  Thunderbird yn Gymraeg 

  Mae Thunderbird yn raglen amlbwrpas, cyfoethog sy’n delio gydag e-bost, negeseuon sgwrsio, gan gynnwys Twitter a Facebook, calendr a thasgau. Mae popeth yma ar gyfer prysurdeb bywyd!

  A wnaethoch chi erioed golli e-byst o gyfrif ar-lein erioed, wel mae Thunderbird yn cynnig modd i’w cadw’n ddiogel os fydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrif neu ddarparwr eich cyfrif.

  TB Blwch Derbyn

  Mae gwybodaeth bellach i’w gael ar dudalen gwe Mozilla Thunderbird Cymraeg.

  Mae Thunderbird ar gael ar gyfer Windows Apple a Linux.

   

   
 • Rhos Prys 9:48 AM ar 25 September 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress Android 4.5 

  Mae’r ap WordPress ar gyfer Android wedi cael ei ddiweddaru i fersiwn 4.5 gyda mân welliannau:

  • Gosodiadau Hysbysiadau Newydd sy’n caniatáu i chi newid hysbysiadau pob blog yn unigol.
  • Hoffi (neu beidio) beth rydych yn ei weld? Gallwch nawr gyhoeddi neu ddychwelyd newidiadau lleol yn y sgrin Rhagolwg.
  • Cefnogaeth i bentwr o hysbysiadau yn Android Wear.
  • Mân newidiadau i’r Rhestr Cofnodi Darllenydd a Cofnod Darllenydd yn y sgrin manylion.
  • Modiwl newydd “Crynodeb o’r Cofnodion Diweddaraf” ar y dudalen Mewnweled Ystadegau.

  Mae’n becyn defnyddiol iawn ar gyfer cyfansoddi ar gyfer eich blog neu wefan, darllen cynnwys pobl eraill drwy WordPress.com a chadw llygad ar ddefnydd eich gwaith. Mae’n werth ei ddefnyddio ar ffôn neu dabled Android.

  Hefyd, mae fersiwn Apple iOS Cymraeg o WordPress ar y gweill, yn disgwl datblygu peirianwaith i gymryd mantais o ddewis ehangach o ieithoedd yn iOS ers fersiwn 8. Pryd? Cyn bo hir…

   
 • Rhos Prys 9:34 AM ar 19 August 2015 Dolen Barhaol  

  WordPress 4.3 yn Gymraeg 

  Mae un o raglenni creu gwefannau mwyaf poblogaidd newydd gael ei ddiweddaru ymhellach ac yn parhau ar gael yn Gymraeg. Hyd at ddoe cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly.


  Y cynnwys newydd…

  Cyfrineiriau Amgen

  Cadwch eich gwefan WordPress yn fwy diogel drwy’n dull cyfrineiriau amgen. Yn lle derbyn cyfrineiriau drwy e-bost, byddwch yn cael dolen ailosod y cyfrinair. Pan fyddwch yn ychwanegu defnyddwyr newydd i’ch gwefan neu yn golygu proffil defnyddiwr, bydd WordPress yn cynhyrchu cyfrinair diogel yn awtomatig.

  Dewislenni yn y Cyfaddaswr

  Crëwch ddewislen, diweddarwch hi a’i ddynodi, y cyfan tra’n gwneud rhagolwg byw yn y cyfaddaswr. Mae cynllun llyfn y cyfaddaswr yn darparu rhyngwyneb cyfeillgar a rhwydd ar gyfer dyfeisiau symudol. Gyda phob fersiwn newydd mae’n dod yn haws a chynt i wneud eich gwefan yn union fel rydych am iddi fod.

  Fformatio Llwybrau Byr

  Mae eich llif ysgrifennu nawr wedi cyflymu gyda llwybrau fformatio byr yn WordPress 4.3. Defnyddiwch seren i greu rhestrau ac arwyddion rhifau er mwyn gwneud pennawd. Dim torri ar eich llif gwaith; bydd eich testun yn edrych yn wych gyda * a #.Eiconau Gwefan
  Mae eiconau gwefannau’n cynrychioli eich gwefan mewn tabiau porwr, dewislenni nodau tudalen ac ar dudalen cartref dyfeisiau symudol. Ychwanegwch eich eicon unigryw drwy’r cyfaddaswr; bydd yn aros yn ei le pan fyddwch y newid thema. Gwnewch i’ch gwefan gyfan adlewyrchu eich delwedd.

  Profiad gweinyddu llyfnach

  Mae gwelliannau i’r golwg rhestr yn yr adran weinyddu’n gwneud eich WordPress yn fwy hygyrch ac yn haws gweithio arno ar bob dyfais.

  Sylwadau wedi eu diffodd ar dudalennau

  Bydd sylwadau wedi eu diffodd ar bob tudalen rydych yn eu creu. Cadwch sgyrsiau i’ch blog, lle ddylent ddigwydd.

  Cyfaddaswch eich gwefan yn sydyn

  Pryd bynnag fyddwch ar flaen y rhaglen, gallwch glicio’r ddolen cyfaddasu yn y bar offer i wneud newidiadau sydyn i’ch gwefan.

  O Dan y Clawr

  Dyfodol Tacsonomiau

  Mae termau wedi eu rhannu ar draws tacsonomiau lluosog yn awr yn cael eu rhannu i dermau ar wahân.

  Hierarchaeth Templed

  Ychwanegwyd singular.php fel copi wrth gefn ar gyfer single.php a page.php.

  WP_List_Table

  Mae tablau rhestr yn dynodi colofn gynradd.

   
 • Rhos Prys 9:58 PM ar 10 August 2015 Dolen Barhaol  

  Cyfweliad fideo am Google Translate a’r Gymraeg 

  Cyfweliad gydag MacDuff Hughes, un o beirianwyr Google sy’n cynnwys rhywfaint o drafodaeth ar y Gymraeg ac anghenion ieithoedd llai eu defnydd eraill.

  Mae’r drafodaeth yn un o gyfweliadau Coffee with a Googler ar Flog Datblygwyr Google.

  Diolch Dewi.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel