Diweddariadau Rhos Prys Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhos Prys 10:08 AM ar 13 February 2020 Dolen Barhaol  

  Firefox 73 – beth sy’n newydd 

  Mae Firefox wedi ryddhau fersiwn newydd o’u porwr gwe poblogaidd. Mae’r newidiadau yn fersiwn 73.0 yn llai nag arfer. Maen nhw’n cynnwys cywiriadau diogelwch yn ogystal â dwy brif nodwedd newydd.

  Bydd yn cael ei ddiweddaru’n awtomatig neu mae ar gael o wefan Cymraeg Firefox yn: https://www.mozilla.org/cy/firefox/new/


  1. Rhagosod Chwyddo Tudalen Cyffredinol

  Gall defnyddwyr Firefox newid lefel chwyddo gwefannau unigol i wella hygyrchedd. Hyd yn hyn, dim ond ar gyfer gwefannau unigol y cefnogwyd hyn.

  Er bod hynny’n darparu hyblygrwydd, roedd yn gwneud y broses yn feichus pe bai angen newid chwyddo ar y mwyafrif o wefannau yn Firefox.

  Gyda Firefox 73.0, mae bellach yn bosibl newid y chwyddo rhagosodedig yn y dewisiadau. Dyma sut mae gwneud hynny:

  1. Agorwch Offer > Dewisiadau > Cyffredinol.
  2. Yn yr adran Iaith a Gwedd  mae’r pennawd Chwyddo.
  3. Gallwch newid y chwyddo rhagosodedig o 100% i werth rhwng 30% a 300% gan ddefnyddio’r gosodiad newydd. Yn ogystal, gallwch dicio’r blwch “Chwyddo testun yn unig” i chwyddo dim ond y testun a chadw pob elfen dudalen arall ar y lefel rhagosodedig.

  Gallwch ailosod y lefel chwyddo unrhyw bryd trwy newid gwerth y chwyddo rhagnodedig.


  2. Gwelliannau i’r Modd Cyferbyniad Uchel

  Mae Modd Cyferbyniad Uchel yn nodwedd hygyrchedd system weithredu Windows i wella darllenadwyedd. Arferai Firefox analluogi delweddau cefndir yn y modd hwnnw cyn rhyddhau Firefox 73.0 er mwyn gwella darllenadwyedd.

  O Firefox 73.0 ymlaen, yn lle hynny bydd Firefox yn gosod bloc lliw o amgylch testun mewn Modd Cyferbyniad Uchel i wella darllenadwyedd testun heb dynnu’r ddelwedd gefndir yn llwyr o’r dudalen we.


  Newidiadau eraill

  • Gall defnyddwyr Firefox gynyddu neu leihau cyflymder chwarae sain; mae ansawdd y rhain wedi gwella yn y fersiwn newydd.
  • Dim ond os cafodd maes yn y ffurflen fewngofnodi ei addasu y bydd Firefox yn annog cadw mewngofnodiad.
  • Cyflwyno WebRender i liniaduron sydd â chardiau graffeg Nvidia ac sy’n defnyddio gyrwyr sy’n fwy na 432.00 a meintiau sgrin sy’n llai na 1920×1200.

  Firefox ar gyfer Android

  Mae Mozilla yn gweithio ar borwr Android newydd o’r enw Firefox Preview ar hyn o bryd. Maen nhw’n bwriadu symud defnyddwyr y Firefox cyfredol ar gyfer Android i Firefox Preview yn 2020.

   
 • Rhos Prys 1:00 PM ar 30 January 2020 Dolen Barhaol  

  Newyddion Common Voice, Ionawr 2020 

  Cyfraniadau

  Erbyn hyn mae gwefan Common Voice Cymraeg wedi casglu 79 awr o recordiadau gyda 61 awr wedi eu dilysu. Hyd yma mae 1163 o bobl wedi cyfrannu.

  *Mae dal angen parhau i gyfrannu, felly rydym yn gofyn i chi gyfrannu ac annog teulu, ffrindiau, cyd-weithwyr, sefydliadau a chwmnïau i gyfrannu.*

  Byddai’n dda gallu cynyddu’r Gwrando i ddod â’r ddau darged yn nes at ei gilydd. Pan fydd Mozilla’n ryddhau eu data llais ar gyfer datblygwyr y cyfanswm wedi ei ddilysu sy’n cael ei ryddhau ac, wrth gwrs, gorau po fwyaf!

  Cynnydd yn y Brawddegau i’w darllen – cafodd brawddegau newydd eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg gan ddod a’r cyfanswm i tua 5000. Rhagor o ddifyrrwch darllen!

  Defnydd o’r data – dros y misoedd diwethaf, mae’r Uned Technolegau Iaith wedi bod yn gweithio gyda Mozilla i ddatblygu peiriant lleferydd i destun Mozilla, Deep Speech. Mae’r swp data Cymraeg o 59 awr gafwyd ym mis Rhagfyr wedi bod yn ddefnyddiol iawn i fireinio’r dechnoleg ar gyfer y Gymraeg. Mae’r dechnoleg yn farus iawn ac felly i wella’r dechnoleg mae angen llawer iawn mwy o Recordio a Gwrando yn Common Voice Cymraeg!

  Cynlluniau Mozilla ar gyfer Common Voice yn 2020

  Mae trafodaeth fer ar gynlluniau Mozilla am Common Voice i’w gweld yn y ‘Common Voice Project Update’:

  Open Voice Challenge – Cystadlu rhwng Cyrff: Mae Mozilla wedi bod yn arbrofi gyda chystadlu rhwng timau mewn cwmnïau gwahanol yng Nghalifornia. Mae modd darllen ei hadroddiad yma: ‘Welcome to the Open Voice Challenge’

  Bosib y byddai angen addasiad i’r cynllun yma ar gyfer cystadlu rhwng cyrff cyhoeddus. Mae disgwyl i ganlyniadau hyn ymddangos mis Chwefror/Mawrth 2020. Diolch i Einion Gruffudd o’r Llyfrgell Genedlaethol am ei awgrymiadau i’r cynllun yma.

  Ap Macsen – Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor

  Mae fersiwn Beta o ap Macsen, Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr ar gael ar y PlayStore ac APKPure ar gyfer ffonau Android a bydd ar gael ar yr App Store ar gyfer iOS cyn bo hir. Mae’r ap yn ymgais i greu ap llais i destun tebyg i Alexa neu Ok Google ar y ffôn symudol, gan gychwyn gyda nifer cyfyngedig o orchmynion.

  Mae’r Uned yn chwilio am brofwyr beta i osod y ffonau ar eu dyfeisiau, profi’r gorchmynion a chyfrannu eu lleisiau drwy’r ap. Os oes adborth, gyrrwch nhw at d.prys ar ebost @bangor.ac.uk

  Y Microsoft Edge newydd

  Mae Microsoft wedi ryddhau eu porwr newydd i olynu Microsoft Edge. Mae’r porwr wedi ei seilio ar borwr Chromium sy’n cael ei ddatblygu gan Google. Mantais y porwr yma yw bod modd recordio a gwrando ar wefan Common Voice. Doedd dim modd gwneud hynny ar Internet Explorer na’r Edge gwreiddiol. Mae yna lot o gyrff yn defnyddio technoleg Microsoft ac o bosib bydd y datblygiad yma’n hwyluso cyfraniad gan staff i Common Voice.

  I gael y dechnoleg yma i weithio’n y Gymraeg, mae angen cyfraniadau llais a dilysu – cyfrannwch, os gwelwch chi’n dda!

  ————————————————-

  Mozilla – cwmni meddalwedd cod agored, dim-er-elw      @Mozilla

  Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor                     @techiaith

  Meddal.com – meddalwedd Cymraeg                                @MeddalCom

   
 • Rhos Prys 10:59 AM ar 30 January 2020 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.4 

  Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau yn cynnwys nifer o nodweddion newydd.

  Canolfan Cychwyn LibreOffice 6.4

  Dyma’r manylion:

  Gweithiwch yn gynt, gyda mathau amrywiol o ffeiliau

  Mae cydnawsedd â Microsoft Office wedi ei wella’n sylweddol, yn arbennig ar gyfer ffeilia DOCX, PPTX ac Excel 2003 XML. Yn y cyfamser, yn Calc, mae’r perfformiad wedi gwella ar gyfer taenlenni gyda lot o sylwadau, arddulliau a thracio newidiadau.

  Nodweddion newydd ar gyfer y cartref a busnesau

  Yn y Ganolfan Cychwyn, mae gan y lluniau bach eiconau i ddangos pa fath o ddogfennau ydyn nhw. Hefyd, mae cynhyrchydd cod QR ar gael ar draws y casgliad, er mwyn creu codau y mae modd eu darllen gan ddyfeisiau symudol. Ac mae’r nodwedd cuddolygu (redaction), gyflwynwyd yn LibreOffice 6.3, yn eich helpu i guddio data cyfrinachol neu sensitif mewn dogfen. Yn LibreOffice 6.4, mae nodwedd Cuddolygu Awtomatig sy’n caniatáu i chi guddio data ar sail testun neu gydweddiad mynegiadau rheolaidd.

  Gwell triniaeth o siapiau, tablau a sylwadau

  Pan fyddwch yn defnyddio siapiau yn Writer, mae dewis wedi ei ychwanegu i’w rhwystro rhag gorgyffwrdd ei gilydd. Hefyd, pan fyddwch yn gweithio gyda sylwadau, gallwch nawr eu nodi wedi eu datrys – ac mae nawr yn bosibl gadael sylwadau ar ddelweddau a siartiau hefyd. Yn olaf, mae copïo, torri a gludo o dablau wedi ei wella, gyda dewis dewislen Gludo Arbennig “Gludo fel Tabl Nythog”.

  Manylion pellach

  Am restr lawn o nodweddion newydd LibreOffice 6.4, ewch i’r nodiadau ryddhau.

   
 • Rhos Prys 9:38 AM ar 16 January 2020 Dolen Barhaol  

  Y Microsoft Edge Newydd :-) 

  Diweddariad

  *Mae modd diweddaru i’r Microsoft Edge newydd a defnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg*

  Diolch i wefan cymorth Microsoft GB mae rhyngwyneb Cymraeg ar yr Edge newydd. Dyma sut mae ei gael i weithio:

  Mynd i Settings (clicio ar y byrgyr)>Language>Add language > Dewis y Gymraeg, yna clico ar y Tri dot > Display Microsoft Edge in this language>Restart

  Mae llawer o gyrff yn defnyddio Edge a/neu Internet Explorer oherwydd cydnawsedd â rhaglenni meddalwwedd penodol ac felly mae’n hollbwysig cael Edge i fod ar gael yn Gymraeg.

  Diolch Microsoft!

  ———————————————————————————————————————–

  *Peidiwch ddiweddaru Microsoft Edge os ydych yn ei ddefnyddio fel porwr Cymraeg*

  Cafodd fersiwn newydd o Microsoft Edge ei ryddhau ddoe. Mae’n seiliedig ar Chromium y porwr cod agored sy’n cael ei ddatblygu gan Google. Mae cwmniau eraill yn defnyddio Chromium fel sail, e.e. Opera.

  Roedd yr hen Edge ar gael yn Gymraeg ond does dim golwg o Gymraeg ar y fersiwn newydd. Mae Microsoft yn datgan fod y rhaglen wedi ei ryddhau mewn 90 iaith ond nid yw ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd, beth bynnag.

  Felly, os ydych yn defnyddio Edge am ei fod ar gael yn Gymraeg, peidiwch ei ddiweddaru ar hyn o bryd. Mae Microsoft wedi dangos tipyn o gefnogaeth i’r Gymraeg dros y blynyddoedd ac mae’n biti eu gweld yn peidio â gwneud eto gydag Edge. Gobeithio y daw cyfieithiad yn fuan.

  Yn y cyfamser, os medrwch chi, cadwch yr hen Edge neu ddefnyddio Firefox.

   
 • Rhos Prys 10:49 AM ar 8 January 2020 Dolen Barhaol  

  Linux Mint 19.3 

  Pob chwech mis mae’r dosbarthiadau mawr Linux yn diweddaru eu hunain, gan gynnig gwelliannau a’r meddalwedd diweddaraf. Yn yr achos yma ryddhaodd Linux Mint eu fersiwn newydd 19.3 “Tricia” ym mis Rhagfyr.

  Mae manylion am y diweddariad i’w gael ar wefan Linux Mint a chyfarwyddiadau ar sut i’w ddiweddaru o 19.2. Fersiwn Cinnamon sy’n cynnwys y mwyaf o ryngwyneb Cymraeg.

   
 • Rhos Prys 4:41 PM ar 18 November 2019 Dolen Barhaol  

  WordPress 5.3 

  Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress, fersiwn 5.3 wedi ei ryddhau ac yn ymddangos ar fyrddau gwaith gweinyddwyr WordPress ar draws y byd.

  Dyma’r cyflwyniad:

  Mae 5.3 yn ehangu ac yn mireinio’r golygydd bloc a gyflwynwyd yn WordPress 5.0 gyda blociau newydd, rhyngweithio mwy greddfol, a gwell hygyrchedd. Mae nodweddion newydd yn y golygydd yn cynyddu rhyddid dylunio, yn darparu opsiynau gosodiad ychwanegol ac amrywiadau arddull i ganiatáu i ddylunwyr reoli’n llwyr dros golwg gwefan. Mae’r ryddhad hwn hefyd yn cyflwyno’r thema Twenty Twenty gan roi mwy o hyblygrwydd dylunio ac integreiddio i’r defnyddiwr gyda’r golygydd bloc. Dyw hi erioed wedi bod yn haws i greu tudalennau gwe hardd a chynlluniau datblygedig.

  Mae’r gweddill i’w weld wrth glicio ar eicon WordPress ar chwith uchaf eich tudalen Bwrdd Rheoli.

  Cofiwch wefan Gymraeg WordPress yn https://cy.wordpress.org/

   
 • Rhos Prys 2:12 PM ar 12 November 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg – brawddegau newydd! 

  Mae bron i 3500 o frawddegau newydd difyr wedi eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg yn ddiweddar ac yn chwilio am unigolion i’w recordio!

  Diolch am eich cefnogaeth i Common Voice yn y gorffennol. Byddwn yn ddiolchgar petai modd i chi sôn wrth eich ffrindiau, teulu, cydweithwyr am y datblygiad newydd yma a’r cyfle i barhau i gyfrannu.

  Bydd brawddegau newydd o bob math yn ymddangos ar wefan Common Voice Cymraeg o bryd i’w gilydd a’n bwriad yw parhau i ddatblygu’r maes nes bod gennym yr adnoddau angenrheidiol i ddarparu technoleg llais ymarferol yn Gymraeg.

  Mae adnoddau i gefnogi Common Voice Cymraeg ar gael yma ar wefan Meddal.com.

  Dyfal donc…

   
 • Rhos Prys 9:30 AM ar 26 September 2019 Dolen Barhaol  

  @techiaith yn ennill gwobr RCSLT! 

  Neithiwr yn seremoni gwobrwyo’r Royal College of Speech and Language Therapists derbyniodd Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wobr Giving Voice Award am eu gwaith yn datblygu Lleisiwr, project i greu lleisiau synthetig personol i gleifion sydd ar fin colli eu gallu i siarad o ganlyniad i gyflyrau megis Clefyd Niwronau Echddygol a Chanser y Gwddf.

  Dyfarnwyd y wobr yn sgil rhaglen Achub Llais John a welwyd ar S4C yn ystod yr haf eleni. Cynigydd am y wobr oedd Rhian Wyn, Therapydd Iaith a Lleferydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

  Llongyfarchiadau i’r criw, i Rhian ac i Gwion Hallam, luniodd rhaglen Achub Llais John ar gyfer S4C. Mae’r rhaglen i’w gweld ar Clic

   
 • Rhos Prys 4:44 PM ar 14 August 2019 Dolen Barhaol  

  LibreOffice 6.3 

  Mae’r fersiwn diweddaraf o LibreOffice wedi ei ryddhau gydag amryw o nodweddion newydd, y pennaf yw gwelliannau i’r Bar Adnoddau newydd sy’n ehangu’r swyddogaethau sydd ar gael ynddo. Dyma restr o’r nodweddion i gyd:

  Nodweddion Newydd i’r Bar Adnoddau!

  Mae rhyngwyneb defnyddiwr y Bar Adnoddau gyflwynwyd yn LibreOffice 6.2 wedi ei ddatblygu ymhellach ar gyfer fersiwn 6.3. Mae’r Modd Tabiedig Cryno, yn y ddewislen Golwg, yn darparu rhagor o ofod ar gyfer eich dogfennau, taenlenni a chyflwyniadau. Gwyliwch y fideo Saesneg isod i weld sut mae’n gweithio – a dysgu am y nodweddion newydd yn y fersiwn yma.

  https://youtu.be/SIBjmHSHs-w

  Perfformiad sydyn

  Gallwch nawr olygu eich dogfennau i dynnu neu guddio manylion sensitif. Gall hyn gynorthwyo eich gwmni neu gorff i gyd-fynd â rheoliadau lleol. Hefyd, mae modd allforio dogfennau fel templedi .dotx a .xltx, ar gyfer gwell cydnawsedd â Microsoft Office, tra bod cefnogaeth i PDF/A-2 wedi ei gyflwyno.

  Grymuso eich taenlenni

  Yn Calc, mae teclyn cwymplen newydd yn y bar fformiwla yn cymryd lle’r hen declyn Sum, yn cynnig mynediad sydyn i’r defnyddiwr i’r swyddogaethau mwyaf poblogaidd. Hefyd, mae swyddogaeth FOURIER wedi ei ychwanegu i gyfrifo’r trawsnewid Fourier o’r arae mewnbwn.

  LibreOffice Ar-lein – eich offer swyddfa, ym mhob man

  Yn LibreOffice Ar-lei, fersiwn y cwmwl o LibreOffice, gallwch nawr weld ffeiliau Microsoft Visio.  Hefyd, mae nawr yn bosib i ychwanegu nodau dŵr ac mae nodweddion fformatio amodol wedi eu hychwanegu i Calc.

   
 • Rhos Prys 2:08 PM ar 2 August 2019 Dolen Barhaol  

  Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod 

  Bydd gan ymgyrch Common Voice bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod eleni. Dewch draw i stondin Common Voice Cymraeg sydd o dan ofal Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr @techiaith yn y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

  Dewch i glywed am y datblygiad diweddaraf ym myd technoleg llais yn y Gymraeg!

  voice.mozilla.org/cy

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel