Digwyddiad: “Terminoleg ac Adnoddau Iaith Eraill ar gyfer Diwydiant Cymru”

Prifysgol Bangor, 15 Mawrth 2010.

Manylion: http://us1.campaign-archive.com/?u=9b4f26303617c7bb2560f5d5f&id=5d9dac8478&e=ae2c04e138

Dyma’r rhaglen:

1.30 Cofrestru a choffi

2.00 “Why are terminology and other language and content resources important for industry?” – Kara Warburton, Cadeirydd ISO TC37 a Phennaeth Terminoleg, IBM

3.00 “Internationalized English for international communication” – Mike Unwalla, Principal, TechScribe

3.30 “Persuading Welsh businesses to export multilingually” – David Chan, Swyddog Project, CAT Cymru

4.00 Lansio tair gwefan newydd:

* SALT Cymru (y fersiwn nesaf)
* CAT Cymru (Project Cyfieithu â Thechnoleg)
* Porth Termau Genedlaethol Cymru

4.30 Lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio

5.00 Cau

Trefnir gan SALT Cymru