Tagiwyd fel: rhaglennu Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:15 PM ar 17 May 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , rhaglennu   

  Trydedd sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 17/5/2018 HENO 

  Fe fydd sesiwn drafod Anturiaethau Mewn Cod heno i’r rhai sydd o gwmpas i drafod codio/rhaglennu/creu apiau.

  Anturiaethau Mewn Cod
  grŵp Hacio’r Iaith ar Telegram
  ar nos Iau 19 Ebrill 2018
  rhwng 7yh a 9yh
  Croeso cynnes i BAWB

  Ewch i hen gofnodion Anturiaethau Mewn Cod am ragor o fanylion.

   
 • Carl Morris 3:59 PM ar 4 April 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , rhaglennu   

  Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018 

  Anturiaethau Mewn Cod yn dychwelyd i’ch dangosydd

  Dw i’n falch iawn o ddweud bod ein hail sesiwn am raglennu wedi ei chadarnhau:

  Anturiaethau Mewn Cod
  dros Telegram
  ar nos Iau 19 Ebrill 2018
  rhwng 7yh a 9yh
  Croeso cynnes i BAWB

  Mae angen gosod client Telegram ar eich peiriant (neu ganfod ffordd arall o fynd ar Telegram). Dyma’r ddolen i grŵp Hacio’r Iaith.

  Y sgwrs gyntaf

  Fe gynhaliwyd ein sgwrs gyntaf ar-lein yr wythnos diwethaf ac roedd hi’n HWYL!

  Yn ogystal â sgwrs ar ystod eang o faterion yn ymwneud â rhaglennu fe oedd bach o stwff ymarferol, hacio a chwarae. Roedd lot o’r pynciau yn anghyfarwydd i mi, ac yn hynod ddiddorol. Cysylltu â BBC Micro o bell dros SSH oedd un o fy uchafbwyntiau (ac mae llun uchod).

  Diolch i bawb am gyfrannu brwdfrydedd, pynciau trafod a dolenni.

  Y nod

  Nod y sesiynau Anturiaethau Mewn Cod yw i roi lle i drafodaeth, hacio, chwarae a dysgu i bobl ar draws Cymru a’r byd sydd ddim fel arfer yn gallu cwrdd wyneb-i-wyneb yn hawdd.

  Efallai bod modd cynnal digwyddiad yn y cnawd am raglennu rhywbryd eleni… Pa bwnc? Mae’n gallu digwydd os oes galw. Dw i’n meddwl bod sesiwn ymarferol yn bosibl yn eich pentref chi gyda thua 5-10 neu fwy o gyfranogwyr/cyd-drefnwyr fel chi.

  Pynciau eraill?

  Nodwch fod y sgwrs yn bennaf am raglennu ond mae modd trefnu sgyrsiau ar-lein ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â thechnoleg a’r Gymraeg. Gadewch wybod yn y sylwadau os oes gennych syniadau!

   
 • Carl Morris 11:46 AM ar 22 March 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , rhaglennu   

  Anturiaethau Mewn Cod: sesiwn arbrofol ar-lein i drin a thrafod rhaglennu 29/3/2018 

  Karen Leadlay 1964 - dim hawlfraint

  Helo bobl

  Pwy sydd awydd cynnal sesiwn ymarferol o:

  • raglennu
  • datblygu
  • hacio
  • dangos apiau a sgriptiau
  • cyfnewid dolenni i brosiectau?

  Rydyn ni am gael sesiwn o Anturiaethau Mewn Cod dros blatfform sgwrsio Telegram.

  Fe fydd croeso cynnes iawn i bawb.

  Sesiwn gyntaf

  Fe fydd y sesiwn gyntaf ar:
  nos Iau 29 Mawrth 2018
  7yh tan 9yh

  Dewch i grŵp Hacio’r Iaith ar Telegram bryd hynny. (Dw i newydd greu’r sianel ar gyfer y sesiwn – i ddechrau.)

  DIWEDDARIAD 28 MAWRTH: dw i newydd newid y ddolen i ein grŵp Telegram newydd yn hytrach na sianel (mae sianel ar gyfer darlledu gan unigolyn).

  Mae 7 o’r gloch yn teimlo i mi fel amser da i ddechrau, ac wedyn mynd ymlaen tan tua 9 o’r gloch. Ond mae pobl yn gallu parhau os oes rhywbeth o ddiddordeb mawr.

  Y platfform

  Os ydych chi eisiau cymryd rhan dw i’n argymell eich bod chi’n gosod Telegram ar eich peiriant.

  O’n i wedi ystyried platfformau eraill megis Slack, Discord, ayyb ond mae Telegram yn teimlo fel yr un mwyaf rydd gyda’r siawns orau o gynnig rhyngwyneb Cymraeg yn y dyfodol agos. Dw i eisoes yn aelod o gwpl o grwpiau ac mae’n gweithio’n dda. Rydyn ni’n gallu monitro pa mor addas yw e wrth fynd ymlaen.

  Rhaglennu, a phynciau eraill

  Yn Hacio’r Iaith yng Nghaerdydd eleni roedd ambell i berson wedi dweud bod nhw eisiau cyfle i wneud codio ymarferol neu rannu prosiectau fel apiau maen nhw wedi datblygu. Mae’r sesiwn yn ymdrech i gynnig y cyfle yna.

  Cofiwch fod popeth yn arbrofol y tro hwn. Croesawir cyfranogaeth, brwdfrydedd, syniadau, ac adborth!

  Wrth gwrs ni fydd y pwyslais a phwnc o ddiddordeb i bawb. Felly gad wybod os ydych chi eisiau cynnal sesiwn debyg ar bwnc arall. Fe geisiaf cynnig help!

   
  • Huw 12:29 AM ar 23 Mawrth 2018 Dolen Barhaol

   Dwi’n gobeithio bod ar hwn i rannu unrhyw bytiau o god dwi efo, ac i adolygu cod a cheisio’u gael i weithio – python, Java, SQL, R etc.

  • Carl Morris 1:11 PM ar 28 Mawrth 2018 Dolen Barhaol

   Nodwch fy mod i wedi newid y ddolen i’r grŵp. Gweler fy niweddariad yn y blogiad uchod.

  • Carl Morris 9:17 PM ar 29 Mawrth 2018 Dolen Barhaol

   Diolch i bawb am sgwrs mor ddiddorol heno!

   Roedd y pynciau trafod yn cynnwys: straeon mewn Twine, API Facebook, data mawrion Cambridge Analytica, Word2vec, RiscPC, RetroPie, BeebEm, Cofnod y Cynulliad, Raspbian, Poedit, Cysill, APIs Cymreig, CLDR, dysgu rhaglennu, data ar Twitter, ceisio adnabod gender ar y cyfryngau cymdeithasol ac Open Semantic Search…!

   Nos Iau 19 Ebrill fydd yr un nesaf. Croeso cynnes i bawb! Blogiad i ddilyn.

  • Rhos Prys 2:29 PM ar 10 Ebrill 2018 Dolen Barhaol

   Nes i golli’r sesiwn gyntaf, oes ffordd i mi weld y drafodaeth fuodd ar Telegram? Dim ond yr hyn sy’n dilyn yr amser nes i ymuno sydd i’w weld?
   Hefyd oes posib cael sgwrs am Mastodon.social? Falle byse’n ddifyr archwilio’r posibiliadau 🙂

  • Carl Morris 2:59 PM ar 10 Ebrill 2018 Dolen Barhaol

   Helo Rhos.

   Pa ap wyt ti’n defnyddio?

   Mae archifau i weld yn iawn ar Telegram Desktop ar Linux.

   Dw i’n aelod cyffredin, fel petai, o grwpiau eraill ac mae modd gweld archifau cyn i mi ymaelodi.

   Hapus iawn i edrych at Mastodon.social. Yn bendant dylen ni edrych at fabwysiadu pethau cwbl rydd. Oes modd darparu demo neu brawf cysyniadol tybed?

  • Rhos Prys 5:18 PM ar 10 Ebrill 2018 Dolen Barhaol

   Telegram Desktop ar LinuxMint 18.2/Android 6.
   Yn ôl:
   https://www.quora.com/How-much-of-a-group-chat-history-can-a-newly-added-member-in-Telegram-see?share=1
   In a usual group chat, the person who’s adding a new member can choose how many last messages to re-send to the new member; by default it’s last 50 messages.
   😉

   Mastodon – mae modd ymuno â https://mastodon.social/about neu greu dy enghraifft dy hun. Mae modd lleoleiddio, er mae’n edrych yn fwy technegol na’r cyffredin.

  • Carl Morris 11:55 AM ar 12 Ebrill 2018 Dolen Barhaol

   Dw i newydd newid y grŵp i sŵper-grŵp felly dylai hi fod yn bosibl gweld yr archif bellach.

   Diolch Rhos!

 • Rhodri ap Dyfrig 10:03 AM ar 16 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: datblygu, rhaglennu   

  Coder Dojo Cymru – cynnau brwdfrydedd dros gôd gan bobol ifanc 

  http://www.coderdojocymru.org/?page_id=17

  CoderDojo Cymru is all about about encouraging and enthusing young people from the ages of 8 to 14 to learn and enjoy coding.

  Cyfieithiad Cymraeg ar ei ffordd gan Gwion Ll, ac mae mentora ar gael yn Gymraeg hefyd fel dwi’n dallt.

  Gwych iawn.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 10:23 PM ar 20 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , rhaglennu, sector gyhoeddus   

  Cydweithio côd rhwng sefydliadau’r sector gyhoeddus yng Nghymru? Syniad twp? 

  Dwi wedi bod yn meddwl am ein sefydliadau yng Nghymru, a’r potensial creadigol sydd wedi ei gloi tu mewn i rai ohonyn nhw.

  Wn i ddim os oes unrhyw werth i’r syniad yma ond dwi am ei wyntyllu beth bynnag:

  Beth pe bai pob sefydliad cyhoeddus yng Nghymru (Amgueddfa Gen, Llyfrgell Gen, Llywodraeth ayyb) yn rhoi cyfran o amser eu timoedd gwe ar gyfer cydweithio ar brosiectau ar y cyd.

  Gallai’r prosiectau fod yn gweithio i ddatrys cyfres o broblemau bach lle galla arbenigedd wahanol i’w maes fod yn ddefnyddiol, neu’n ateb rhyw broblem sydd gan un o’r sefydliadau ond sydd yn rhy fawr ar gyfer y tîm sydd ganddyn nhw. Gallai fod yn rhywbeth cydweithredol cwbl greadigol a thu hwnt i friff arferol datblygwyr a dylunwyr gwe sector cyhoeddus.

  O bosib trwy ddefnyddio cyfran fechan o amser blwyddyn grwp o bobol dalentog y gellid cael canlyniadau diddorol iawn, heb sôn am roi cyfle i weithwyr yn y sector gyhoeddus gael profiadau diddorol, ac i sefydliadau rannu syniadau a chlosio rywfaint.

  Mae hyn yn cymryd yn ganiataol wrth gwrs bod na ddigon o dimoedd gwe mewnol yn y sefydliadau hyn i wneud rhywbeth gwerth chweil, a bod y rhan fwyaf o’r gwaith ddim wedi ei yrru allan i gwmniau preifat. Mae’n cymryd yn ganiataol hefyd bod na brosiectau allai gael eu gwneud ar y cyd yn y dull yma, ond dwi’n siwr y byddai grŵp o bobol alluog yn gallu dychmygu hyn yn well na fi.

  Dwi jest yn gweld llawer o’r sefydliadau hyn fel eu bod mewn cystadleuaeth a’u gilydd, pan ddylai na fod llawer mwy o orgyffwrdd na’r hyn dwi’n ei weld. Mae cystadlu am ffynhonellau bychai arian sy’n edwino yn gwneud aros mewn silo yn fwy deniadol, ond efallai bod angen ffyrdd o wneud y gwrthwyneb.

  Wrth chwilio am yr enghreifftiau sector breifat o hyn fel sydd yn Intel a Google, mi ddes ar draws y term “intrapreneurship“. Bach yn buzzwordy, ond ma’r enghreifftiau o’n i’n chwilio amdanyn nhw yng ngwaelod y gofnod wiki. Faswn i’n falch o wybod os oes na engreifftiau o hyn yn y sector gyhoeddus rywle – debyg nad oes gan ei bod siwr o fod yn annodd cyfiawnhau 20% o arian y pwrs cyhoeddus ar feddwl awyr las!

  Dwi’n sylwi rwan bod Carl newydd bostio ar bwnc tebyg, ond hoffwn i glywed os yw’r syniad yn un fyddai’n bosib neu’n ddefnyddiol.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel