Ail sesiwn Anturiaethau Mewn Cod 19/4/2018

Anturiaethau Mewn Cod yn dychwelyd i’ch dangosydd

Dw i’n falch iawn o ddweud bod ein hail sesiwn am raglennu wedi ei chadarnhau:

Anturiaethau Mewn Cod
dros Telegram
ar nos Iau 19 Ebrill 2018
rhwng 7yh a 9yh
Croeso cynnes i BAWB

Mae angen gosod client Telegram ar eich peiriant (neu ganfod ffordd arall o fynd ar Telegram). Dyma’r ddolen i grŵp Hacio’r Iaith.

Y sgwrs gyntaf

Fe gynhaliwyd ein sgwrs gyntaf ar-lein yr wythnos diwethaf ac roedd hi’n HWYL!

Yn ogystal â sgwrs ar ystod eang o faterion yn ymwneud â rhaglennu fe oedd bach o stwff ymarferol, hacio a chwarae. Roedd lot o’r pynciau yn anghyfarwydd i mi, ac yn hynod ddiddorol. Cysylltu â BBC Micro o bell dros SSH oedd un o fy uchafbwyntiau (ac mae llun uchod).

Diolch i bawb am gyfrannu brwdfrydedd, pynciau trafod a dolenni.

Y nod

Nod y sesiynau Anturiaethau Mewn Cod yw i roi lle i drafodaeth, hacio, chwarae a dysgu i bobl ar draws Cymru a’r byd sydd ddim fel arfer yn gallu cwrdd wyneb-i-wyneb yn hawdd.

Efallai bod modd cynnal digwyddiad yn y cnawd am raglennu rhywbryd eleni… Pa bwnc? Mae’n gallu digwydd os oes galw. Dw i’n meddwl bod sesiwn ymarferol yn bosibl yn eich pentref chi gyda thua 5-10 neu fwy o gyfranogwyr/cyd-drefnwyr fel chi.

Pynciau eraill?

Nodwch fod y sgwrs yn bennaf am raglennu ond mae modd trefnu sgyrsiau ar-lein ar unrhyw bwnc sy’n ymwneud â thechnoleg a’r Gymraeg. Gadewch wybod yn y sylwadau os oes gennych syniadau!