Papurau Newydd Cymru Arlein o 1844 i 1910… rhyfedd, cynhwysfawr, penigamp

Winesniffing

Mae rhai o bobl gan gynnwys mynychwyr Hacathon a Hacio’r Iaith eisoes wedi cael cip ar wefan newydd Llyfrgell Gen, sef Papurau Newydd Cymru Arlein. Maent newydd lansio’r archif o bapurau (Cymraeg a Saesneg) yn swyddogol gyda ffrwydrad o ganapés, mwy o deitlau (a thrwyddedau hawlfraint penodol)!

Ewch yn llu i:

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk

Dyma fy nhrydariadau o’r digwyddiad neithiwr.

Mae modd pori’r archif o hen bapurau newydd o Gymru yn Gymraeg a Saesneg nawr ar http://t.co/XkfC2rdXPm #papur #haciaith

@carlmorris

Carl Morris ☺☻

Andrew Green: ail-diffinio ystyr ‘llyfrgell’ ac ‘archif’. Mynediad i bawb. Cyfrannu deunydd i blatfform addysgol Hwb hefyd. #papur #haciaith

@carlmorris

Carl Morris ☺☻

Green: wedi lansio prosiect Digidol i helpu busnesau i fanteisio ar etifeddiaeth Cymraeg – glowyr data, geo, pethau newydd #papur #haciaith

@carlmorris

Carl Morris ☺☻

Alastair Dunning: creu ‘llyfrgell Ewropeaidd’ ar-lein. Tro 1af mae’r Gymraeg yn rhan ohono fe #papur #haciaith http://t.co/fInGsh2Cre

@carlmorris

Carl Morris ☺☻

Mae’r cyfnod o’r wasg ffyniannus Gymreig yn berthnasol iawn i ni yn Yr Oes Ddigidol ac mae gwersi i bobl sydd yn rhedeg cyfryngau annibynnol. Jyst paid â disgwyl manylion ar hyn o bryd achos dw i gorfod mynd. 🙂

cymro-cadarn

Childsqueereye