Diweddariadau dailingual Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • dailingual 2:59 AM ar 23 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , athronyddol, Cyffesaf, Fleadh, Jailhouse Rock, Louis Jordan, WOMEX, y Blues   

  Cerdd Nid at Ddant Pawb.. 

  “Be ti lan i Dai?” medd y robot yn y peiriant fel rhyw fath o atgof o “Ghost in the Machine” Jung-aidd via Sting yr 80au.

  Yr ateb byr byddai : “Colli fy nghyfrinair, myn uffach i”.

  Yr ateb hwy :

  >>>

  MA yn y Cyfryngau Creadigol Ymarferol yn Adran Astudiaethau Theatr Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth yng nghwmni athronyddol Rhodri ap Dyfrig a Greg Bevan ymysg eraill…dim ond fi sy’n galw’r lle yn “Think Tank” (Melin Meddwl?) mae’n debyg.

  Welwch chi ambell un o fy nhraethodau dadansoddiadol, athronyddol eu naws ar http://golwg360.com/blog/dai-lingual sydd heddi wedi ei ddiweddaru a’r newyddion fod allbwn y cywaith wedi cyrraedd 100 [cant] fideo ar http://youtube.com/panwalesmusiccymru

  megis

  sef ymarfer o’n sioe (hanfodol) ar y cyd fel @cyfrwngcreuaber sy’n arddangos

  1) sgiliau cerddorol Dai Lingual wrth y tabled Mwyar Duon ‘ever-present’ (holl-bresennol?) Playbook

  2) monolog byrfyfyr am obligiadau carcharu troseddwyr heb ebost.

  Cafwyd #adolygiad-au weddol canologol i’r sioe, yn arbennig gan Nwdls a Bevan Snr chwarae teg, felly efallai – a dim ond efallai – bydd gennych chi chwant mynd ar ol y cwpl o ddarnau o ffilm cafwyd eu pre-recordio a’u defnyddio yn y sioe ei hun. Yn ogystal ag ambell i ‘out-take’ o’r ymarferion gyda’r talentog Lewis Alun, Catrin Mair Davies a’r cyfarwyddwr @nicodafydd

  A cyn i chi ofyn, ie dahling dwi’n actor o fri ac mi oedd pob dim wedi sgriptio i’r sioe ei hun. Yn rhyfedd iawn, mi oeddwn i’n chwarae cantor ffaeliedig…

  Ymarfer?!

  Golygfa o’r Sioe #Cyffesaf

  Golygfa arall o’r Sioe Cyffesaf

  Dawns coreograffwyd gan Catrin Mair, fersiwn Sianel 62 i gyfeiliant Nia Morgan

  Hongian ambiti cyn y Premiere

  Sgwennais i draethawd ( yn llythrennol) yn son am sut y gallen ni wedi bod yn fwy ysgytwol o ran cyflwyno’r sioe yn fyw ar y we, ac o edrych nol efallai rwy’n difaru peidio ceisio gwneud mwy o ran ochr aml-gyfryngol i’r sioe; creuais i ffrwd twitter wrth reswm sef http://www.twitter.com/cyfrwngcreuaber a oedd ag ambell i lun o’r cynhyrchiad cyn y noswaith gyntaf,
  ond tra ein bod ni’n aros i weld a oes gan unrhywun yr amser a’r adnoddau i ddod a chynhyrchiad gweledol llawn o’r perfformiad, y sgraps yma yw’r unig bethau sy’n weddill sydd ar gael i chi weld.

  Dwi’n weddol sicr fod y defnydd o fewn y sioe ‘byw’ o ddeunydd wedi ei recordio o flaen llaw ar dabled yn weddol newydd i’r llwyfan fodd bynnag ( give or take a Bradley Manning), felly dyna’r prif reswm i mi ddiweddaru blog yma nawr.

  I ddweud y gwir, nes i’r camgymeriad o beidio a mynd i weld y sioe Bradley Manning, ond roedd ceisio defnyddio technoleg mewn ffordd arloesol yn ran anotod o’r broses o greu’r sioe, os nid y sioe gorffenedig ei hun!

  Felly “mwynhewch”!

  a hwyl yr Wyl Cardiffrinj! -gyda llaw os chwant creu ffrwd digiol byw bryd hynny o sesiwn draddodiadol?

  D. Llun Hydref 21 efallai, cyn http://www.womex.com ar y d.Mercher.

  Dwi ar fin mynd draw i’r Fleadh yn Iwerddon i weld sut ma nhw am ddarlledu yn fyw o’r Wyl Werin yna via’r rhyngrwyd … i deledu TG4! Her arbennig i’r criw technegol…dwi’n gobeithio treulio gymaint o amser a sy’n bosib yn gweld yn union sut meant am wneud hynny er mwyn dod a’r gwersi yn ol i Gymru wrth gwrs.

  iWyn

  ON gobeithio bod yn Steddfod man lleiaf Mercher-Gwener… a oes #haciaith?

   
 • dailingual 1:36 PM ar 6 September 2012 Dolen Barhaol  

  Dyma fi dwi fan hyn Ac fan hyn… 

  Dyma fi, dwi fan hyn! Ac, fan hyn : http://www.golwg360.com/blog/dai-lingual

  Wedi son am y prosiect http://www.blogwyrbro.com yn fy mlog newydd i Golwg 360, ni fydd y blog cyn hired a hynny bob wythnos!

  Cynhyrfais i braidd y tro cyntaf, ond mae hynny’n reit gyffredin mae nhw’n dweud

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel