Rhannu llyfrau Cymraeg – gwersi o Norwy

Mae Hacio’r Iaith 2018 newydd ddechrau!

Diolch o galon Andrew Green am gyflwyniad hynod ddiddorol bore yma am ei hanes mewn llyfrgelloedd, yn enwedig ei sôn am brosiect Norwyaidd i ddigido holl lyfrau Norwyeg, a’r syniad cyffrous iawn o ganfod ffordd o roi pob llyfr Cymraeg ar y we.

Mae hyn yn sicr yn rywbeth hoffwn i weld, fel ffordd o wella llythrennedd a sicrhau bod mynediad i lyfrau Cymraeg ymhlith holl bobl Cymru gan gynnwys pobl o gefndiroedd difreintiedig.

Hoffwn i drefnu sgwrs ymarferol am hyn yn Hacio’r Iaith brynhawn yma.