adborth Twitter i ddefnydd o Saesneg ar raglen teledu yn Quebec

The viewers found out as Lepage introduced them to the plateau that Morenstein and Toth spoke very little French and so the interview was conducted in English. The two even had earpieces installed so the questions could be translated into English for them.

Montreal anglos unable to talk in French on a talk show with a huge audience. You bet that provoked a reaction.

I’ve rounded up some of the tweets I found on the subject…

dadansoddiad diddorol
http://blog.fagstein.com/2011/04/14/epic-meal-time-on-tlmep/ (trwy Nic Dafis)

sgwrs
http://www.metafilter.com/102770/Epic-Meal-Time-tries-to-explain-itself-In-English-On-a-French-TV-show

3 sylw

  1. Mae’r sgwrs ar Metafilter yn fwy diddorol (i fi) na’r ymateb hollol ragweladwy i’r rhaglen. Cynhyrchwyr y rhaglen oedd ar fai, nid y bois di-Ffrangeg, er bod rheiny ddim yn arbennig o gall, chwaith. Ond mae’n amhosibl i lawer ar Metafilter ddychmygu bod mewn sefyllfa yng ngogledd America lle mae siaradwyr Saesneg sy’n perthyn i’r lleiafrif.

  2. … i’r lleiafrif swyddogol, dylwn i ddweud. Mae digon o lefydd yn yr UDA gyda mwy o siardwyr Sbaeneg na Saesneg, ond Saesneg yw’r iaith “go iawn” bob tro.

Mae'r sylwadau wedi cau.