Geiriadur Prifysgol Cymru yn #steddfod2015

Dyma ddatganiad gan dîm Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyswlltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion.

“Colofnydd, Coniac, a Fflachlif”
Sgwrs am flwyddyn gyntaf GPC Ar Lein a chyfle i glywed am `aps’ newydd y Geiriadur.

Siaradwyr:
Arwel Ellis Owen, Dafydd Johnston, ac Andrew Hawke.
11.00 Fore Mercher, 5 Awst,
Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Croeso i bawb.

2 sylw

Mae'r sylwadau wedi cau.