Y Gymraeg yn yr Oes Ddigidol – uber-papur gwyn META-NET gan Dr Jeremy Evas

Byddai lot o ddarllenwyr y blog hwn yn nabod Dr Jeremy Evas o Brifysgol Caerdydd, arbenigwr ar dechnoleg a’r Gymraeg. Mae fe wedi cyhoeddi über-papur gwyn yn ddiweddar.

Y Gymraeg yn yr Oes Ddigidol gan Dr Jeremy Evas – gwybodaeth

Neu ewch yn syth i’r PDF.

Dw i heb gael siawns i’w brosesi ond mae’n edrych fel cyfraniad sylweddol i’r maes. Mae’r testun yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gweler hefyd: araith perthnasol gan Dr Jeremy Evas o fis Rhagfyr 2012