Dewch i helpu recordio’r Haclediad am 2YH dydd Llun ym ‘m@es’ ar y maes #steddfod2013

hacior-iaith-maes-eisteddfod-dinbych2013-640

Steddfodwyr! Dewch yn llu i ‘m@es’ ar y maes i helpu recordio’r Haclediad gyda ni, sef podlediad am dechnoleg, y we, aps, symudol a’r Gymraeg
2:00YH
dydd Llun 5ed mis Awst 2013
Croeso cynnes i bawb!
Trafodaeth: #haciaith

Recordir y 30fed pennod o’r Haclediad yng nghwmni @bryns @iestynx @llef (mewn ysbryd) ac eraill.

Gweler hefyd: amserlen yr wythnos yn Ninbych 2013