Twitter, democratiaeth a dwyieithrwydd yng Nghanada

http://montreal.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20110329/mtl_election_twitter_110329/20110329/?hub=MontrealHome

Francophone users also appear to be having different conversations than their anglophone peers when it comes to the election.

While English-language messages, so far, have most often been about coalitions and taxes, francophones have been more likely to discuss the deficit and families.

The style of conversation has also been different in French.

While the majority of English messages are people resending links to published content or other people’s thoughts, francophones are engaging in more free-flowing conversation.

4 sylw

  1. Dadansoddiad diddorol o gynnwys.

    The analysis, which is being conducted for The Canadian Press throughout the federal campaign, only measures messages stamped with so-called “hashtags” — such as #fed2011 and #elxn41 — that allow Twitter users to identify their tweets as election-related.

    Cwestiwn twp, ond oes posibilrwydd bod so-called hashtags gwahanol Ffrangeg cael eu defnyddio?

    Sgwn i wnaiff rhywun arolwg tebyg o’r defnydd o #senedd2011 eleni? Tybiaf bydd y canran o drydariadau Cymraeg a’r trydarwyr sy’n trydar yn Gymraeg yn llawer uwch na 20-25%, ond bydd LOT o ail-drydar.

  2. Ie, nath hwnna fy nharo inna hefyd. Byddai’n dda gweld rhywun yn gwneud dadansoddiad cynnwys o’r fath, ond mae’r ffaith na ellir allforio ffeiliau Excel o wasanaethau fel TwapperKeeper rhagor o dan delerau gwasanaeth Twitter yn golygu efallai ei bod yn annoddach gwneud hynny.

Mae'r sylwadau wedi cau.