Mae @waleshome newydd wedi cyhoeddi 2 erthygl yn Gymraeg – a oes dyfodol?

Mae WalesHome wedi bod yn llwyddiannus fel rhywle i ddarllen erthyglau o safon – am gwleidyddiaeth fel arfer.

Dw i wedi meddwl am y diffyg cynnwys gwleidyddol yn Gymraeg felly mae’n neis i weld 2 erthygl Cymraeg yna.

Amser i ddefro i Gymru (sut i ennill refferendwm – 0 sylw)
Time to wake up for Wales
(yr un erthygl fersiwn Saesneg – 7 sylw)

Darlledu: Cam nesaf datganoli
(unigryw i Gymraeg – ond 9 sylw Saesneg, 1 sylw Cymraeg bore ‘ma)

Dw i’n croesawi Darlledu: Cam nesaf datganoli yn enwedig – dyn ni angen cynnwys unigryw yn Gymraeg. Mae Google Translate yn bodoli am bobol di-Gymraeg!

Un o fy hoff rhannau o WalesHome yw’r sylwadau. Dw i’n meddwl bod y sylwadau yn well na ei cydymgeiswyr yn yr un categori o flogiau gwleidyddol yn Saesneg (Betsan Powys BBC, Wales Online / Western Mail). Fel arfer mae pobol yn cwrtais gyda enwau go iawn. Gyda llaw, faint o gymedroli dych chi’n wneud tîm WalesHome?

Dyma cyfle i gefnogi gyda dy sylwadau.

Dyw sylwadau ddim yn bopeth i llwyddiant blogio wrth gwrs. Ond bydd e’n ddiddorol i weld blog dwyieithog go iawn.

Beth yw etiquette aml-ieithog? Dw i’n dilyn iaith y cofnod fel arfer.

Fydd y sylwadau wastad yn mynd i Saesneg (fel Darlledu: Cam nesaf datganoli)?

Allai’r ‘brand’ newid i flog dwyieithog? Neu ydy e’n rhy hwyr i ddechrau cofnodion Cymraeg?

Pa fath o ddwyieithog?