Mae eisoes trafod am ddatblygu ar sylfaen Hacio’r Iaith a gwneud digwyddiadau pellach. Dyma ddau syniad a drafodwyd hyd yn hyn (teitlau dors dro di’r rhain gyda llaw!):

1. Hacio’r Ymgyrch – digwyddiad yn dod ag ymgyrchwyr a rhaglennwyr at eu gilydd i gydweithio a dysgu am sut i ddefnyddio’r we ar gyfer ymgyrchu llwyddiannus drwy gyfrwng y Gymraeg.

2. Hacio’r Fideo – digwyddiad yn edrych ar gynnwys fideo ar-lein cyfrwng Cymraeg.

Sgynnoch chi sylwadau ar y rhain, neu syniadau eraill?