Sesiwn ochr ar greu fideos “How To”

Sesiwn bach ochr gyda Rhys Wynne, Carl Morris, Mal Pate, Pete Telfer a fi.

 • Newid iaith eich porwr (language preferences)
 • Sut i olygu erthyglau Wicipedia
 • Creu blog ar WordPress.com
 • Creu blog ar WordPress.org
 • Beth yw Twitter? Sut alla i ddefnyddio fo?
 • Sut ma defnyddio cysill Ar-lein
 • Sut ma defnyddio Google Reader / Bloglines
 • Camau syml i Gymreigio’r cyfrifiadu
 • Sut i ddefnyddio Google Docs
 • Sut i roi sylwadau ar flog ?
 • Sut i greu eich cardiau fflach eich hunain
 • Creu fideo syml ar YT gyda lluniau llonydd a thrac sain (neu dim on y broses lwytho?)

Pa fath o feddalwedd sydd yn bosib defnyddioi recordio

 • Screencast (pa fath o file ma’n creu?)

Oes ganddoch chi fwy o syniadau? Oes meddalwedd gwell na ScreenCast?

5 sylw

 1. Ynghylch Cymreigo’r cyfrifiadur, dwi’n meddwl gellid cael dau bwnc – 1. iaith y rhyngwyneb 2. offer drafftio. Mae gwirydd sillafu ar gael fel rhan o MS Office ers 2003, beth bynnag ydy iaith y rhyngwyneb. Byddai’n dda cael fideo syml i ddangos sut mae tagio testun fel testun Cymraeg er mwyn cael budd o hyn (ac er mwyn osgoi dogfennau Cymraeg efo llnellau coch o dan bob gair oherwydd taw Saesneg ydy’r default!)

Mae'r sylwadau wedi cau.