TripAdvisor yn gwrthod derbyn adolygiadau yn Gymraeg

Am wefan mor ‘rhyngwladol’ mae’n siom i weld tystiolaeth o bolisi ieithyddol cyfyngedig TripAdvisor. Noder y frawddeg ymosodol-oddefol ar y diwedd – iawn, gwawn ni jyst dilyn eich rheolau a pharhau i greu cynnwys i chi am ddim yn Susnag neu Eidaleg te! Diolch i Lowri Roberts am y tip. (Sut oedd Llety Bodfor eniwe? Dydyn ni dal ddim yn… Parhau i ddarllen TripAdvisor yn gwrthod derbyn adolygiadau yn Gymraeg

Quora: Saesneg yn unig os gwela di’n dda

Mae Quora wedi bod yn tyfu llawer yn ddiweddar. Beth yw eu polisi nhw am ieithoedd? Ateb gan Charlie Cheever, cyd-sylfaenydd Quora Do Quora questions need to be written in English? For now, yes, content on Quora should be in English. The main reason for this is because content not in English won’t be understandable… Parhau i ddarllen Quora: Saesneg yn unig os gwela di’n dda

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,