TripAdvisor yn gwrthod derbyn adolygiadau yn Gymraeg

Am wefan mor ‘rhyngwladol’ mae’n siom i weld tystiolaeth o bolisi ieithyddol cyfyngedig TripAdvisor. Noder y frawddeg ymosodol-oddefol ar y diwedd – iawn, gwawn ni jyst dilyn eich rheolau a pharhau i greu cynnwys i chi am ddim yn Susnag neu Eidaleg te! Diolch i Lowri Roberts am y tip. (Sut oedd Llety Bodfor eniwe? Dydyn ni dal ddim yn… Parhau i ddarllen TripAdvisor yn gwrthod derbyn adolygiadau yn Gymraeg