Nominet yn gofyn am atebion wrth ddefnyddwyr yng Nghymru

Nominet yw’r corff sy’n rheoleiddio’r enwau parth .cymru a .wales.

Maent yn cynnal ymchwil ar yr enwau parth .cymru a .wales ac wedi gofyn i mi rannu arolwg byr o ymwelwyr â gwefan Hacio’r Iaith ar ei rhan.

Mae cyfle i roi adborth iddynt yma:

http://bit.ly/arolwgnominet2016

Os ydych chi’n llenwi’r arolwg byr hwn mi fydd yn helpu Nominet i wella ei gwaith.

Dylai fe gymryd dau neu dri munud ar y mwyaf.