Disqus yn Gymraeg /cc @nwdls @wilstephens

Beth ddigwyddodd i’r cyfieithiad Disqus Cymraeg? Unrhyw ganlyniad? Ydyn ni’n gallu adfer a pharhau gyda’r gwaith? Pobol?

http://hedyn.net/disqus

Diolch!

6 sylw

  1. Nes i wneud cyfieithiad, ond wnes i rioed gael rownd i gael rhywun arall i’w wirio am gamgymeriadau.

  2. Dwi wedi anfon y cyfieithiad ymlaen fel un cywir, gan obeithio bydd posib newid rhai darnau wedyn. Doedd dim cyd destun felly roedd yn rhaid dyfalu cyfieithiad mewn rhai achosion. Cawn weld.

  3. Melys. Wyt ti’n gallu postio sylw os maen nhw yn ateb plîs? Dw i ddim wedi cael ateb o gwbl eto.

    Edrych ymlaen.

Mae'r sylwadau wedi cau.