Cost Technoleg:

Mae gan y geiriau “am ddim” ystyr gwahanol mewn unrhyw iaith yr ydych yn edrych arno: “gratis, ayyb” ond o ran “am ddim” mewn ystyr technolegol yw am ddim wirioneddol am ddim? Cymerwch Spotify, Mae gan ei gyfrif am ddim hysbysebion a rwyt ti yn yn gyfyngedig i faint o amser allwch chi wrando arno.… Parhau i ddarllen Cost Technoleg:

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol

Cyfarfod Blynyddol Ubuntu Cymru

Helo! Rwy’n Mark, y Pwynt Cyswllt ar gyfer Ubuntu Cymru, a’r cyfieithydd arweiniol ar gyfer Ubuntu yn Gymraeg. Mae Ubuntu Cymru yn cynnal ei gyfarfod blynyddol ar ryw adeg ym mis Hydref (ar ôl i mi ddychwelyd o ymweliad teulu i Llandudno), ac rydym yn mynd i gynnal y cyfarfod ar Google+, Nid oes agenda… Parhau i ddarllen Cyfarfod Blynyddol Ubuntu Cymru