Digital Language Survivl Kit

Mae’r  Digital Language Diversity Project (DLDP) wedi ryddhau eu hadroddiad, Digital Language Survival Kit ac mae ar gael yn:

http://wp.dldp.eu/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Language-Survival-Kit.pdf

Gwefan: DLDP.eu

Darllen defnyddiol.