City Arms heno? (Caerdydd)

Mae rhai ohonyn ni yn mynd i City Arms heno, Stryd Quay.

Rydyn ni’n ei alw Hacio’r Iaith Bach. Croeso i ti ddod i drafod technoleg, y we a stwff. Dim agenda, dim ‘siaradwyr’, dim ond hwyl.

Bydda i yna o 7PM ymlaen.

Ffonia 07891 927252 os ti ar goll.

7 sylw

 1. Diolch i bawb am ddod nos Lun. Cawson ni bedwar o bobol, sy’n berffaith am sesh yn y pyb.

  Gwnaethon ni trafod (dim trefn):
  lleol.net
  blogiau lleol a phapurau bro
  Meddalwedd rydd
  gwefannau hyll
  y term ‘bas-data’
  Drupal Cymraeg
  Golwg360 a newyddion
  gwerthu hysbysebion ar-lein a rhwydweithiau hysbysebu
  Cyngor Caerdydd a data
  data.gov, data.gov.uk a data agored
  Polisiau data agored – Lloegr vs Cymru
  Apple (a’u diffyg cefnogaeth i Gymraeg)

 2. Flin iawn nad o’n i’n gallu dod. Er ‘mod i’n defnyddio Macs dwi’n credu fod e’n warthus nad yw Apple yn rhoi cefnogaeth lawn i’r Gymraeg. Er bod ychydig o Gymraeg ar iOS (dyddiadau) mae’n debyg y bydd modd creu ‘geiriadur personol’ ar iOS 5. Bydd hynny’n galluogi tecstio darogan a gwirio sillafu Cymraeg. Dyfal donc

Mae'r sylwadau wedi cau.