mae The Straight Choice yn gofyn am taflenni Etholiad 2010 /cc @thesc

http://www.thestraightchoice.org/notspots.php

Wyt ti’n byw yn unrhyw ardal isod? Cymer 5 munud i helpu atebolrwydd yn yr Etholiad.

Aberafan
Bro Morgannwg
Cwm Cynon
De Clwyd
Delyn
Dwyrain Abertawe
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Dwyrain Casnewydd
Dyffryn Clwyd
Gogledd Caerdydd
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Gorllewin Casnewydd
Islwyn
Llanelli
Merthyr Tydfil a Rhymni
Ogwr
Pen-y-bont
Pontypridd
Preseli Sir Benfro
Rhondda
Tor-faen
Wrecsam
Ynys Môn