56: Bŵz rhad a Nokias anfarwol

Ym mhennod yma stori epic trawsnewidiad yr Haclediad o raglen tech i raglen gwirod a nostalgia; ry’n ni’n edrych ar y Nokia 3310, sy’ wedi ei atgyfodi, yn galaru am wasanaethau Google sy’n sicr ddim, ac yn chwennychu am Nintendo Switch, iei! Hyn i gyd a llwyth o sgwrsio, rhegfeydd a barn heb wybodaeth, yn… Parhau i ddarllen 56: Bŵz rhad a Nokias anfarwol

55: Nerdageddon yn Hacio’r Iaith 2017

Unwaith y flwyddyn mae nerds tech-ieithyddol Cymru yn cwrdd fyny mewn digwyddiad brawychus fel the Purge… Ond yn lwcus iawn nid dyna oedd Hacio’r Iaith 2017, mae’r purge wythnos nesa. Ymunwch â Sions, Bryn a Iestyn yn fyw ar leoliad o riviera trofannol Bangor! Ffansi gadael i ni wybod os chi’n joio? Gadewch review i… Parhau i ddarllen 55: Nerdageddon yn Hacio’r Iaith 2017

54: Minilediad Hacio’r Iaith 2017

Yn nhraddodiad yr englyn, yr haiku a’r cwpled, ni’n dod â chywasgiad creadigol byr a bachog* o’r Haclediad i chi cyn digwyddiad Hacio’r Iaith eleni. Byddwn ni’n chwipio trwy ben-blwydd yr iPhone yn 10, a mwy o newyddion, cyn rhoi syniad i chi o be fydd i’w weld yn Pontio, Bangor ar Ionawr yr 21ain… Parhau i ddarllen 54: Minilediad Hacio’r Iaith 2017

HacDolig 2016

O’r diwedd, mae 2016 yn dod i ben, a mae’n amser am barti Nadolig yr Haclediad – mae na damed lleia o tech yn y bennod, ond llwyth o bŵz a trio argyhoeddi pawb y bydd popeth yn iawn yn y diwedd. Ciciwch tîn 2016 efo ni, Dolig Llawen! Doleni Racism Destroyed In One Minute!… Parhau i ddarllen HacDolig 2016

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Podlediad Cofnodion wedi'u tagio

Ffrwd Newydd Yr Haclediad.

Os da chi heb dderbyn rhifyn diweddaraf yr Haclediad (rhif 53), mae’r we wedi torri, am ychydig bethbynag. Rwyf wedi newid yr ‘hosting’ ag y ffrwd, ag yn ôl son mae hyn yn gallu cymeryd pedwar wythnos i’r apiau podledu a gwefanau i sylweddoli ar hyn! Pa flwyddyn yw hi? 1997!? Bethbynag, os da chi… Parhau i ddarllen Ffrwd Newydd Yr Haclediad.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Podlediad Cofnodion wedi'u tagio

Haclediad 52: Oi! Chdi! Teclyn!

Tro yma ar yr Haclediad – mae’r Iest test nôl! Siarad am bylbs brilliant Phillips Hue. ‘Da ni hefyd nôl gyda’r home helpers digidol, Alexa o Amazon tro yma, plygwn ni’n clustiau at BBC Radio Cymru Mwy ac o bosib anfon y Cymro cyntaf i’r blaned goch gyda SpaceX. Hefyd, rhestri hirfaith o stwff gwych… Parhau i ddarllen Haclediad 52: Oi! Chdi! Teclyn!

Haclediad 50 – Canol Oed

Croeso i bennod restrospectif (a hyd yn oed mwy random nac arfer) arbennig o’r Haclediad yn dathlu cyhoeddi ein hanner canfed podlediad. Bydd Bryn, Sioned ac Iestyn yn mynd a chi nôl trwy’r archif, ond yn trafod stwff heddiw hefyd fel bwtler Google, Android pay a minimaliaeth. Diolch enfawr i chi gyd am wrando dros… Parhau i ddarllen Haclediad 50 – Canol Oed

Haclediad 49: Haciaith 2016

Mentrodd 66% o griw’r Haclediad i ddigwyddiad byw Hacio’r Iaith 2016 yng Nghaerdydd – ar cyfan gewch chi di’r podlediad ma! Buodd Bryn a Sioned yn cyfweld creawdwyr Macsen, llais AI cynta’ Gymraeg, yn ogystal â bwyta llawer gormod o Jelly Babies…

Haclediad 48: OMB Haclediad arall syth bin!

Haclediad newydd i’ch clustiau mewn llai na 6 mis? Be sydd, yn wir, haru ni? Tro yma bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod iPhones newydd (dyna sioc), Apple yn 40, rhwydwaith cymdeithasol kawaii ru hwnt newydd Nintendo, pa hawl sgen yr FBI i’ch gwybodaeth chi a cheir widawiw Tesla. Hyn oll a mwy yn… Parhau i ddarllen Haclediad 48: OMB Haclediad arall syth bin!