Stori Mair Russell Jones, Bletchley Park ac Enigma

[…] Am dros 70 mlynedd mae gwraig, mam a mam-gu wedi cadw cyfrinachau a heb egluro wrth ei theulu be yn union yr oedd hi’n ei wneud yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd Mair Russell Jones yn fyfyrwraig ifanc ym Mhrifysgol Caerdydd pan gafodd gyfweliad gyda’r Swyddfa Dramor. Cafodd y swydd ac am bedair… Parhau i ddarllen Stori Mair Russell Jones, Bletchley Park ac Enigma