Teithio i Aberystwyth: Rhannu Lifftiau

Ydych chi’n dod i Hacio’r Iaith? Wel yn gynta, rhowch eich enw lawr ar y wiki er mwyn cofrestru. Yn ail, ydych chi’n gyrru? Da ni gyd isio trio arbed costau felly bydde’n grêt pe gallech chi gynnig lifft i rywun sy’n dod o’ch cyffiniau chi. Da ni wedi creu adran fach ar y wiki… Parhau i ddarllen Teithio i Aberystwyth: Rhannu Lifftiau

Allet ti helpu?

Dyn ni i gyd yn trefnu Hacio’r Iaith gyda’n gilydd fel cymuned. Mae tudalen tasgau bach gyda ni. Ewch i’r tudalen wici Hacio’r Iaith os ti eisiau helpu. Diolch am eich cefnogaeth! http://hedyn.net/pethau_allech_chi_wneud Dyn ni dal yn sgwennu syniadau a manylion eraill ar y prif dudalen hefyd. http://hedyn.net/hacio_r_iaith