Props i Bryn Salisbury a Gareth Jones am…

Props i Bryn Salisbury a Gareth Jones am y gwaith ar adnewyddu’r wefan Stwnsh Steddfod ar gyfer gwneud Stwnsh Hacio’r Iaith: http://stwnsh.com/haciaith/. Gwaith gwych. Piti bod Gareth ddim yn gallu bod hefo ni ar y dydd ond gobeithio fydd o efo ni drwy’r tiwbs!

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel status Cofnodion wedi'u tagio