Trydar Cymraeg – Y Tair C: Cyfoes, Cyfforddus, Cymreig

TRYDAR Cymraeg – tyfu a datblygu Mae Twitter yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg ac mae nifer cynyddol o unigolion, busnesau a chyrff cyhoeddus yn ei ddefnyddio. Ond un pryder yw fod y nifer sy’n dilyn Twitter Cymraeg ein sefydliadau – cynghorau lleol, cyrff cyhoeddus ac ati – yn is o lawer na nifer y… Parhau i ddarllen Trydar Cymraeg – Y Tair C: Cyfoes, Cyfforddus, Cymreig