Diweddariadau Sioned Mills Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 12:03 PM ar 2 February 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , ,   

  55: Nerdageddon yn Hacio’r Iaith 2017 

  Unwaith y flwyddyn mae nerds tech-ieithyddol Cymru yn cwrdd fyny mewn digwyddiad brawychus fel the Purge… Ond yn lwcus iawn nid dyna oedd Hacio’r Iaith 2017, mae’r purge wythnos nesa. Ymunwch â Sions, Bryn a Iestyn yn fyw ar leoliad o riviera trofannol Bangor!

  Ffansi gadael i ni wybod os chi’n joio? Gadewch review i ni yn iTunes, ffankiw!

   
  • Carl Morris 4:36 PM ar 2 Chwefror 2017 Dolen Barhaol

   Dw i’n mwynhau’n fawr hyd yn hyn. Mae’r rhifyn yn bwysicach ac yn lot mwy perthnasol i bawb nag y mae’r disgrifiad ‘nerdaidd’ yn awgrymu – yn fy marn i! Gwaith da iawn bobl.

 • Sioned Mills 10:57 AM ar 17 January 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  54: Minilediad Hacio’r Iaith 2017 

  Yn nhraddodiad yr englyn, yr haiku a’r cwpled, ni’n dod â chywasgiad creadigol byr a bachog* o’r Haclediad i chi cyn digwyddiad Hacio’r Iaith eleni. Byddwn ni’n chwipio trwy ben-blwydd yr iPhone yn 10, a mwy o newyddion, cyn rhoi syniad i chi o be fydd i’w weld yn Pontio, Bangor ar Ionawr yr 21ain – ni’n edrych mlaen i’ch gweld chi yna!

   
 • Sioned Mills 5:36 PM ar 14 October 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 52: Oi! Chdi! Teclyn! 

  Tro yma ar yr Haclediad – mae’r Iest test nôl! Siarad am bylbs brilliant Phillips Hue. ‘Da ni hefyd nôl gyda’r home helpers digidol, Alexa o Amazon tro yma, plygwn ni’n clustiau at BBC Radio Cymru Mwy ac o bosib anfon y Cymro cyntaf i’r blaned goch gyda SpaceX.

  Hefyd, rhestri hirfaith o stwff gwych i wrando a gwylio arno, ond dim amser extra i wneud hynny – joiwch!

   
 • Sioned Mills 10:28 AM ar 26 August 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 51: Parti Haf 

  Mae’r criw yn cymryd bach o hoe o fyd cymhleth tech am y rhifyn yma, ar feib hafaidd byddwn yn gwrando ar tiwns trwy Apton, a syllu’n gegrwth ar No Man’s Sky. Bydd lwyth o sgwrsio am y Iest Rhest(r) o’r holl Netflix/Amazon Prime/Ffilms ‘da ni heb gael siawns i wylio, ac wrth gwrs, trafodaeth helaeth ar goctêls y noson. Ymunwch â ni am barti hâf, pam lai?

   
 • Sioned Mills 11:59 AM ar 9 June 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 50 – Canol Oed 

  Croeso i bennod restrospectif (a hyd yn oed mwy random nac arfer) arbennig o’r Haclediad yn dathlu cyhoeddi ein hanner canfed podlediad. Bydd Bryn, Sioned ac Iestyn yn mynd a chi nôl trwy’r archif, ond yn trafod stwff heddiw hefyd fel bwtler Google, Android pay a minimaliaeth.
  Diolch enfawr i chi gyd am wrando dros yr hanner can rhifyn diwethaf!

   
 • Sioned Mills 10:46 PM ar 28 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 49: Haciaith 2016 

  Mentrodd 66% o griw’r Haclediad i ddigwyddiad byw Hacio’r Iaith 2016 yng Nghaerdydd – ar cyfan gewch chi di’r podlediad ma! Buodd Bryn a Sioned yn cyfweld creawdwyr Macsen, llais AI cynta’ Gymraeg, yn ogystal â bwyta llawer gormod o Jelly Babies…

   
 • Sioned Mills 5:26 PM ar 13 April 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , ,   

  Haclediad 48: OMB Haclediad arall syth bin! 

  Haclediad newydd i’ch clustiau mewn llai na 6 mis? Be sydd, yn wir, haru ni? Tro yma bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod iPhones newydd (dyna sioc), Apple yn 40, rhwydwaith cymdeithasol kawaii ru hwnt newydd Nintendo, pa hawl sgen yr FBI i’ch gwybodaeth chi a cheir widawiw Tesla. Hyn oll a mwy yn arwain at Hacio’r iaith 2016 yng Nghaerdydd ar Ebrill 16, mwynhewch!

   
 • Sioned Mills 2:39 PM ar 7 March 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Haclediad 47: Hwyr fel Hywel yr Hwyaden Hap 

  Ar Haclediad cynta’r flwyddyn bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn busnesa yn sioe tech CES, yn clywed mwy am Bryn ar y radio, snarkio am Snapchat a phendroni am BT Openreach (mwy diddorol nac y mae’n swnio, addo!). Fel pob rhifyn arall byddwn yn pigo’r gorau o straeon tech y mis ac yn hedfan off ar sangiadau gwyllt – mwynhewch!

  Dolenni
  Pres Duolingo

   
 • Sioned Mills 11:35 PM ar 24 December 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith haclediaid podcast podlediad, ,   

  Haclediad 46: Ho-Ho-Hollol Nadoligaidd 

  Croeso i Sioe ho-ho-hollol Nadoligaidd yr Haclediad – tro yma byddwn yn taflu’r sgript mas trwy’r ffenest ac yn holi’n daer ar Siôn Corn am anrhegion tech sgleiniog, pethau newydd i’w chwarae â nhw, a heddwch ar ddaear lawr (yn amgz).

  Felly dowch, tiwniwch mewn a byddwch lawen, mae Bryn, Iestyn a Sions yn dymuno Nadolig Llawen iawn i chi a 2016 eitha gwych, diolch am wrando!

  Dolenni

   
 • Sioned Mills 11:13 PM ar 10 November 2015 Dolen Barhaol  

  App Pacca Alpaca – App Ieithoedd Rhyngwladol yn ychwanegu’r Gymraeg 

  Mae’r cynhyrchwyr apiau rhyngwladol o gefndir Arabeg, Anamil tech wedi ychwanegu’r Gymraeg i’w app dysgu ieithoedd sylfaenol, a hynny heb ariannu cyhoeddus, ond fel menter fasnachol. Mae cefndir app Pacca Alpaca yn hynod ddiddorol – cwmni o’r dwyrain canol sydd wedi creu app cefnogi mamiaith yn gyntaf, wnaeth esblygu’n app geirfa syml i rieni gyflwyno ieithoedd newydd i’w plant. Daeth y cyswllt Cymreig wrth weithio gyda cynhyrchwyr cynnwys plant bach oedd â phrofiad gweithio yng Nghymru.

  Am unwaith ar Haciaith, dyma luniau fflyfflyd porffor a phinc i chi, joiwch y saib o memes ac ystadegau – mae’r geirfa syml yn hawdd iawn i’w ddilyn, a mae’r Alpaca mor hoffus mae’n anodd peidio ymgolli yn hwyl y gemau:

  Mae’r casgliad o ieithoedd o fewn yr app yn darllen fel trip rownd y byd delfrydol – Ffrangeg; Almaeneg; Arabeg; Sbaeneg; Mandarin a Saesneg (mae’n app dysgu iaith dramor wedi’r cyfan!).

  Mae’n costio £2.99 o’ch siop apiau, ac yn berffaith os y’ch chi am achub y blaen a dysgu Mandarin i Rhisiart a Glenys bach yn ogystal ac atgyfnerthu eu Cymraeg.

   

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel